Dnes si už môžeme poistiť aj kybernetické riziká

01.09.2016 (09:00)

Poistná ochrana pred útokmi v rámci elektronických platieb, pred krádežou virtuálnej identity, poškodením online povesti, či rizikom nákupu cez internet je dnes už realitou.Hoci Slováci patria pri používaní internetu k tým opatrnejším, je v dnešnej dobe riziko online útoku často vyššie ako riziko dopravnej nehody. A aj keď vás softvérová ochrana pred väčšinou útokov môže ochrániť, škody na majetku či psychike vie narobiť obyčajné zlyhanie ľudského faktora.
 
Prečítajte si, pred akými rizikami a akým spôsobom vás môže poistenie chrániť.

1. Útoky v rámci elektronických platieb

Ak sa stanete obeťou podvodníkov na internete a z účtu zmiznú peniaze, stane sa tak preto, že došlo k zneužitiu vašich údajov z karty, PIN kódov či vstupných hesiel. Ľudia napriek osvete v tomto smere stále nedokážu rozoznať, kedy s nimi komunikuje mailom naozaj banka a kedy podvodník. Podľa Petra Stančíka zo spoločnosti ESET to vposlednom čase vidíme napríklad na množstve ľudí, ktorých spamový e-mail naviedol k tomu, aby si otvorili škodlivú prílohu a teraz majú zašifrovaný obsah počítača. „Útočníkovi pritom len stačilo, aby tvrdil, že v prílohe je faktúra, zaujímavá fotografia, alebo predvolanie na súd. To už človeka môže vyplašiť a naviesť k tomu, aby si prílohu otvoril aj bez rozmýšľania,“ hovorí Stančík.

Online banking – odborné poradenstvo zdarma

V prípade, že k takémuto útoku došlo a ste poistený, radíme nečakať a okamžite kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Klient má nárok na kompletnú asistenciu pre nápravu a právne služby – poisťovňa zabezpečí všetky právne úkony a právne kroky tak voči osobe, ktorá útok spáchala, ako aj voči banke, od ktorej si nárokujete vrátenie peňazí. Dokonca môžete splnomocniť poisťovňu a tá prevezme komunikáciu v mene klienta s bankou.
Robert Koch z UNIQA poisťovne však upozorňuje, že pre náhradu a uznanie škody poisťovňou musí byť zrejmé, že došlo k zneužitiu údajov. „Nesmie byť spor o to, či údaje klient neposkytol klient tretej osobe sám. Ak polícia potvrdí, že zo strany klienta nedošlo k pochybeniu a naozaj prišlo k zneužitiu údajov, poisťovňa mu uhradí náklady na právne zastupovanie a do limitu plnenia aj vzniknutú škodu.“

2. Krádež virtuálnej identity

Zneužitie virtuálnej identity je v súčasnosti taktiež hrozbou. Podľa prieskumu UNIQA poisťovne až 45% prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či hotovosti a až 90% ľudí nevie, ako sa môžu v prípade takéhoto útoku brániť.  Ide o prípady, keď niekto komunikuje na internete (maily, sociálne siete) bez Vášho vedomia pod Vašim menom. Dejú sa prípady, keď sa cudzia osoba nabúra niekomu do profilu na sociálnej sieti alebo zriadi falošné FB konto, komunikuje pod jeho menom  a žiada peniaze na charitu a pod. Niekto môže vo Vašom mene požiadať verejnosť alebo Vašich blízkych cez internet alebo sociálne siete o pôžičku, hotovosť, finančnú pomoc.
 
Ak budú ľudia posielať peniaze na účet, ktorý uviedol podvodník a následne zistia, že ide o podvod, môžu si vrátenie peňazí nárokovať u osoby, za ktorú sa podvodník vydával. „ V takomto prípade  poskytneme  právnu pomoc a uhradíme náklady na zastupovanie. V prípade, že sa do určeného času nepodarí dosiahnuť nápravu právnou cestou, hradíme vyniknuté škody do limitu plnenia,“  hovorí Robert Koch. Takisto, ak Vám ukradnú doklady a cez  zneužitie Vašich údajov si páchateľ zoberie pôžičku cez internet, poisťovňa poskytne právnu pomoc alebo uhradí náklady na právne zastupovanie tak voči osobe, ktorá údaje zneužila, ako aj voči osobe, ktorá od Vás požaduje plnenie napr. zmluvy o úvere, ktorú podvodom uzavrela iná osoba.

Poistná ochrana sa v tomto prípade týka identifikačných údajov, teda: mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu, technického preukazu vozidla, rodného čísla, bankových údajov a takisto autentizačných údajov, ako sú
používateľské mená, prihlasovacie údaje, heslá, IP adresy, e-mailové adresy, čísla bankových kariet, či odtlačky prstov.
 
Podľa Petra Stančíka sa dá takýmto prípadom predchádzať veľmi jednoducho – základom je kvalitné, zmysluplne dlhé a komplexné heslo, unikátne pre každú dôležitú službu. „Ďalším stupňom ochrany je takzvaná viacfaktorová autentifikácia – okrem hesla musím pri prihlasovaní zadať ďalší, väčšinou jednorazový kľúč. Tým výrazne znižujem šance útočníka i v prípade, že získa moje heslo,“hovorí Stančík. Ďalším krokom je ochrániť sa pred sebou samým. A to sa, samozrejme, netýka len priamo hesiel. “Ľudia až príliš často zdieľajú citlivé informácie, ktoré útočníkom zjednodušia ich aktivity – či už to je jednorazová krádež alebo odcudzenie identity za účelom páchania ďalšej trestnej činnosti,“ pripomína.

3. Poškodenie on-line povesti

Silnejúci fenomén internetu, sociálnych sietí a diskusných fór spôsobil nárast kyberšikany a poškodzovania dobrého mena na internete. Zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe, ohováranie v diskusných fórach. To sú často veci, voči ktorým sa bežný človek nevie brániť.
 
„ V prípade poškodenia on-line povesti alebo ak sa stanete obeťou kyberšikany , poisťovňa sa snaží v prvom rade otzv. „Cleaning“- odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií, prípadne  tzv. „Flooding“ -  vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila, ako aj voči vydavateľovi alebo web-hostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené,“vysvetľuje Robert Koch.
 
Novým fenoménom j kyberšikana u detí, ktorá dokáže úplne nabúrať detskú psychiku. Jednoducho, deti nevedia, ako sa proti šikanovaniu cez sociálne siete alebo internet brániť. A často to nevedia ani ich rodičia. „ Ak niekto bude na internete šikanovať  Vás alebo Vaše dieťa, kyberpoistenie kryje aj tento prípad. Treba zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť, poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že telefonát právnika poisťovne býva veľmi efektívny pri riešení takýchto citlivých sporov. Určite by sme zabezpečili mazanie dotyčných správ, blokovanie profilu, právnu a IT asistenciu,“ tvrdí Koch.
 
Toto pripoistenie sa vzťahuje tiež na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k ich odcudzeniu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného, prípadne pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta.
 
Za poškodenie on-line povesti sa považuje ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote. Z poistenia sú však vylúčené informácie, ktoré zverejňujú spravodajské médiá a takisto poisťovňa nekryje spor medzi subjektami, pokiaľ jeden z nich vystupuje anonymne a nemožno sa dostať k jeho registračným údajom.

4. Riziko nákupu cez internet

Na internete si v dnešnej dobe môžeme kúpiť čokoľvek. Málokto si však dáva pozor na to, od koho. V ČR sa stal prípad, keď e-shop ponúkal lacné pneumatiky. Zákazník zaplatil kartou cez internet, pneumatiky nedodali a e-shop zakrátko zmizol. Klasický podvod, keď zákazník zostal bez pneumatík aj bez peňazí. „ Ak si kúpite niečo cez internet a e-shop medzičasom zanikne, pričom Vám tovar nebol doručený, poskytneme Vám právnu pomoc a ak sa spor nepodarí vyriešiť do 3 mesiacov, poisťovňa uhradí vzniknutú škodu do limitu plnenia,“ vysvetľuje Koch.
V prípade akéhokoľvek sporu s e-shopom vyplatíme náhradu za nedoručený, poškodený či nekompletný tovar, vyplatíme úhradu priamo vzniknutých škôd a klient má v prípade sporu s e-shopom nárok aj na právne zastupovanie.
Zdroj: UNIQA poisťovňa, Foto: redakcia