- vek od 18 do 69 rokov
- trvalý pobyt v SR
- akceptovateľný zdroj príjmu: 
zamestnanec - pracujúci minimálne 3 mesiace v SR
zamestnanec v zahraničí – členské štáty EU + Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, min. 6 mesiacov,
podnikateľ, alebo živnostník - ak podniká minimálne 18 mesiacov,
dôchodca - so starobným, výsluhovým, invalidným alebo vdovským dôchodkom
žiadateľ s inými príjmami (diéty, materský/rodičovský príspevok atď.)