Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaJ&T BANKA
Názov produktuSporenie - vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou
Úroková sadzba3.6 %
Minimálny vklad 10 000€ noví klienti / 3 000€ terajší klienti
Poznámka Možnosť vloženia peňazí i v mene CZK. Výber peňazí možný aj v prípade ich dlhodobého uloženia. Vklad je určený na zhodnocovanie prostriedkov s možnosťou disponovať uloženými financiami po uplynutí zvolenej lehoty od zadania výpovede. Klient je oprávnený kedykoľvek vkladať peňažné prostriedky na vkladový účet. Klient si pri podaní výpovede môže zvoliť jednu z týchto možností: vypovedať časť vkladu pri zachovaní minimálnej výšky vkladu, pričom k zvyšnej časti vkladu vkladový vzťah trvá alebo vypovedať celý vklad.
Výpovedná lehota 33 dní
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť kapitalizácie úrokov -
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0€
Poplatok za predčasný výber individuálne
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od5.1.2024
Úrokové sadzby platné od28.3.2024