- vek 18 - 69 rokov
- trvalý pobyt v SR
- akceptovateľný trvalý zdroj príjmu:
zamestnanec v pracovom pomere v SR, ČR alebo Maďarsku min. 3 mesiace
živnostník, ktorý podniká min. 2 roky
dôchodca so starobným, výskuhovým, invalidným alebo vdovským/vdoveckým dôchodkom
iný zdroj príjmu (materské, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)
Ak žiadateľ o úver čerpá pôžičku na účet od Poštovej banky a je zamestnaný v SR (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), k žiadosti postačuje predložiť občiansky preukaz