Zmeny v sadzobníku poplatkov Oberbank AG od 1.1.2017

Autor: redakcia Banky.sk
31.12.2016 (16:00)

V novom sadzobníku Oberbank AG sa zmeny týkajú najmä bezhotovostných transakcií. 


Účty

Výška poplatku za Duplikát výpisu z účtu sa zmenila z 2 €/strana na 7€/výpis.

Platobný styk

 • Pri nasledovných bankových transakciách zvýšila Oberbank výšku poplatku z 0,25 € na 0,27 €:
  - prevodný príkaz elektronický
  - došlá platba
  - trvalý príkaz – realizácia
  - inkaso – realizácia
  - zadanie výzvy na inkaso – elektronicky
 • PayService (dodatočný poplatok za prevodný príkaz predložený na inom tlačive ako tlačivo banky) sa zvyšuje z 5 € na 6 €

Cezhraničný platobný styk

Oberbank Payment Area (Rakúsko – Nemecko –  Čechy - Maďarsko - Slovensko)
Z 0,25 € na 0,27 € sa zvyšujú poplatky za:
 • Vyšlé platby v EUR, cudzia mena 
 • Došlé platby v EUR
Platby v rámci filiálok Oberbank Slovensko
Poplatok za Vyšlé platby v cudzej mene zadané elektronicky sa zvyšuje z 0,25 € na 0,27 €.

Platby mimo Oberbank
Ostatné vyšlé platby platby v cudzej mene, EUR platby mimo SEPA a EUR platby bez uvedenia BIC/SWIFT, IBAN sú spoplatnené sumou 0,27 € (predtým 0,25 €).

Banka zavádza nový príplatok pri vyšlých platbách v menách RUB (ruský rubeľ) a CNY (čínsky jüan) vo výške 11,00 €. Pri došlých platbách v týchto menách je výška príplatku 5,00 €.

Ostatné poplatky pre cezhraničné platby
Za urgentný prevod sa výška poplatku zvýšila z 50,00 € na 60,00 €.

Platobné karty

CirrusMaestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold
Poplatok za platbu kartou u obchodníka cez POS terminál v tuzemsku / EURO zóne sa zvyšuje z 0,25 € na 0,27 €.

Maestro bezkontaktná
Poplatok za platbu kartou u obchodníka cez POS terminál v tuzemsku / EURO zóne / mimo EURO zóny sa zvyšuje z 0,25 € na 0,27 €.

Oberbank
Zdroj: Oberbank AG, Foto: Ivan Sedlák