Hypotéka pre manželov

Autor: Viera Schleifová
03.04.2019 (10:00)

Ak ste vydatá alebo ženatý, do hypotéky zo zákona musíte vstúpiť obaja spolu s manželským partnerom. Aké máte možnosti, ak nie ste dlžníkom úveru sám a čo môžete v rôznych situáciách robiť?


Spotrebný úver bez založenia nehnuteľnosti za určitých okolností môže byť záväzkom aj jedného z manželov bez nutnosti vstupu druhého manžela do tohto vzťahu. Pri úverových vzťahoch rozlišujeme spoludlžníctvo a ručiteľstvo. Aký je medzi nimi rozdiel?

Hypotéka u manželov

Ak ste vydatá alebo ženatý, do hypotéky zo zákona musíte vstúpiť obaja spolu s manželským partnerom. Je to kvôli BSM (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov), pretože ako manželia ste po uzavretí manželstva spoločnými vlastníkmi nadobudnutých vecí a aj spoločne musíte zdieľať svoje záväzky. Niekedy ľudia majú požiadavku, že o hypotéku chce požiadať a byť dlžníkom len jeden z manželov. Robia tak z rôznych osobných dôvodov, najčastejšie sa s touto požiadavkou stretávame u podnikateľov – živnostníkov, ktorí za živnosť ručia celým svojim majetkom.

BannerHC-banky.sk
 

Obmedzenie resp. zrušenie BSM a hypotéka

Ak budete chcieť požiadať o hypotéku bez svojho manžela/ky, banka vám to umožní. Musíte však požiadať o obmedzenie alebo zrušenie BSM. Každá banka požaduje iný spôsob, v každom prípade ako súčasť žiadosti o hypotéku musíte banke predložiť požadovaný dokument. Niektorým bankám stačí notárska zápisnica o obmedzení BSM na účely splácania hypotéky, do iných bánk je potrebné predložiť rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení BSM. O tom, ktorá banka aký spôsob obmedzenia BSM požaduje, vás oboznámi aj náš hypotekárny špecialista.

Spotrebný úver u manželov

V mnohých bankách môže o spotrebný úver bez založenia nehnuteľnosti požiadať len jeden z manželov. Banky majú stanovenú maximálnu výšku úveru, ktorý nemusí byť predmetom BSM a preto dlžníkom na ňom môže byť len jeden z manželov. Pri vyšších sumách je tiež potrebné obmedzenie alebo zrušenie BSM.

Odporucame

Hypotéka resp. spotrebný úver a spoludlžníctvo

Spoludlžníctvo na úvere môže vzniknúť aj vo vzťahu s inými osobami ako sú manželia. Pri posudzovaní hypotéky alebo iného typu úveru sa príjmy žiadateľom – dlžníkov sčítavajú. Často do hypotéky vstupujú so žiadateľmi aj ich rodičia, súrodenci alebo druhovia. V praxi je najbežnejšie, že si partneri (druh/družka) spolu kupujú nehnuteľnosť a zároveň ju obaja chcú aj vlastniť. Iné sú zase situácie, keď mladý žiadateľ má nízky príjem a rodičia alebo súrodenci s ním vstupujú do úverového vzťahu kvôli dostatočnému príjmu a bonite.

Podobné pravidlá ako pri hypotékach platia aj pre spotrebné úvery. V prípade spoludlžníctva za splácanie akéhokoľvek typu úveru zodpovedajú všetci dlžníci rovnakou mierou a bez obmedzení.

Hypotéka resp. spotrebný úver a ručiteľstvo

Aj keď dnes ide už o menej častý spôsob zabezpečenia hypotéky, niektoré banky uplatňujú ručiteľstvo. Ručiteľ nie je priamym účastníkom úveru, nie je dlžníkom. Ručiteľ ručí za splácanie hypotéky a ak dlžník alebo viacerí dlžníci prestanú svoj záväzok voči banke splácať, banky vyzývajú na pokračovanie v splácaní práve ručiteľov. Pri spoludlžníctve sa príjmy všetkých žiadateľov spočítavajú, pretože sú za splácanie úveru zodpovední spoločne. Ručitelia musia mať dostatočný príjem a musia byť schopní prevziať splácanie hypotéky alebo iného typu úveru samostatne.

Odstúpenie účastníkov od hypotéky alebo spotrebného úveru

V prípade, ak ste účastníkom úverového vzťahu ako spoludlžník alebo ručiteľ, vždy máte možnosť po dohode s ostatnými dlžníkmi z úverového vzťahu odstúpiť. Deje sa to napríklad aj pri rozvode. Často treba vyriešiť a vysporiadať spoločné záväzky po rozvode. Platí vždy zásada, že o túto zmenu na hypotéke alebo spotrebnom úvere musíte požiadať v banke a zároveň vaše príjmy a bonita po opätovnom preverení musia postačovať na splácanie záväzku voči banke aj po odstúpení dlžníka prípadne zrušení ručiteľského záväzku.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Brodie Vissers, Burst.shopify.com