Obeťou kybernetického útoku môžete byť aj vy - ako sa chrániť?

31.08.2016 (08:00)

Podľa Národnej banky Slovenska je pravdepodobnosť kybernetického útoku v akejkoľvek z jeho podôb často vyššia ako pravdepodobnosť poistnej udalosti, akou je klasická dopravná nehoda.

Môže za to masívna elektronizácia a fakt, že počet osôb s prístupom k internetovým službám a technológiám je vyšší ako počet vlastníkov osobných motorových vozidiel.
Aké útoky nám teda hrozia a ako sa pred nimi môžeme chrániť?

Patríme k tým opatrnejším

Podľa interných údajov spoločnosti ESET patria Slováci spolu s obyvateľmi nemecky hovoriacich krajín k opatrným používateľom internetu. “Snažia sa ich chrániť a aktívne sa o ich softvérovú bezpečnosť zaujímajú. Paradoxne tento prístup vedie často k falošnému pocitu úplného bezpečia, čo sa prejavuje napríklad v trochu laxnejšom postoji voči aktuálnym hrozbám, akými je napríklad sociálne inžinierstvo,“vysvetľuje Peter Stančík, špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET. „Pri tejto hrozbe sa útočník snaží oklamať samotného používateľa a napadnutie zariadenia je len nástrojom na zber informácií. Často sa útočníkom pod rôznymi zámienkami podarí dosiahnuť, aby používateľ vypol svoje zabezpečenie, otvoril priložený súbor, alebo klikol na dôveryhodne vyzerajúci link, za ktorým sa má skrývať “dôležitý” obsah. Bezpečnostný softvér je schopný chrániť ľudí pred dôsledkami ich rozhodnutí len do istej miery,“ uzatvára Stančík.

Online banking – odborné poradenstvo zdarma

Keď však vezmeme do úvahy, že až 50% užívateľov internetu si za posledných dvanásť mesiacov nezmenilo heslo na žiadnom zo svojich účtov, rastúce množstvo úspešných útokov nie je prekvapivé.
 
Podľa Petra Stančíka treba venovať zvýšenú pozornosť aj mobilom. „Slováci si ich bezpečnostnou aplikáciou väčšinou nechránia. Akoby si neuvedomovali, že so sebou vo vrecku nosia miniatúrny počítač s množstvom kontaktov, osobných ale i firemných informácií) bankových aplikácií a súkromných fotiek. Pritom tieto veľmi slabo chránené zariadenia často pripájajú aj k počítačom v domácnosti, ale aj v práci,“ varuje.

Top riziká kyber-útokov

Prieskum UNIQA poisťovne ukázal, že ľudia sa stávajú v tomto smere obeťou najčastejšie pri nákupoch a platbách cez internet. „Až 62% prípadov spotrebiteľských sporov, ktoré riešia poisťovne, sa  týka nákupov cez internet a až 65% ľudí sa pri použití platobnej karty na internete obáva, že sa stane obeťou podvodu.“
 
Prieskum tiež ukázal, že veľkou hrozbou je tzv. odcudzenie identity, keď bez vášho vedomia cudzia osoba komunikuje na internete pod vašim menom. „Ukázalo sa, že45% prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či hotovosti a až 90% ľudí nevie, ako sa môžu v prípade takéhoto útoku brániť,“  hovorí Robert Koch z UNIQA poisťovne.
 
Silnejúci fenomén sociálnych sietí a diskusných fór zároveň spôsobil nárast tzv. kyberšikany. Môže ísť o zasielanie urážajúcich či útočných mailov a SMS, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov či zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe.Prieskum poisťovne ukázal, že až 60% ľudí sa bojí, aby o nich na internete nekolovali nepravdivé informácie.

Ako sa pred kyber-útokmi chrániť

So silnejúcich využívaním internetu narastá aj dopyt po poistení sa proti jeho nástrahám. UNIQA poisťovňa preto nedávno prišla s novinkou - pripoistením kybernetických rizík, ktoré reaguje na najväčšie riziká internetu, s ktorými sa bežní ľudia stretávajú v súčasnosti.  
Toto poistenie kryje škodu, ktorá vznikla na internete a prioritne sa snaží krytím nákladov na všetky právne služby dospieť k náprave škody, ktorá poistenému vznikla. Pretože prípady z praxe dokazujú, že môžete mať tú najlepšiu softvérovú ochranu, zlyhanie ľudského faktora vie narobiť naozaj veľké škody nielen na majetku, ale aj na psychike.
 
Kybernetické rizikása dajú v UNIQA poisťovni pripoistiť k poisteniu domácnosti a poskytujú širokú ochranu predútokmi v rámci elektronických platieb, krádežou virtuálnej identity, poškodením online povesti a rizikom nákupu cez internet. Pripoistenie chráni všetkých členov domácnosti a jeho cena sa pohybuje od 1,90 eur mesačne. Poistné plnenie má na jednu poistnú udalosť strop 12.000 eur pre právnu pomoc a 2.000 eur pre vzniknuté škody.

Ako spoznať falošný e-shop

Medzi riziká nákupu cez internet patria napríklad nákupy v neserióznych e-shopoch. Objednáte si tovar, zaplatíte zaň – ale ani tovar, ani peniaze už neuvidíte. Aj keď falošný alebo nedôveryhodný e-shop sa dá niekedy spoznať už na prvý pohľad, ľudia často naletia podvodníkom.
 
Niektoré sa dajú spoznať vizuálne na prvý pohľad – zlá gramatika (nepresný preklad do slovenčiny zahraničnými útočníkmi), neúplné alebo chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi obchodu, nereálne nízke ceny a pod. „Ďalším typickým výkričníkom býva chýbajúce šifrovanie komunikácie (httpS na zaciatku www adresy), prípadne problémy s elektronickým certifikátom (na ktoré zvyčajne upozorní prehliadač). Žiadny seriózny obchod nebude od svojich zákazníkov požadovať zadanie citlivých údajov prostredníctvom nezabezpečeného kanála,“ upozorňuje Stančík.
Zdroj: UNIQA poisťovňa, Foto: redakcia