Chráňte si platobnú kartu!

Autor: Robert Bestro, Jana Sedláková
24.06.2015 (09:00)

V posledných rokoch zaznamenávame relatívne veľký nárast využívania bezhotovostného platobného styku. V letných mesiacoch sa tento nárast prejavuje ešte výraznejšie.

Platba platobnou kartou je síce pohodlná, no prináša určité nároky na bezpečnosť. Prečítajte si 20 užitočných rád, ktoré Vám pomôžu chrániť kartu pred zneužitím.

1. Kartu je potrebné podpísať na podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Tento úkon je správne vykonať hneď po obdržaní platobnej karty. Podpis negumujte, ani ho neprepisujte. V prípade komplikácii vzniknutých pri podpísaní karty radšej kontaktujte príslušnú banku.

ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE O PLATOBNÝCH KARTÁCH

2. Kartu nikdy nikomu nepožičiavajte a to ani v prípade, že dotyčný nepotrebuje k platbe Váš PIN kód.

3. Nikdy neprezrádzajte svoj PIN kód a to ani blízkej osobe, polícii, alebo pracovníkom banky. Ak máte strach, že svoj PIN kód zabudnete, vložte si ho do mobilu pod fiktívnym menom, alebo si ho zmeňte na taký, ktorý si ľahko zapamätáte. Pri zmene PIN kódu však dbajte na to, aby nebol príliš jednoduchý.

4. PIN kód nikdy neuchovávajte v blízkosti karty.

5. Buďte prítomný pri každej platbe platobnou kartou. Ak čašník v reštaurácii nemá prenosný terminál, choďte s ním k pokladni, aby ste na transakciu mohli dohliadnuť.

6. Pri zadávaní PIN kódu vždy overte sumu, ktorú sa chystáte zaplatiť.

7. Po platbe skontrolujte, či Vám obchodník vrátil vašu kartu a nie nejakú inú.

8. Pri zadávaní PIN kódu vyžadujte od prítomných dodržanie diskrétnej vzdialenosti. Klávesnicu pre istotu zakryte rukou.

9. Pri výbere z bankomatu taktiež vyžadujte dodržanie diskrétnej vzdialenosti. Nenechajte si radiť od iných ľudí a riaďte sa len pokynmi uvedenými na obrazovke bankomatu.

10. V prípade, že Vám bankomat nevydá celú sumu bez zobrazenia upozornenia na displeji bankomatu a v tesnej blízkosti sa nenachádza žiadna pobočka danej banky, zavolajte políciu.

11. Pri každom použití platobnej karty žiadajte písomné potvrdenie o realizácii transakcie. Pomôže Vám to skontrolovať výpis transakcii, ktorý dostanete od banky, alebo si ho otvoríte vinternet bankingu.

12. Nezverejňujte číslo karty ani iné údaje uvedené na karte.

Neprehliadnite
 Pred dovolenkou si skontrolujte svoju platobnú kartu 
 Kde je najlacnejšia kreditka?
 Aké pikošky banky v júni priniesli?
 Keď si na dovolenku beriete platobnú kartu

13. Kartu nikdy nefotografujte a v žiadnom prípade jej fotografie nezverejňujte na internete.

14. Kartu je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením a pred magnetickým poľom.

15. Číslo svojej platobnej karty uchovávajte na bezpečnom mieste, nie však v blízkosti platobnej karty. Číslo karty Vám môže totižto uľahčiť komunikáciu s bankou v prípade straty karty a jej následného zablokovania.

16. Pravidelne si kontrolujte, či máte kartu pri sebe a nestratili ste ju. Kartu uchovávajte na mieste, odkiaľ Vám nemôže ľahko vypadnúť.

17. Číslo na call centrum Vašej banky noste pri sebe, nie však na mieste, kde máte platobnú kartu.

18. Kontrola je dôležitá! Pravidelne si kontrolujte výpis transakcií.

19. V prípade straty, alebo odcudzenia platobnej karty túto skutočnosť okamžite hláste banke a nechajte si ju zablokovať. Banka bude pravdepodobne po Vás vyžadovať heslo, ktoré ste zadali pri vybavovaní karty. Majte toto heslo na pamäti.

Ďalšie údaje, ktoré bude banka pravdepodobne vyžadovať: 
  • meno a priezvisko (tak, ako je uvedené na karte)
  • dátum narodenia
  • adresa bydliska
  • banka/pobočka, ktorá Vám kartu vydala
  • meno volajúceho (v prípade ak udalosť nahlasuje iná osoba ako majiteľ platobnej karty)
  • číslo karty a doba splatnosti karty – pri uvedení týchto údajov by malo zablokovanie karty prebehnúť rýchlejšie
20. Krádež platobnej karty ohláste aj na polícii a vyžiadajte si písomné potvrdenie o nahlásení trestného činu. Pri strate karty sa Vaša zodpovednosť za zneužitie platobnej karty končí okamihom zablokovania karty.

Dávate si dostatočný pozor pri zadávaní PIN kódu?

Pozrite sa, ako vidia váš PIN zlodeji cez tajnú kameru.

V prípade potreby zablokovať kartu sme pre Vás pripravili aktuálny prehľad telefónnych čísiel jednotlivých bánk:

Banka Telefónne čísla na zablokovanie karty
CSOB 0850 111 777
00421 2 5966 8230
PrimaBanka 0850 700 007
00421 2 6828 5777 First Data [nonstop]
00421 2 6828 5750
OTP 0850 111 222
00421 2 6828 5750
00421 2 5720 5080
Postova_banka 0850 111 666
00421 2 6828 5777 First Data [nonstop]
Slovenska_proritelna 0850 111 888
0915 111 888
0910 111 888
00421 2 5826 8111
Tatra_banka 0800 00 1100
00421 2 5919 1000
UniCredit_Bank *1111
0800 14 00 14
00421 44 547 6870
00421 2 6828 5777 First Data [nonstop]
Sberbank 0850 123 123
00421 2 5965 1444
00421 2 5965 1600
00421 2 6828 5777 First Data [nonstop]
00421 2 5778 9444 Diners Club
VUB 0850 123 000
00421 2 4855 5970
mbank 0850 606 050
00421 2 3210 1080
JT_Banka 00420 800 226 558
00420 221 710 257
0800 900 500
Oberbank 00 421 2 5810 6820
00421 2 5966 8230
ZUNO 00421 2 4569 9999
Raiffeisen 0850 850 555
00421 2 5050 5555
0906 015 555
0910 850 555
Privat_banka 00421 2 3226 6111
KDB 00421 2 3211 6880
Fio_banka 00421 220 850 410
00421 2 2085 0411
BKS (02) 323230 - 00
Foto: redakcia