Fondy u nás nie sú dlho. Skúsenosti ešte len získavame

Autor: Katarína Macková
01.06.2016 (17:00)

Tradícia fondov na peňažnom trhu u nás prakticky nie je. Aj to je jednou z príčin, prečo sa s nimi mnohí ešte len učia zaobchádzať.

Na rozdiel od krajín, ktoré majú na svojich trhoch fondy podstatne dlhšie, nemôžeme hovoriť o vývoji v generáciách. „Na Slovensku sú totiž k dispozícii prvé fondy iba od 90-tych rokov. V porovnaní s americkým investičným trhom, ktorý má viac ako 100-ročnú tradíciu, je zrejmé, že vzťah Slovákov k investovaniu sa ešte len začína formovať,“ hovorí Jozef Rejda, finančný odborník Partners Group SK. Najbližšie roky preto podľa neho  budú u slovenských investorov predovšetkým o získavaní skúseností.

16 05 poradna 01

Podľa Maroša Ovčarika z Finančného kompasu Slovensko patrí v rámci menovej únie medzi krajiny s najväčším podielom vkladov v bankách z celkových finančných aktív domácnosti. „Zároveň patríme medzi krajiny s najnižším podielom majetku investovaného v podielových fondoch. Myslím si, že sa tento pomer bude meniť. A to nielen vplyvom historicky najnižších úrokových sadzieb, ale aj postupne rastúcich skúseností Slovákov s investovaním,“ dodáva.
 

Na čo nezabudnúť, ak ešte nemáte skúsenosti

Predtým, ako sa človek rozhodne začať s investovaním, mal by si podľa Ovčarika dať odpovede na tieto otázky:
1.      koľko zo svojich úspor chce investovať
2.      na ako dlho chce investovať
3.      aká je pravdepodobnosť, že peniaze bude potrebné vybrať skôr
4.      či je ochotný podstúpiť aj vyššie riziko, alebo je preňho dôležitejšia istota
5.      aké skúsenosti má s investovaním
 

Skúsený investor sa rizika bojí menej

Iná situácia je u skúseného investora, ktorý do nových investičných príležitostí vkladá iba časť svojich úspor a zároveň je ochotný znášať aj vyššiu mieru rizika. A iná je u začínajúceho investora, ktorý zatiaľ nemá žiadne skúsenosti a teda nechce riskovať príliš veľa. „Investori majú na výber viacero nástrojov. Asi najrozšírenejšie sú podielové fondy. Okrem toho sú na výber priamo akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti, zlato, drahé kovy a iné komodity, ETF fondy a podobne,“ vysvetľuje Ovčarik. „Pre začínajúceho investora by som odporúčal najskôr podielové fondy, pri ktorých sa o portfóliá starajú skúsení portfólio manažéri. Ak chce vyskúšať investovanie na priamo, to si už vyžaduje dennodenné sledovanie vývoja na finančných trhoch, a základnú skúsenosť s investovaním.“

Podľa riaditeľky J&T Banky Anny Macalákovej by stratégia mala byť pre oboch rovnaká, nehľadiac na veľkosť investície. Dôležité je, akú časť celého portfólia u daného investora jeho investícia tvorí. „Pochopiteľne, je nerozumné staviť na jednu kartu, tomu by sa mal vyhnúť každý klient; vždy platí, že kľúčová je diverzifikácia portfólia. Vzťah k riziku a investičný horizont je taktiež na posúdení každého investora,“ vysvetľuje Macaláková. JT Macalakova 03

Neprehliadnite

O investície sa treba starať

Je potrebné uvedomiť si, že samotným investovaním finančných prostriedkov sa celý proces investovania nekončí. „Dá sa to prirovnať ku kúpe auta, ktoré tiež potrebuje pravidelný servis. Rovnaký princíp funguje aj pri investovaní, aj o investičné portfólio je potrebné sa starať počas celého investičného horizontu,“ hovorí Rejda. V prvom rade je podstatné investovať pravidelne a následne túto investíciu diverzifikovať. „Taktiež je veľmi dôležité sa vyhnúť aj emóciám pri investovaní a nasledovať svoj investičný plán.“
 
 

Pri investovaní nezabudnite:

  • na výber máte z viacerých možností: podielové fondy, akcie, dlhopisy, ETF fondy, nehnuteľnosti, zlato, drahé kovy a iné komodity
  • pre začínajúceho investora sú vhodné podielové fondy, pri ktorých sa o portfólio starajú odborníci
  • priame investovanie si vyžaduje základnú skúsenosť s investovaním a dennodenné sledovanie vývoja na finančných trhoch, preto je vhodné pre skúsenejších investorov
  • odborníci odporúčajú investovať pravidelne, investície diverzifikovať a nasledovať svoj investičný plán
Foto: Ivan Sedlák