Ako si vybrať správne finančného agenta či sprostredkovateľa

Autor: AFISP
02.12.2016 (10:00)

Chcete si zobrať hypotéku, poistiť sa, či sporiť si na dôchodok? Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov radí, ako si vybrať vhodného agenta či sprostredkovateľa.

1. Preverte si ho.

V súčasnosti pôsobí na Slovensku 12 000 registrovaných finančných agentov, ktorí sprostredkúvajú finančné produkty v sektoroch poistenia, kapitálového trhu, vkladov, úverov, starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. „Všetci agenti sú registrovaní Národnou bankou Slovenska a práve registrácia je dôkazom o oprávnenosti podnikať vo finančnom sprostredkovaní,“ zdôrazňuje generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová. Každý agent má vlastné registračné číslo, ktoré má klient poznať. Samostatní finanční agenti podliehajú priamemu dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorá im na činnosť udeľuje povolenie a číslo povolenia je tiež vo verejne prístupnom registri Národnej banky Slovenska https://regfap.nbs.sk/search.php.

2. Netají identitu a väzby.

Okrem riadneho predstavenia sa musí sprostredkovateľ povedať, pre ktorú organizáciu pracuje a ktoré finančné inštitúcie či samostatného finančného agenta zastupuje. Ako potenciálnemu klientovi vám musí umožniť preverenie tejto spolupráce. Ak registráciu nemá, treba to ohlásiť Národnej banke Slovenska, napríklad na odbore ochrany finančného spotrebiteľa.

3. Nepresviedča, ale vysvetľuje a informuje.

„Profesionálne pripravení agent je rozoznateľný v prvom rade tým, že poskytne sprostredkovanie finančného produktu až na základe poznania potrieb a znalostí občana,“ hovorí Darina Huttová.Dokáže sa pozrieť na príjmy a výdavky a podľa životnej situácie poradiť, aké finančné produkty pomôžu zaistiť životný štandard, postarať  sa o bývanie a udržať si životnú úroveň do budúcnosti. V neposlednom rade pomáha ľuďom riešiť finančné problémy v situáciách, kde si bežný človek nevie poradiť a predstaviť si cestu von z problému.

4. Má dobré referencie od klientov.

Na činnosť nováčikov by mal dohliadať služobne starší kolega.

5. Zaujíma sa o vašu aktuálnu situáciu, potreby a plány do budúcnosti.

„Profesionálni finanční agenti v prvom rade preskúmajú postavenie klienta, jeho rodinné potreby, deti, zamestnanie, príjmy, náklady a dokážu postaviť efektívny finančný plán pre dosiahnutie očakávaných cieľov,“ hovorí.

6. Je povinný preveriť vaše skúsenosti s finančným trhom.

Na základe toho určí spôsob komunikácie tak, aby vám všetky odborné informácie boli zrozumiteľné a jasné. „Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať kapitálovému trhu, kde každý klient musí absolvovať tzv. test vhodnosti investície,“ upozorňuje Huttová.

7. Vyberie vám vhodné finančné produkty,

ale aj informuje, ktoré produkty nie sú pre vás vhodné vzhľadom na vaše finančné možnosti. Každé uzatvorenie zmluvy totiž predstavuje pre vás finančný záväzok. „Výška platieb musí zodpovedať finančným možnostiam klienta, nesmie byť sprostredkovaný produkt, ktorý klient nedokáže hradiť vzhľadom na jeho príjmy,“ vysvetľuje.

8. Poučenia riadne vysvetlí.

O sprostredkovaní finančných produktov a služieb sa spisuje písomný protokol. Obsahuje množstvo poučení a dobrý sprostredkovateľ  ich riadne vysvetlí. Jeden rovnopis protokolu ide vám.  Výnimku tvoria iba jednoduché produkty napr. cestovné poistenie, či povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, kedy sa inak pomerne rozsiahly protokol nemusí vypisovať.

9. Dá vám dostatok času na rozhodnutie

či ponúkaný finančný produkt použijete alebo nie. „Za uzatvorenie zmluvy zodpovedá klient osobne a preto je dôležité, aby vstúpil do vzťahu, ktorému rozumie,“ dodáva Huttová. Ak vytvára nátlak na rýchle a okamžité uzatvorenie zmluvy o finančnej službe, ide o neprofesionálne jednanie a takýchto agentov je lepšie okamžite odmietnuť.

10. Buduje dlhodobý vzťah.

Finančný agent musí ponúknuť klientovi dlhodobú starostlivosť a servis. To znamená, že ho môžete kontaktovať vždy, keď to potrebujete.

Zdroj: Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Foto: Ivan Sedlák