Agent, sprostredkovateľ, či poradca – komu dôverovať?

Autor: AFISP
01.12.2016 (10:00)

Rozdiel medzi agentom a sprostredkovateľom je v počte inštitúcií, s ktorými spolupracujú. Obrátiť sa môžete aj na poradcu – za jeho služby si však zaplatíte sami.

Úroky na hypotékach atakujú historické minimá, neživotným poistkám zas hrozí zdraženie. Ak sa však vo finančných pojmoch nevyznáte a nedokážete porovnať jednotlivé parametre konkurenčných produktov, je možné, že namiesto lákavej ponuky hypotéky či úveru sa nevýhodne zadlžíte. Drahšia poistka by zas tiež nemala byť dôvodom, aby ste takéto poistenie ignorovali. Časté požiare bytových domov v ostatnom čase ukazujú, že stačí neopatrnosť a v minúte príde človek o strechu nad hlavou, nábytok, nehovoriac o tom najcennejšom – o živote. Pritom stačí správne nastaviť poistenie, aby ste nepoisťovali to, čo nepotrebujete, a neprehliadli to, čo následne treba draho pripoistiť. „Bežný človek však nemá šancu vyznať sa v stovkách produktov, z ktorých si možno dnes na Slovensku vyberať. Tie, ako aj ich podmienky, sa navyše neustále menia,“ hovorí Darina Huttová, generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Práve tu hrá nezastupiteľnú úlohu finančný odborník. Ako si vybrať toho správneho?

Finančný agent

Zákon dnes rozpoznáva finančného agenta, finančného sprostredkovateľa a finančného poradcu. „Samostatní finanční agenti majú oprávnenie spolupracovať s viacerými finančnými inštitúciami  - bankami, poisťovňami, obchodníkmi s cennými papiermi, správcovskými spoločnosťami a podobne bez obmedzenia.“ vysvetľuje Darina Huttová. Väčšina občanov dnes využíva služby podriadených finančných agentov, ktorí pracujú pre samostatných finančných agentov. Klientom poskytujú odbornú pomoc vo finančných veciach, napríklad už od nastavenia si finančného plánovania, zváženia aktív a pasív klienta, cez ponuku a porovnávanie parametrov jednotlivých produktov finančných domov, ich výhodnosť pre klienta až po schopnosť klienta napríklad úver splácať. Klientovi poskytujú odbornú pomoc, môžu odporučiť, ale je na klientovi, ktorý produkt si z ponuky napokon vyberie.
Finanční agenti musia prejsť skúškami Asociácie a ich odbornosť garantuje aj Národná banka Slovenska.

Finančný sprostredkovateľ

Finanční sprostredkovatelia pracujú iba pre jednu inštitúciu, sú teda schopní a oprávnení ponúkať občanom produkty jedinej inštitúcie. Obvykle fungujú ako viazaní finanční agenti,“ spresňuje Darina Huttová. Za služby sprostredkovateľov ani agentov klient neplatí, odmenu dostávajú od finančnej inštitúcie, ktorej produkt si klient vyberie.
Rovnako musia mať oprávnenie NBS podnikať v odbore.

Finančný poradca

Finančný trh pozná aj kategóriu finančný poradca, kde si klient za rady platí sám. Nezávislé finančné poradenstvo však u nás stále nefunguje v potrebnom rozmere. „Podľa nášho názoru nemajú slovenskí klienti schopnosť objednávať tento druh služby a nie sú ani dostatočne finančne pripravení platiť si nezávislé poradenstvo pre prípad riešenia vlastných finančných potrieb,“ hovorí Huttová.
Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá sa pripravuje, by mala zmeniť aj podmienky výkonu finančného poradenstva, ktoré je dnes striktne oddelené od finančného sprostredkovania. „Každý finančný agent, ktorý je odborne fundovaný, však potvrdí, že finančné sprostredkovanie sa bez poradenstva vykonávať nedá,“ dodáva.
Zdroj: Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Foto: Ivan Sedlák