Zamietli vám žiadosť o spotrebný úver? Takéto sú vaše ďalšie možnosti

Autor: Katarína Macková
08.12.2016 (10:00)

Ak ste požiadali o úver a vašu žiadosť zamietli, na príčine môže byť niekoľko dôvodov. Čo však robiť ďalej?

Štandardne banka posudzuje schopnosť žiadateľa splácať úver, čo zjednodušene znamená, že posudzuje príjem klienta voči jeho aktuálnym záväzkom. "Každý klient prechádza hodnotením bonity, ktorá napovie aj o pravdepodobnosti zlyhania daného žiadateľa v budúcnosti pri splácaní úveru. Do hodnotenia vstupujú aj informácie ohľadne príjmu v Sociálnej poisťovni a jeho záväzkov v úverovom registri. Z týchto dôvodov sa môže stať, že aj zdanlivo bezproblémový klient môže mať úver zamietnutý," vysvetľuje Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.
 
Môže sa napríklad stať, že človek dbá na splácanie pravidelných úverov, kde má vopred stanovenú pevnú splátku, ale napríklad pri splácaní povoleného prečerpania či kreditnej karty už nie je taký dôsledný. "Pri týchto úveroch totiž nejde o pravidelné splácanie, teda splátky závisia od aktuálneho čerpania a ich výška je zväčša len zlomok v porovnaní so splátkou spotrebného úveru. Ak tomu človek nevenuje dostatočnú pozornosť, môže sa jeho meno ocitnúť napríklad v úverovom registri," hovorí Walterová. Dôležité si je uvedomiť, že akýkoľvek nezaplatený záväzok môže byť pri žiadosti o ďalší úver posudzovaný negatívne.

Odporucame
Podľa Marty Cesnakovej, hovorkyne Slovenskej sporiteľne, môže byť dôvodom zamietnutia napríklad:
  • negatívna platobná história v úverových registroch  
  • nedostatočný, nepreukázaný alebo bankou neakceptovateľný príjem
  • rizikový profil klienta
  • prípadne kombinácia uvedených faktorov
 
Aké sú vaše ďalšie možnosti?
Možnosti sa vo veľkej miere odvíjajú od dôvodu zamietnutia žiadosti. "V niektorých prípadoch je potrebné uhradiť dlžné sumy, ktoré klient aktuálne má, prípadne znížiť svoje výdavky napríklad vyplatením starých úverov či zrušením povoleného prečerpania alebo kreditnej karty," hovorí Walterová. Banky podľa nej zväčša majú stanovenú určitú dobu, po ktorej môže klient znovu žiadať o úver, ak mu bol zamietnutý.

Ako získať výhodný úver - poradňa


Posudzovanie žiadosti o poskytnutí / zamietnutí spotrebného úveru je individuálne a zohľadňuje obchodné podmienky banky. "Ak klient nespĺňa základné podmienky pre poskytnutie spotrebiteľského úveru, banka mu úver neposkytne," vysvetľuje Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky s tým, že základné podmienky pre poskytovanie úverov sú transparentne komunikované na ich stránke. "V ostatných prípadoch zamietnutia spotrebiteľského úveru je klientovi na pobočke odkomunikovaný relevantný dôvod zamietnutia úveru, ako aj možnosť prehodnotenia úveru spravidla o 3/6 mesiacov vrátane podmienok, za akých by bolo možné opätovne žiadosť o úver prehodnotiť (napríklad doplnenie spoludlžníka s dostatočným príjmom, predloženie korektného dokladu, doplnenie informácií o existujúcich záväzkoch alebo príjmoch)."
 
Vždy teda záleží najmä na dôvode zamietnutia. "Ak je príčina odstrániteľná, je možné opätovne požiadať o úver ihneď po odstránení dôvodu zamietnutia," hovorí Cesnaková. "Napríklad, ak banka požaduje, že klient nemôže byť v skúšobnej dobe, je možné, aby klient opätovne požiadal o úver ihneď po skončení  skúšobnej doby."
Foto: Ivan Sedlák