Banky strážia aj vaše online transakcie

Autor: Mário Skyba
01.09.2015 (15:00)

Ak sa na vašom účte dejú neobvyklé transakcie, banka vás na to upozorní.

Predstavte si, že vám na účte, na ktorý vám bežne chodí mesačne 1000 eur, zrazu pristane 10 000 eur napríklad z dedičstva alebo z výhry. Banka to zaznamená a bude pôvod týchto peňazí skúmať. Podobne sa zachová aj v prípade, ak ste náhodou urobili netradične veľa online prevodov v jeden deň.

Pošlite otázku do poradne o online bankingu a vyhrajte!


O spôsobe sledovania vašich platieb banky nehovoria kvôli citlivosti údajov. BANKY.sk však zistili niekoľko pravidiel, podľa ktorých finančné ústavy podozrivé operácie hodnotia.

Čo banka považuje za podozrivú operáciu na internete

Za neobvyklé operácie môže banka považovať
  • Nezvyčajne vysokú sumu prevodu z vášho alebo na váš účet
  • Veľa menších platieb v krátkom čase
  • Operáciu, pri ktorej sa klient odmieta identifikovať
  • Operáciu, pri ktorej klient odmieta poskytnúť informácie o pripravovanom prevode
  • Prevod, pri ktorom sú použité finančné prostriedky nízkej menovitej hodnoty v neprimerane vysokom objeme
  • Transakcie s klientom, u ktorého možno predpokladať, že vzhľadom na jeho zamestnanie nemôže byť vlastníkom potrebných finančných prostriedkov
  • Operáciu, pri ktorej objem finančných prostriedkov, s ktorými klient disponuje, je v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti
  • Operácie, pri ktorých je odôvodnený predpoklad, že konečným užívateľom výhod je osoba, voči ktorej sú uvalené medzinárodné sankcie

Monitorujú podľa pravidiel

Finančné domy zisťujú aj to, či vaše platby sú v súlade s vašim profilom, ktorý o vás banka má. Ak sa transakcie vymykajú z bežných vecí, ktoré platíte, je možné, že vám banka zavolá a bude chcieť vedieť pôvod peňazí či dôvod platby. Ak jej ho nedostatočne vysvetlíte, môže zainteresovať políciu.

Odporucame Ak pošlete priateľom veľa malých platieb cez internet za jeden deň, vaša banka vás tiež môže (ale aj nemusí) kontaktovať. Každá banka má totiž vlastné pravidlá, ako sa podozrivé transakcie vyhodnocujú. Zvažujú viaceré faktory - ako miesto platby, sumu či frekvenciu.

Pri monitorovaní transakcií sa banky riadia podľa slovenského zákona o bankách, ako aj podľa usmernení Národnej banky Slovenska. Taktiež sa riadia pravidlami Európskej centrálnej banky o povinnom riadení rizík a obozretných postupoch pri vykonávaní bankových služieb.

Banky sa pri sledovaní platieb riadia aj zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Ak pošlete platbu za ubytovanie do podozrivej krajiny, banka sa môže  zaujímať o túto transakciu. V prípade, že platba má  súvis s osobou alebo krajinou, voči ktorým je uvalené embargo či medzinárodné sankcie, banka má právo odmietnuť vykonanie takejto platby.

Aby ste sa vyhli prekvapeniam na vašom účte, banky odporúčajú používať  SMS notifikáciu, ktorá vám dá vedieť o každej platbe.

Foto: Ivan Sedlák