Zabezpečenie na starobu? Začať treba už v prvom zamestnaní

Autor: Katarína Macková
26.05.2016 (13:20)

Ako si vybrať správne investičné nástroje? A aké chyby robia pri sporení si na dôchodok Slováci? Môžeme čakať nejakú zmenu?

Nízkovýnosové sporenie vám nepomôže

V prvom rade je dôležité začať čím skôr. V prípade, že investor nemá dostatok znalostí či skúseností pre výber správnej stratégie či investičných nástrojov, je potrebné poradiť sa s expertom. „Nízkovýnosovým sporením, ktoré z dlhodobého hľadiska po očistení o infláciu znehodnocuje majetok, sa človek na dôchodok nezabezpečí. Potrebné je dlhodobo investovať a myslieť na dôchodok prakticky hneď po nástupe do prvého zamestnania,“ hovorí riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Nebojte sa výkyvov

MacalakovaPodielové fondy alebo dôchodkové správcovské spoločnosti sú investičným nástrojom, ktorý využívajú investori po celom svete. „Investor by mal rozhodne dodržiavať svoj investičný horizont a nebáť sa v mladosti ani väčších výkyvov na trhu a investovať by tak mal do rizikovejších aktív. Čím bližšie bude mať však investor k dôchodku, tým konzervatívnejšiu skladbu portfólia by si mal voliť,“ vysvetľuje Macaláková ďalej.

 16 05 poradna 01

S blížiacim sa dôchodkom je vhodné investície postupne preklápať na konzervatívnejšie aj podľa Maroša Ovčarika z Finančného kompasu. „Na dôchodok je dôležité odkladať dlhodobo a pravidelne. Ideálne hneď po škole, aj keď v menších sumách. Sila sporenia na dôchodok nie je ani tak v sume, ale v čase, počas ktorého sa budú peniaze zhodnocovať, vysvetľuje. „Pokiaľ začíname a do dôchodku nám zostáva viac ako pätnásť-dvadsať rokov, vhodnejšie sú akciové tituly, prípadne tituly, u ktorých je vyšší potenciál výnosu aj za cenu vyššieho rizika.“

Na šetrenie sme zvyknutí, na investovanie nie

V minulosti ľudia na Slovensku nemali možnosť investovať, preto svoje prostriedky len šetrili na bankových úložkách. „Tento historický vplyv a neexistencia kapitálového trhu tu pretrvali do dnešných dní, keď Slováci stále vo veľkom využívajú sporiace produkty ako hlavný prostriedok zhodnocovania voľných peňazí. S postupných rastom finančnej gramotnosti a poklesom úrokových sadzieb na nulové úrovne však nastáva systematický odklon od nevýhodného sporenia smerom k progresívnejšiemu investovaniu,“ dodáva Macaláková s tým, že podiel investícií na celkovom finančnom majetku domácností je však naďalej nízky v porovnaní so Západom a konvergencia k nemu bude trvať ešte niekoľko rokov.

Neprehliadnite

Rozlišujte medzi sporením a investovaním

Jedným z problémov je aj fakt, že ľudia nerozlišujú medzi investovaním a sporením. To druhé je vlastne odložená spotreba. „Slováci často sporia na konkrétny účel, dovolenku, auto, rekonštrukciu domu, či štúdium detí. Dá sa povedať, že si vytvárajú rezervu, ktorú následne minú a výsledkom je, že uplynie veľa času a sú opäť na nule,“ vysvetľuje Andrea Straková, odborníčka na osobné financie z Partners Group SK.

Naopak, investovanie je kupovanie aktív, kedy investor kupuje aktívum a poberá pasívny príjem za jeho držbu. Pod aktívami sa rozumejú akcie a dlhopisy, výnos akcie je dividenda a výnos z dlhopisu je kupón. „Častým argumentom ľudí je otázka, kde na to majú vziať peniaze,“ hovorí Straková. Základným pravidlom je však podľa nej vytvoriť si návyk odkladania určitej čiastky už v skorom veku. „Najsilnejším faktorom pri dlhodobej tvorbe kapitálu nie je ani tak výška a množstvo, ale čas sporenia, teda to, ako dlho peniaze pracujú,“ vysvetľuje. Najväčším rizikom investovania je pritom podľa odborníčky neinvestovať. Dodáva, že nepozná nikoho, kto by zbohatol sporením, za čo môže inflácia. Investovať teda rozhodne treba.

Rady pri šetrení na dôchodok:

  • Vyhnite sa nízkovýnosovým sporeniam
  • Investujte dlhodobo
  • Myslite na dôchodok prakticky hneď po nástupe do prvého zamestnania
  • Čím je dôchodok bližšie, tým konzervatívnejšiu skladbu portfólia voľte
  • Ak vám do dôchodku zostáva viac ako pätnásť-dvadsať rokov, voľte akciové tituly, prípadne tituly, u ktorých je vyšší potenciál výnosu aj za cenu vyššieho rizika
  • Sila sporenia na dôchodok je hlavne v čase, počas ktorého sa budú peniaze zhodnocovať
Foto: Ivan Sedlák