OTP Banka vám prefinancuje pohľadávky cez faktoring

Autor: redakcia Banky.sk
12.08.2016 (09:00)

V čase ultra nízkych úrokov z úverov si aj firmy dokážu požičať peniaze na svoju prevádzku či rozvoj veľmi lacno. Napriek tomu siahajú aj po osvedčenej forme úverovania - faktoringu.

Napriek istému zlepšeniu v posledných rokoch si podnikatelia na Slovensku už zvykli, že faktúry pri obchodovaní sa nie vždy platia načas a odberatelia požadujú už pri dojednávaní obchodu odloženú splatnosť. Nie každý podnikateľ si však môže dovoliť čakať na peniaze 60 alebo 90 dní.  Aby ste sa vyhli naháňaniu pohľadávok a strachu z nedostatku hotovosti, môžete svoje pohľadávky predať banke formou faktoringu.

Financovanie pomocou faktoringu funguje tak, že banka od vás odkúpi pohľadávku pred časom jej splatenia. Vy dostanete peniaze skôr, avšak banka vám vyplatí iba časť hodnoty faktúry. Zvyčajne je to od 60 do 90% z nominálnej hodnoty pohľadávky a zaráta si spracovateľský poplatok. Ten býva zvyčajne určený ako isté percento zo sumy pohľadávky, ktoré si s bankou zmluvne dohodnete a má obvykle aj horný strop. Keď bude odberateľom faktúra uhradená, pošle vám vaša banka na účet doplatok faktúry do jej celkovej hodnoty.

Výhoda pre vás ako podnikateľa je v tom, že dostanete peniaze skôr. Tie môžete využiť na ďalší rozvoj firmy, nákup zásob či na preklenutie sezónnych výkyvov.

Úver aj pre začiatočníkov a firmy s nižšou bonitou

Ak by ste sa obávali, že vám banka faktoring neposkytne, lebo ste začínajúca firma, nemusí to platiť vždy. „Pre financovanie je rozhodujúca bonita odberateľa, čiže je možné ho poskytnúť aj firme s kratšou obchodnou históriou, alebo aj firme, ktorej nie je možné poskytnúť prevádzkový úver,“ vysvetľuje Peter Ohrajter, hovorca OTP Banky, ktorá tiež poskytuje faktoring. Podľa neho je výhoda tohto druhu úverovania aj v tom, že povinnosti ohľadom správy financovaných pohľadávok klienta prechádzajú na banku, ktorá sa stáva novým veriteľom pri týchto pohľadávkach. OTP Banka poskytne klientovi zálohu za vystavenú faktúru vo výške 70 až 90% a zvyšok mu doplatí po zaplatení pohľadávky odberateľom. Okrem tuzemských pohľadávok ponúka OTP Banka aj možnosť financovania exportných pohľadávok.

Napokon sa môžete s bankou dohodnúť na dvoch typoch faktoringu. Buď ručíte za uhradenie pohľadávok od odberateľa vy ako podnikateľ (regresný) alebo riziko platobnej neschopnosti postúpite na banku, vtedy ide o bezregresný faktoring. V obidvoch prípadoch však banka skúma platobnú schopnosť odberateľa.

Máte záujem o nezáväznú ponuku na faktoring?


Príklady využitia faktoringu v praxi


Príklad 1
Máte obchodnú  spoločnosť a nakupujete v čase, kedy sú nákupné ceny najpriaznivejšie a najčastejšie platíte ihneď pri dodávke, aby ste získali zľavu za okamžitú platbu a tým zvýšili svoj zisk pri ďalšom predaji. Následne tovar predávate ďalej, avšak v rámci konkurenčného boja musíte odberateľovi poskytnúť odloženú splatnosť 30 – 90 dní. Aby ste peňažnú zásobu nemali počas tohto obdobia viazanú a mohli realizovať ďalšie nákupy a predaje, môžete využiť faktoring a získať tak okamžitú hotovosť za pohľadávky voči odberateľom. Takýmto spôsobom môžete realizovať počas roka viac obchodných cyklov, než keby ste využívali len svoje dostupné zdroje. Aj týmto spôsobom môžete zvyšovať zisk spoločnosti.

Príklad 2
Vaša firma má možnosť realizovať dodávky zahraničnému alebo tuzemskému odberateľovi. Keďže si nie ste úplne istí, či vám firma bude schopná zaplatiť za dodaný tovar/služby, neviete sa rozhodnúť či prijmete toto riziko a zaviažete sa zmluvou k dodávkam.
V takomto prípade oslovíte svoju banku s požiadavkou o poskytnutie faktoringu na takéhoto odberateľa. Banka si jeho bonitu preverí a na základe výsledku preverenia poskytne faktoringové financovanie. V prípade, že financovanie neposkytne, tak viete, že podpisom zmluvy s takouto firmou vstupujete do priameho rizika, že nedostanete za svoje faktúry zaplatené. Využitím faktoringu takýmto spôsobom znižujete riziko straty pre vašu spoločnosť.

Príklad 3
V prípade výrobnej firmy je jej celkový cyklus časovo náročný, nakoľko musí nakúpiť zásoby, z ktorých následne vyrába výrobky a tieto v poslednej fáze cyklu predáva odberateľom so splatnosťou. Vzhľadom na kontinuálnosť výroby je potrebné držať skladové zásoby, za ktoré je cenovo najvýhodnejšie platiť okamžite z dôvodu získania zľavy za platbu pri dodaní. Následný výrobný proces trvá nejaký čas, počas ktorého sú financie firmy rovnako viazané v rozpracovaných, nedokončených výrobkoch. Na záver dôjde k predaju odberateľovi so splatnosťou 30 – 90 dní a firma má stále viazané financie, teraz už v pohľadávkach. Celkovo sa rádovo jedná o mesiace, odkedy firma vloží peniaze do nákupu zásob do ich inkasa od odberateľa za vyrobené výrobky.
Vtedy je vhodné využiť faktoring, ktorý zabezpečí výrazné skrátenia času viazanosti financií tým, že za vystavené faktúry zaplatí okamžite po ich odkúpení. Získané prostriedky zabezpečia prevádzkový kapitál na ďalšie fungovanie spoločnosti. Rovnako odberateľa banka preverí a následne monitoruje, čím predchádza vzniku nedobytných pohľadávok, ktoré by v konečnom dôsledku znamenali pre vašu spoločnosť stratu.


banner 768x90


Foto: OTP Banka