0 EUR (osobné údaje a zmena splátkového kalendára pri mimoriadnej splátke), 145 EUR (navýšenie úveru, zmena založenej nehnuteľnosti), 55 EUR (iná zmena)