Produkty

Hypotekárne úvery


BankaTatra banka
Názov produktuRefinančná HypotékaTB
Druh produkturefinančný hypotekárny úver
Minimálna výška úveru13000 €
Minimálna doba splácania1 r.
Maximálna doba splácania30 r.
Podmienky pre získania úveru- vek min. 18 rokov
- dokladovanie aktuálneho čistého príjmu od 350 eur
Doklady potrebné k vybaveniu- doklad totožnosti a doklad preukazujúci súčasnú adresu
- doklady o príjme
- doklady k refinancovaným úverom (úverová zmluva a aktuálny výpis z úverového účtu)
- doklady k zakladanej nehnuteľnosti (najmä znalecký posudok)
Zabezpečenie úverunehnuteľnosťou určenou na bývanie
Poznámka- úver od 13 000 eur až do 80 % LTV
- možnosť poistiť úver i nehnuteľnosť priamo v pobočkách Tatra banky
Fixácia 1 rok4.49 %
Fixácia 3 roky4.49 %
Fixácia 5 rokovod 4,29 %
Fixácia 7 rokov od 4,49% 
Fixácia 10 rokov od 4,69%
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €
Zľava AKCIA:
Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 150,00 €
Poplatok za zmenu zabezpečenia úveru 150,00 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby skutočné náklady súvisiace so žiadosťou a predčasným splatením, max. 1% z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20% nesplatenej istiny úveru
Upomienka / Výzva skutočné náklady na vymáhanie pohľadávky
Sankčná úroková sadzba p.a. štandardný úrok + 9,5%
Sadzobník platný od31.3.2023+ dod. 1
Úrokové sadzby platné od1.11.2023