Ako si zabezpečiť penziu: Doživotným dôchodkom či programovým výberom?

Autor: Mário Skyba
09.05.2017 (10:00)

Kto si sporí na dôchodok v 2. pilieri môže si po dosiahnutí penzijného veku kúpiť doživotný dôchodok teda anuitu alebo si úspory vybrať cez programový výber. Čo sa viac oplatí?
Keď dosiahnete dôchodkový vek a sporili ste si v 2. pilieri, máte nárok buď na anuitu (teda doživotný dôchodok) alebo na programový výber svojich nasporených peňazí. O tom, ktorú možnosť si vybrať, rozhoduje v prvom rade výška vašich úspor.
 

Flexibilnejší, no nekryje riziko dlhovekosti

Programový výber je postupné vyplácanie mesačných dávok dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS) sporiteľovi, ktorý už odišiel do dôchodku. Je to možné vtedy, ak ste si nepreviedli celý nasporený zostatok na účte do životnej poisťovne, ktorá vypláca anuitu.

Nevýhodou programového výberu je to, že nekryje riziko dlhovekosti. To znamená, že ak si miniete nasporenú sumu skôr ako zomriete, máte smolu. Ďalšie peniaze už od DSS nedostanete. Naopak výhodou je, že nevyčerpaný zostatok na účte v DSS je predmetom dedenia. Ďalším plusom takéhoto spôsobu čerpania dôchodku je väčšia flexibilita. Ak na dôchodku potrebujete nárazovo pokryť vyššie výdavky, tak si peniaze môžete jednoducho vybrať.

Príjmové limity pri programovom výbere

Problém pri programovom výbere je v tom, že ho nemôže mať každý. Podľa zákona naň majú nárok tí sporitelia, ktorých súčet dôchodkov z 1. a 2. piliera je vyšší, ako by bol teoreticky dôchodok iba z 1. piliera, na ktorý by mal nárok poistenec, ktorý odpracoval 42 rokov a jeho priemerný celoživotný zárobok bol najmenej 1,25 násobok priemernej mzdy. To znamená, že nárok na tento výber majú zvyčajne lepšie zarábajúci ľudia.

Posúdenie, či spĺňate tieto podmienky robí Sociálna poisťovňa automaticky pre každého, kto požiada o dôchodok.

Programovým výberom si môžu úspory čerpať aj tí, ktorí si nasporili málo, no žiadna životná poisťovňa im z ich nasporenej sumy neponúkla doživotný dôchodok. Okrem toho sporiteľ, ktorý si platil aj dobrovoľné príspevky, môže celú časť hodnoty účtu, ktorá vznikla z dobrovoľných príspevkov, použiť na programový výber.

Programový výber teda môže byť vyplácaný v dvoch režimoch:
  • Ako malá nasporená suma, kedy klient vie ovplyvniť iba výšku mesačnej výplaty do maximálnej možnej hranice.
  • Ak sa vypláca programový výber v kombinácii s doživotným dôchodkom, tak si výšku výplaty určujete sami. Výplata výnosu je závislá od fondu, v ktorom máte zainvestované finančné prostriedky a vypláca sa najskôr po roku od dojednania tejto dávky.
Neprehliadnite

Doživotný dôchodok - anuita

Ak nemáte dostatočný príjem na programový výber, ostáva vám jedine požiadať životnú poisťovňu o doživotný dôchodok. Ten vám bude vyplácať životná poisťovňa, ktorú si vyberiete a kam sa presunú vaše úspory z DSS. Doživotný dôchodok musí byť podľa zákona minimálne vo výške 0,6-násobku životného minima, ktoré je do 30.6.2017 vo výške 198,09 eura. Výška doživotnej anuity je tiež závislá od nasporených finančných prostriedkov. Poisťovne tiež berú pri výpočte do úvahy aj technické faktory ako sú úmrtnostné pravdepodobnosti a technickú úrokovú mieru.

Na rozdiel od programového výberu je anuita produkt, ktorý riziko dlhovekosti kryje. Kúpou anuity prenášate riziko dlhovekosti na poisťovňu. Ak budete žiť ešte 20 rokov na dôchodku, poisťovňa vám bude musieť anuitu vyplácať po celý tento čas.

Nevýhodou anuity je strata možnosti dedenia veľkej časti úspor pri skorom úmrtí. Tiež tu nie je veľká flexibilita výberu peňazí. Dohodnutá čiastka sa totiž vypláca v rovnakej výške bez ohľadu na prípadné jednorazové výdavky.
Foto: Ivan Sedlák