Zmeny v sadzobníku poplatkov Prima banky od 1.1.2017

Autor: redakcia Banky.sk
31.12.2016 (15:30)

Zmeny v sadzobníku Prima banky Slovensko sa týkajú bežných účtov. 


Bežné účty

Pri Osobnom účte, Študentskom účte a Detskom účte od 1. januára je v cene účtu zahrnutý výpis zasielaný 1 krát mesačne poštou alebo elektronicky.

Študentský účet

Dopĺňa sa podmienka pre získanie účtu zadarmo.
Banka vráti poplatok za Študentský účet v danom mesiaci, ak priemerný denný kreditný zostatok na tomto účte bol vyšší ako 1 000,00 EUR alebo do dovŕšenia 18 rokov veku klienta.

Výpisy z účtu

Poplatok za výpis z účtu zaslaný poštou v rámci SR sa zvyšuje z 0,60 € na 1,00€.

Prima banka
Zdroj: Prima banka Slovensko, Foto: Ivan Sedlák