Užitočné rady pre mladých investorov

Autor: Matej Varga
26.03.2018 (08:30)

Ako investovať na dlhé, a ako na krátke obdobie?


 

Čo je investičný horizont, a prečo ho treba dodržiavať?
Prečo je dobré byť pri investovaní odvážny, najmä ak ste mladý a máte pred sebou ešte dlhú dobu do splnenia investičných cieľov?
Prečo naopak pri krátkodobých cieľoch uplatňovať konzervatívnejší prístup?

To sú otázky, ktorými by sa mal zaoberať každý začínajúci mladý investor, ale aj investor stredného veku.

Slováci sú národ konzervatívny. To však nie je správny prístup, pokiaľ uvažujete o svojich dlhodobých finančných cieľoch. Prečo? Dôvodom je inflácia, ktorá môže z vášho výnosu kľudne odoberať aj 2 % ročne a reálny výnos (očistený o infláciu) niektorých tried aktív tak môže byť vo výsledku nulový až záporný v dlhodobom horizonte.

Čo je investičný horizont a prečo ho dodržiavať?

PPSS_300X200_InvestovanieInvestičný horizont predstavuje minimálne časové obdobie, počas ktorého by ste investíciu nemali odpredávať. Môže sa vám totiž stať, že nedosiahnete očakávaný priemerný výnos vybraného aktíva a vystavíte sa riziku straty. Je to jednoducho doba, ktorá dokáže eliminovať pravdepodobnosť strát, a čím je aktívum rizikovejšie, o to dlhšie je aj toto obdobie. Pri cieľoch, ktoré sú krátkodobé si nevyberajte agresívne investície so zbytočne vysokým rizikom, ktoré sú určené pre dlhodobé zhodnocovanie. Dodržujte preto vytýčený investičný horizont, investujte rozumne a vaše investičné ciele sa naplnia.

Ako investovať na dlhé obdobie?

Povedzme, že máte 18 rokov a uvažujete, že približne vo veku okolo 33 rokov si budete chcieť založiť rodinu, a budete potrebovať pre tento účel seriózne vlastné bývanie. Ako sa k tomuto cieľu dopracovať? Začnite si sporiť! Nejaké vreckové dostanete od rodiny, niečo si sám zarobíte na brigádach, časom sa váš príjem ešte zvýši.

Uvažujme, že si dokážete mesačne odkladať až 50 eur. Avšak pri súčasných nízkych úrokových mierach si nestačí sporiť len na vkladnej knižke. Musíte dosiahnuť vyššie výnosy. Kde ich však hľadať? Podielové fondy. Aké fondy si konkrétne vybrať?

Pri dlhodobom horizonte, napríklad 10 - 15 rokov môžete siahnuť po agresívnejších fondoch, ktoré umožňujú vyššiu mieru zhodnotenia investície. Najlepšie po akciových, prípadne zmiešaných fondoch, ktoré ale obsahujú vo väčšej miere akciový zložku. Vhodným riešením môžu byť v takomto prípade napríklad fondy Dynamické portfólio o.p.f. alebo EUROFOND o.p.f. Priemerný dlhodobý výnos globálnych akciových fondov, ktoré nie sú úzko sektorovo, či regionálne zamerané, ale investujú do vyspelých akciových trhov, je zhruba na úrovni medzi 8 – 10 % ročne. Ide o priemerný výnos, nesmie vás teda zaskočiť fakt, že akciové fondy v rámci jednotlivých rokov budú mať výnos medzi -47 % až +72 %. Priemerný výnos teda zahŕňa dobré i krízové roky počas recesií. Nebojte sa ani zlých rokov, ak si vyberiete fond, ktorý nie je zameraný tematicky, alebo úzko na špecifický sektor, či malú skupinu krajín, nestane sa vám, že sa vaša investícia v tak dlhom horizonte nezhodnotí, alebo bude stále v strate.

Aký bude váš výnos pri uvedených parametroch po 15 rokoch?

Vaše pravidelné investície za uvedené obdobie a vkladoch 50 eur dosiahnu celkovú hodnotu 9 000 eur. So zhodnotením na úrovni 8 % ročne bude hodnota vašich investícií 17 417 eur. Váš čistý výnos bude teda 8 417 eur. Pokiaľ budete dvaja cieľavedomí ľudia, môžu vaše úspory iba z tohto zdroja predstavovať až 34 834 eur. To nie je zlý základ pre vlastné bývanie, so zvyškom hodnoty nehnuteľnosti vám pomôže hypotéka.

Prečo si pre dlhodobé investovanie nevybrať konzervatívne investície?

Jednoducho preto, že konzervatívnejšie investície majú v dlhodobom horizonte nižší výnos.
  • Ak sa váš výnos ročne zníži na 5 % p.a. v dôsledku primiešania dlhopisov do vášho portfólia, alebo iných konzervatívnejších aktív, zhodnotenie v rovnakom horizonte, a pri rovnakej výške sporenia dosiahne len niečo viac ako polovičnú hodnotu - konkrétne 4 420 eur.
  • Pokiaľ budete investovať ešte konzervatívnejšie, povedzme s výnosom 2 % ročne, výnos bude iba menej ako pätinový, t.j. približne 1 503 eur.
  • Ak si budete sporiť pri nízkych úrokových sadzbách iba na vkladnej knižke, trebárs pri úroku 0,5 % p.a., výnos dosiahne len 347 eur.
Neprehliadnite PR servis

 
Zdroj: PPSS, Foto: redakcia