Aké poplatky pri investovaní váš čakajú

Autor: Mário Skyba
17.05.2016 (13:00)

Pri investovaní cez banku sa pripravte na poplatky, ktorým sa nevyhnete, ani keď vaše peniaze nebudú zarábať.

Ak chcete pri investovaní využiť pomoc banky, tá si za rady bude účtovať niekoľko poplatkov. Pri investovaní do podielových fondov vás neminú vstupné a výstupné poplatky, v niektorých prípadoch tiež správcovský poplatok. Inokedy je však „poplatok za správu už zahrnutý v cene podielového listu,“ vysvetľuje Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky.

Výška poplatkov závisí od druhu cenného papiera a od objemu transakcie a pohybuje sa v niekoľkých percentách z investovanej sumy, pričom býva obmedzená minimálnym a maximálnym stropom.

Pri podielových fondoch sa výška vstupných a výstupných poplatkov môže pohybovať od 0% do 5% podľa typu fondu. „Väčšinou platí pravidlo, že ak si sprostredkovateľ účtuje vstupný poplatok, potom odpúšťa výstupný a vice versa,“ informuje Macaláková. Výška správcovského poplatku sa pohybuje orientačne od 0,5% do 2%.

Ak by ste si chceli overiť poplatky pre konkrétny fond, informácie nájdete v štatúte daného fondu, ktorý je zvyčajne uverejnený na weboch správcovskej spoločnosti či sprostredkovateľa.

16 05 poradna 01 Poplatky pri nákupe akcií a dlhopisov

Za nákup alebo predaj akcií a dlhopisov si tiež zaplatíte poplatky v závislosti od zrealizovaného objemu. Zvyčajne sa pohybujú v desatinách percenta z objemu realizovanej transakcie, pričom majú minimálne dolné sumy v desiatkach eur. Podobne je to aj pri nákupe dlhopisov. Každá banka má vlastnú štruktúru poplatkov.

Pri spoplatňovaní sa pritom zohľadňuje aj trh, na ktorom sa cenný papier obchoduje. Ak ide o bezpečnejšie krajiny z Európy, Ázie či USA, poplatok je nižší. Pri ostatných krajinách je poplatok o niečo vyšší, keďže sú rizikovejšie.

Odporucame

Zlato je nákladné

Pri investovaní do žltého kovu vás čaká poplatok za jeho nákup a predaj. Obchodník na klienta môže čiastočne preniesť aj náklady spojené s prepravou, úschovou zlata, jeho poistením, prípadne s overovaním pravosti.
Výšku poplatkov aj v tomto prípade ovplyvňuje viacero faktorov. „Rozdiely sú napríklad v tom, či klient kupuje futures kontrakt, ETF fondy, akcie ťažiarov zlata, alebo fyzické zlato,“ vysvetľuje Macaláková.

Výnos nižší ako poplatky

Pri investovaní navyše musíte rátať s tým, že výnos z investície môže byť po odrátaní poplatkov dokonca nižší ako samotné poplatky.
„V prípade rizikovejších podielových fondov nemožno takýto scenár v niektorých rokoch vylúčiť,“  priznáva Macaláková. Pripomína však, že investovanie nie je krátkodobou záležitosťou a netreba sa hneď zľaknúť slabších výnosov. „Zachovaním odporúčaného investičného horizontu sa zvyšuje pravdepodobnosť kladného výnosu, ktorý prevýši celkové poplatky,“ dodáva šéfka J&T Banky.

JT Macalakova 01Anna Macaláková, riaditeľka J&T Banky.
Foto: Ivan Sedlák