Zmeny v sadzobníku poplatkov OTP Banky od 1.1.2017

Autor: redakcia Banky.sk
31.12.2016 (15:15)

Zmeny v sadzobníku poplatkov OTP Banky sa týkajú bežných účtov. 
Bežné účty

otp READY konto
Klienti do 18 rokov majú teraz možnosť získať 100 % zľavu z mesačného poplatku za vedenie otp READY Konta.

Potrebné je splniť nasledovnú podmienku:
- realizácia aspoň jednej platby kartou mesačne (zľava je uplatnená v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola podmienka na získanie zľavy splnená)

OTP bank
Zdroj: OTP Banka Slovensko, Foto: Banky.sk