Dôchodkové fondy vám zarobia viac ako sporenie v banke

Autor: Mário Skyba
11.05.2017 (09:00)

Pri zakladaní sporenia v 2. pilieri si môžete vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) vybrať z niekoľkých druhov dôchodkových fondov, v ktorých sa budú vaše peniaze zhodnocovať.Na konci januára dostal každý sporiteľ v 2. pilieri výpis od svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti o stave na svojom dôchodkovom účte. Výpis obsahuje prehľad o výške úspor, ich zhodnotení aj poplatkoch za správu. Kľúčovou informáciou je najmä rozdelenie prostriedkov v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia, ktorá má na zhodnotenie vašich úspor zásadný vplyv. Vybrať optimálnu investičnú stratégiu vám môže pomôcť investično-rizikový dotazník na webe jednotlivých DSSiek.  Z čoho si teda môžete vybrať? Fondy sú dlhopisové, akciové, zmiešané a indexové.
 
Podľa AllianzSDSS sa väčšina sporiteľov o svoje dôchodkové úspory príliš nezaujíma - až 80 percent z nich ich drží v dlhopisoch. Hlavným dôvodom je slabá informovanosť, ale aj nezáujem o dôchodkové úspory. „Väčšina ľudí až teraz zisťuje, že aj oni patrili k tej mase sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 automaticky presunutí z negarantovaného fondu do garantovaného a až teraz s tým začínajú niečo robiť. To tempo je však pomalé“, hovorí portfólio manažér Allianz SDSS Miro Kotov.

 PPSS - NEW-do-clankov-690x65

Rizikovejšie fondy zarobia viac

Platí, že fondy, ktoré investujú do rizikovejších aktív, ako sú napríklad akcie, vám môžu priniesť vyššie výnosy, no i straty. Medzi najvýnosnejšie (ale aj najrizikovejšie) patria akciové a indexové fondy, tie sledujú vývoj jednotlivých akciových indexov. Z dlhodobého hľadiska však tieto fondy prinášajú vyššie zisky. Napríklad za minulý rok tieto indexové fondyzaznamenali ročné výnosy od 2,5 do 10%. Akciové fondy vám dokázali zarobiť ročne od 0,16 do 11%. To je oveľa viac ako úroky na termínovaných vkladochv bankách, ktoré vám nezarobia ani 1%. Podobne aj úroky na sporiacich účtoch sa pohybujú pod 1%.
 
Najmenej rizikové, no aj najmenej výnosné, sú dlhopisové fondy, ktoré investujú najmä do štátnych dlhov. Tieto bezpečné fondy majú aktuálne ročné výnosy od -0,04 do 0,9%. No a vzhľadom na infláciu, ktorá bola v marci tohto roka na úrovni 1%, vám peniaze vložené do dlhopisov v podstate prerábajú, plus musíte rátať aj s poplatkami.  Odborníci  však pozorujú trend, že si mladí ľudia, ktorí len vstupujúci do 2. piliera, čoraz častejšie volia najmä akciové fondy. „Alokácia novovstupujúcich sporiteľov je väčšinou v pomere 80 percent úspor do akciového a 20 percent do dlhopisového fondu,“ tvrdí Kotov.

 Neprehliadnite

Zmena fondu je rýchla 

Dôchodkový fond môžete ľubovoľne zmeniť a sporiť si môžete aj v dvoch fondoch súčasne. Tak sa dá znižovať riziko straty. Napríklad polovicu vašich úspor si môžete dať do rizikovejších akciových fondov a druhú polovicu do dlhopisových fondov. Jediné obmedzenie je zo zákona, ktorý hovorí, že od veku 50 rokov musíte mať povinne 10% z hodnoty osobného účtu v dlhopisovom garantovanom fonde. Zmenu dôchodkového fondu môžete vo väčšine DSS-iek urobiť cez svoj osobný účet na internete, telefonicky prípadne na pobočke. Proces zmeny trvá
iba niekoľko dní.

PORADŇA - Z čoho budem žiť na dôchodku?

Prerušenie sporenia

Ak stratíte zamestnanie, prestane za vás firma odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne a tým pádom sa vám preruší prispievanie aj do 2. piliera.
Samozrejme, nikto vám nebráni aj ako nezamestnanému dobrovoľne si prispievať do oboch pilierov. Prispievať na 2. pilier si môžete 4,25 % z vašich odvodov a navyše si príspevky môžete odrátať z daní.
Zdroj: Allianz SDSS, Foto: Ivan Sedlák