Slovenská spoločnosť s ušľachtilým cieľom - pomoc ľuďom

Autor: PR
26.09.2016 (09:00)Ako väčšina úspešných príbehov, aj príbeh spoločnosti nebuďdlžník sa začal úplne jednoducho – Martin Haring, zakladateľ spoločnosti nebuďdlžník, bol dlžníkom jednej z nebankových spoločností. Martin síce nemal nikdy problém so splácaním svojho dlhu, no aj napriek tomu sa mu celková suma požadovaná nebankovou spoločnosťou zdala akási privysoká. Po zahĺbení sa do problematiky a po desiatkach hodín konzultácií s odborníkmi Martin zistil, že zmluva ktorú má uzatvorenú s nebankovou spoločnosťou je nezákonná a rovnako sú nezákonné aj tisíce ďalších zmlúv iných klientov. Po rokovaniach nakoniec docielil, že mu nebanková spoločnosť odpustila celkovo vyše 3.000 EUR (na jednom úvere, ktorým financoval nákup automobilu). Takto sa začal písať príbeh spoločnosti nebuďdlžník.

V súčastnosti je už spoločnosť nebuďdlžník lídrom na trhu v tejto oblasti a poskytuje služby pre tisíce ľudí z celého územia Slovenskej republiky. Základná idea a systém fungovania spoločnosti je pritom veľmi jednoduchý – spoločnosť zabezpečí (prostredníctvom spolupracujúcich advokátov) posúdenie zákonnosti zmluvného vzťahu medzi dlžníkom a nebankovou spoločnosťou a následné vyvodenie zodpovednosti voči nebankovým spoločnostiam. Zarážajúcou je najmä efektivita spoločnosti nebuďdlžník. Podľa interných štatistík spoločnosti je vo viac ako 65 % prípadoch všetkých klientov úspešná (pre klientov, ktorí uzatvorili zmluvu s nebankovou spoločnosťou medzi rokmi 2008 až 2013 je to dokonca viac ako 73 % zmlúv).

Po zistení nezákonnosti úverovej zmluvy má takáto fyzická osoba nárok na vrátenie finančných prostriedkov od nebankovej spoločnosti (v prípade už zaplatených úverov, a to aj roky spätne) alebo zníženie celkovej sumy, ktorú je potrebné ešte uhradiť na účet nebankovej spoločnosti.

Spoločnosť nebuďdlžník teda ponúka luďom možnosť, ako veľmi jednoducho brániť svoje práva, a to aj voči naoko silnejšiemu súperovi, akým sú nebankové spoločnosti. Spoločnosť si postupne buduje v očiach ludí meno spoľahlivého partnera a niet sa ani čo čudovať, keďže jej hlavnou činnosťou je doslova pomoc luďom.

haring3
Zakladateľ spoločnosti nebuďdlžník MARTIN HARING odkazuje:
Na Slovensku sa takmer všetci neustále šťažujú, ako sú systém a zákony proti nim a ako im nikto nepomôže. My  ľuďom prinášame možnosť, ako svoje práva  uplatniť a dosiahnuť finančnú satisfakciu. Tento systém funguje a vyskúšali si to už tisíce osôb, ktorých sme o tom jednoznačne presvedčili. Zákony sú v oblasti  spotrebiteľských vzťahov (ako sú aj nebankové úvery) nastavené v prospech fyzických osôb a jediným dôvodom prečo nebankovým spoločnostiam prechádzajú ich husárske kúsky je to, že ľudia svoju situáciu jednoducho neriešia. V tomto prípade platí slovenské príslovie – komu niet rady, tomu niet pomoci. Preto odporúčame všetkým, kto v minulosti mali úver, pôžičku alebo financovali nákup automobilu, alebo tieto stále splácajú, aby svoju situáciu riešili – môže to priniesť stovky až tisíce eur do rozpočtu navyše, výmenou za pár minút času. Ak budú ludia pokračovať v nečinnosti  a nechajú kohokoľvek šliapať po ich právach bez toho, aby sa bránili, bude sa situácia na Slovensku stále zhoršovať a čoraz viac subjektov bude porušovať práva bežných ľudí – je to na Vás, na každom jednom z Vás, aby sme spoločne priniesli zmenu. Začať môžete úplne jednoducho, krok po kroku, napríklad tak, že si vyžiadate späť peniaze, ktoré Vám zobrali v rozpore s právnou úpravou – tieto peniaze Vám totiž právom patria a máte na ne nárok.
Foto: nebuddlznik.sk