Dôchodkové fondy vám zarobia viac ako sporenie v banke

Autor: Mário Skyba
11.05.2017 (09:00)

Pri zakladaní sporenia v 2. pilieri si môžete vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) vybrať z niekoľkých druhov dôchodkových fondov, v ktorých sa budú vaše peniaze zhodnocovať.Na konci januára dostal každý sporiteľ v 2. pilieri výpis od svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti o stave na svojom dôchodkovom účte. Výpis obsahuje prehľad o výške úspor, ich zhodnotení aj poplatkoch za správu. Kľúčovou informáciou je najmä rozdelenie prostriedkov v jednotlivých fondoch, teda samotná investičná stratégia, ktorá má na zhodnotenie vašich úspor zásadný vplyv. Vybrať optimálnu investičnú stratégiu vám môže pomôcť investično-rizikový dotazník na webe jednotlivých DSSiek.  Z čoho si teda môžete vybrať? Fondy sú dlhopisové, akciové, zmiešané a indexové.
 
Podľa AllianzSDSS sa väčšina sporiteľov o svoje dôchodkové úspory príliš nezaujíma - až 80 percent z nich ich drží v dlhopisoch. Hlavným dôvodom je slabá informovanosť, ale aj nezáujem o dôchodkové úspory. „Väčšina ľudí až teraz zisťuje, že aj oni patrili k tej mase sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 automaticky presunutí z negarantovaného fondu do garantovaného a až teraz s tým začínajú niečo robiť. To tempo je však pomalé“, hovorí portfólio manažér Allianz SDSS Miro Kotov.

Rizikovejšie fondy zarobia viac

Platí, že fondy, ktoré investujú do rizikovejších aktív, ako sú napríklad akcie, vám môžu priniesť vyššie výnosy, no i straty. Medzi najvýnosnejšie (ale aj najrizikovejšie) patria akciové a indexové fondy, tie sledujú vývoj jednotlivých akciových indexov. Z dlhodobého hľadiska však tieto fondy prinášajú vyššie zisky. Napríklad za minulý rok tieto indexové fondyzaznamenali ročné výnosy od 2,5 do 10%. Akciové fondy vám dokázali zarobiť ročne od 0,16 do 11%. To je oveľa viac ako úroky na termínovaných vkladochv bankách, ktoré vám nezarobia ani 1%. Podobne aj úroky na sporiacich účtoch sa pohybujú pod 1%.
 
Najmenej rizikové, no aj najmenej výnosné, sú dlhopisové fondy, ktoré investujú najmä do štátnych dlhov. Tieto bezpečné fondy majú aktuálne ročné výnosy od -0,04 do 0,9%. No a vzhľadom na infláciu, ktorá bola v marci tohto roka na úrovni 1%, vám peniaze vložené do dlhopisov v podstate prerábajú, plus musíte rátať aj s poplatkami.  Odborníci  však pozorujú trend, že si mladí ľudia, ktorí len vstupujúci do 2. piliera, čoraz častejšie volia najmä akciové fondy. „Alokácia novovstupujúcich sporiteľov je väčšinou v pomere 80 percent úspor do akciového a 20 percent do dlhopisového fondu,“ tvrdí Kotov.

 Neprehliadnite

Zmena fondu je rýchla 

Dôchodkový fond môžete ľubovoľne zmeniť a sporiť si môžete aj v dvoch fondoch súčasne. Tak sa dá znižovať riziko straty. Napríklad polovicu vašich úspor si môžete dať do rizikovejších akciových fondov a druhú polovicu do dlhopisových fondov. Jediné obmedzenie je zo zákona, ktorý hovorí, že od veku 50 rokov musíte mať povinne 10% z hodnoty osobného účtu v dlhopisovom garantovanom fonde. Zmenu dôchodkového fondu môžete vo väčšine DSS-iek urobiť cez svoj osobný účet na internete, telefonicky prípadne na pobočke. Proces zmeny trvá
iba niekoľko dní.
 

PORADŇA - Z čoho budem žiť na dôchodku?

Prerušenie sporenia

Ak stratíte zamestnanie, prestane za vás firma odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne a tým pádom sa vám preruší prispievanie aj do 2. piliera.
Samozrejme, nikto vám nebráni aj ako nezamestnanému dobrovoľne si prispievať do oboch pilierov. Prispievať na 2. pilier si môžete 4,25 % z vašich odvodov a navyše si príspevky môžete odrátať z daní.
Zdroj: Allianz SDSS, Foto: Ivan Sedlák