Kam investovať 10 alebo 50 tisíc eur

Autor: Mário Skyba
25.05.2016 (15:00)

Ak preferujete mierne riziko, investujte do podielových fondov s dlhopismi. Pri vyššom riziku sa oplatia aj akcie či komodity.

BANKY.sk zisťovali vo viacerých bankách, kam by radili investovať 10 tisíc alebo 50 tisíc eur. Namodelovali sme dvoch klientov, ktorí majú rôznu výšku voľnej hotovosti, iný vzťah k riziku a rozdielny investičný horizont. Spoločné majú iba to, že obaja chcú zarobiť viac ako necelé 1%, ktoré banky v súčasnosti ponúkajú sporiacom účte či termínovanom vklade.

Prvý klient by chcel investovať 10 tisíc eur v horizonte 3 až 5 rokov, preferuje mierne riziko a chcel by výnosy vyššie ako na bežných termínovaných vkladoch.

V J&T banke by mu radili investovať do podielových fondov a vytvoriť si diverzifikované portfólio s veľkou váhou dlhopisov, najmä podnikových. “Pre skúsenejšieho investora by bolo vhodné investovať aj cez ETF fondy, naviazané na trhový index” dodáva Anna Macaláková, riaditeľka J&T banky.

Modelový investor môže zvážiť investíciu do dlhopisových podielových fondov, kde by bol mix dlhopisov bezpečných krajín ako Nemecko alebo USA, dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín a korporátnych dlhopisov. “Vhodným doplnkom klientovho portfólia môže byť tiež dlhodobé sporenie do podielových fondov, kde odpadá riziko nesprávneho načasovania investície a existuje tak vyššia pravdepodobnosť, že investícia bude z dlhodobého hľadiska úspešná,” radí Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.

Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Managementu radí tiež kombináciu viacerých podielových fondov, ktoré investujú do dlhopisov na vyspelých trhoch i trhoch s vyšším výnosovým potenciálom.

16 05 poradna 01

Druhý modelový klient by chcel investovať 50 tisíc eur a je ochotný sa ich vzdať na 5 až 10 rokov, pričom preferuje vyššie riziko. Zato by chcel výnosy vyššie ako 3 % ročne.

MacalakovaKeďže ide o dlhodobý investičný horizont, odborníci radia zostaviť dynamickejšie portfólio, s veľkou váhou rizikovejších aktív, najmä akcií. „Investor si aj u akcií môže vybrať medzi aktívne spravovaným fondom alebo ETF fondom. Ak je skúsenejší, môže si zostaviť vlastné portfólio sám priamou kúpou akcií,“ radí Macaláková.


Neprehliadnite
Walterová odporúča vložiť tieto peniaze do zmiešaných podielových fondov, ktoré okrem dlhopisov obsahujú aj akciovú zložku. Tá môže klientovi ponúknuť vyšší výnos ako v prípade dlhopisových investícií. „Netreba však zabúdať na to, že s akciami sa spája vyššie riziko a je potrebné dodržať dlhší investičný horizont,“ dodáva.

Smrek odporúča investovať do akcií alebo komodít, prípadne do kombinácie podielových fondov. „Tieto fondy využívajú princíp širokej diverzifikácie aktív, ktorá umožňuje klientom podieľať sa na nárastoch rôznych finančných trhov a zároveň vďaka aktívnej správe významne znižujú riziko spojené s takýmto spôsobom investovania,“ vysvetľuje.

Foto: Ivan sedlák