Zmeny v sadzobníku poplatkov VÚB banky od 1.4.2017

Autor: redakcia Banky.sk
01.04.2017 (09:00)

Zmeny v sadzobníku VÚB banky sa týkajú účtov, platovných kariet aj úverov.

Balíky služieb - VÚB kontá

VÚB banka mení podmienky poskytovania zľavy z poplatku za vedenie balíkov služieb VÚB ÚčetVÚB Magnifica.
Odmenu za vernosť klient získa, ak vlastní produkty banky a zároveň aktívne využíva konto za príslušný kalendárny mesiac. Na 50% zľavu má klient nárok, ak využíva aspoň 2 produkty banky a na 100% zľavu, ak využíva aspoň 3 produkty banky.
 
Aktívne využívanie účtu znamená súčasné splnenie 2 podmienok:
VÚB Účet:
- aspoň 1x za mesiac využitie služby Internet banking alebo Mobil banking
- príjem na účet min. 500 €, predtým 300 €
Účet Magnifica
- aspoň 1x za mesiac využitie služby Internet banking alebo Mobil banking
- príjem na účet min. 800 €, predtým 1000 €
 
Zmenili sa aj podmienky týkajúce sa skupiny produktov, ktoré sa posudzujú na získanie zľavy z mesačného poplatku za balík služieb – VÚB kontá. Pre úplnosť uvádzame všetky produkty, z ktorých má klient na výber:
- čerpané spotrebné úvery
- čerpané hypotekárne úvery
- kreditné karty (min. 3 zaúčtované platby u obchodníka kreditnou kartou, predtým 1 platba)
- sporiaci účet a sporiaci účet a VÚB AM Prémiové sporenie (súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo VÚB na ľubovoľné produkty z tejto skupiny za mesiac min. 50 €, predtým min. 25 €)
- zostatky na vkladových účtoch v EUR a CM a hodnota investícií do podielových fondov VÚB AM a hodnota hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB (súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac min. 10 000 €, predtým 4 000 €)

Detský účet Start Junior (od 8 do 14 rokov)

Služby zahrnuté v cene konta sa rozšírili o neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka v mene EUR.

Služby spojené s bežnými, vkladovými účtami a vkladnými knižkami v EUR a v cudzích menách

Zvýšili sa poplatky za:
- mimoriadny výpis (mimo dohodnutého cyklu) zo 7 €/výpis na 20 €/výpis;
- dotlač výpisu na základe požiadavky klienta zo 7 €/výpis na 20 €/výpis;
- vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu, vkladnej knižky, potvrdením o zostatku na účte na základe žiadosti klienta zo 7 € na 20 €

Hotovostné operácie na účtoch v EUR a na účtoch v cudzej mene

Vklad hotovosti na účet vedený vo VÚB je od apríla spoplatnený, a to vo výške 0,50 €. Predtým sa poplatok sa týkal len vkladu mincí.

Ak si budete chcieť vybrať hotovosť na pobočke, bude vás to stáť 3,50 €. Výška tohto poplatku predtým závisela od výšky vyberanej hotovosti. Pri sume do 5000 € ste zaplatili 2 €, pri sume nad 5000 € to boli 4 €.
 
Tieto poplatky sa týkajú len tých klientov, ktorí uvedené  služby nemajú zahrnuté v balíku služieb.

Odoslané bezhotovostné SEPA-europrevody, SEPA inkasá a NON SEPA prevody

SEPA-Europrevody a SEPA inkasá, ako aj urgentné prevody v rámci VÚB realizované v pobočke banky alebo cez službu Kontakt-operátor  sú spoplatnené sumou 2,20 €, predtým to bolo 1,80 €.

Non SEPA-prevody do 1.700 €
- zadané elektronicky sa spoplatňujú sumou 10 €, predtým 9 €
- realizované v pobočke banky / cez službu Kontakt-operátor  sumou 20 €, predtým 18 €
 
Urgentné Non SEPA Europrevody do inej banky v SR, EÚ a EHP sa spoplatňujú sumou 50 €, predtým 30 €.

Urgentné Non SEPA-prevody sú za poplatok Non SEPA + 50 €, predtým Non SEPA + 30 €

Ostatné služby pre SEPA - europrevody a SEPA inkasá

Pri nasledovných bankových operáciách zadávaných na pobočke alebo cez Kontakt-operátor sa zvyšuje poplatok zo sumy 1,80 € na 2,20 €:
- trvalý príkaz (v rámci SEPA krajín), automatický prevod (v rámci SR) - zmena / zrušenie
- zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním
- autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena / zrušenie
 
Recyklované SEPA-Europrevody za každý pracovný deň sú spoplatnené 0,05 €, predtým 0,03 €.

Za Osobitné potvrdenie o vykonanej platbe teraz zaplatíte 10 €, predtým to bolo 1 €.
 
Poplatky za úhradu faktúr sa zmenili nasledovne:
- hodnota prevodu do 34,00 € (okrem SIPO): teraz 0,33 €, predtým 0,20 €
- hodnota prevodu nad 34,01 € (okrem SIPO): teraz 0,45 €, predtým 0,33 €
 
Riešenie žiadostí klientov o vrátenie prevodu, prešetrenie prevodu, potvrdenie o zúčtovaní na účte partnera sú spoplatnené sumou 20 €, predtým to bolo 5 €.

Ostatné služby pre NON SEPA – prevody, urgentné europrevody a urgentné NON-SEPA-prevody

Riešenie žiadostí klientov o prátenie prevodu, zmenu údajov vo vykonanom prevode, prešetrenie prevodu do 3 mesiacov: zvyšuje sa poplatok z 15 € na 20  €.

Platobné karty

Debetné platobné karty
Od apríla je možné bezplatne vkladať hotovosť debetnými platobnými kartami cez bankomat VÚB, a.s., ktorý funkciu vkladu podporuje.
 
Kreditné platobné karty
VÚB banka ponúka ku kreditným kartám balíky poistenia, ktoré obsahujú: Cestovné poistenie až pre 5 spolucestujúcich, Poistenie ochrany zakúpeného tovaru a Poistenie predĺženej záruky tovaru. Poplatok za ne závisí od typu kreditnej karty.

MasterCard Standard
- balík poistenia k hlavnej karte za 19 € / rok; platné od 8.4.2017
- balík poistenia k dodatkovej karte za 19 € / rok; platné od 8.4.2017

MasterCard World

- balík poistenia k hlavnej karte bezplatne; platné od 8.4.2017
- balík poistenia k dodatkovej karte 24 € / rok; platné od 8.4.2017
- služba LoungeKey – oprávnenie na vstup do letiskového salónika bezplatne (samotný vstup môže byť spoplatnený); platné od 8.4.2017
- vstup do letiskového salónika na letiskách Praha a Viedeň bezplatne
- vstup do letiskového salónika na iných letiskách / vstup sprevádzajúcej osoby na ktoromkoľvek letisku: poplatok 24 € / osoba; platné od 8.4.2017

Kreditné platobné karty Blue od American Express a American Express Gold sú už mimo ponuky.

Služby ku debetným a kreditným platobným kartám

Znovuvydanie karty na pobočke banky alebo cez služby Nonstop banking bude spoplatnené sumou 10 €*.
Predtým:
- znovuvydanie debetnej neembosovanej alebo dodatkovej kreditnej karty za 5 €,
- znovuvydanie debetnej embosovanej alebo hlavnej kreditnej karty za 10 €.
*Z dôvodov na strane klienta a na základe žiadosti klienta, najmä v prípade straty/krádeže karty, zmeny mena, priezviska/doplnenia titulu na karte, fyzického poškodenia karty a pod.

Zobrazenie zostatku cez bankomat je bezplatné.
 
Zvyšujú sa poplatky za:
- zmenu PIN cez bankomat z 2,50 € na 3,50 €
- zmenu denného limitu debetnej karty z 3 € na 3,50 €
- úhradu splátky kreditnej karty v hotovosti v pobočke VÚB banky z 1 € na 5 €.

Mobilné platby – VISA Inspire mobil platby (aplikácia Wave2Pay)

Zvyšujú sa poplatky za:
- znovuvydanie karty z 5 € na 10 €
- zmenu denného limitu z 3 € na 3,50 €

Spotrebné úvery – Flexipôžičky

Banka zvyšuje poplatky za:
- zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta zo 40 € na 50 €,
- úhradu splátky flexipôžičky v hotovosti v pobočke VÚB banky z 1 € na 5 €

Úvery na bývanie – Flexihypotéka

Poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany dlžníka banka zvyšuje zo 150 € na 200 €.

Zdroj:
VUB
Foto: Ivan Sedlák