Výška príjmu vs. Hypotéka

Autor: Viera Schleifová
09.11.2018 (10:00)

Mzda, príjem z podnikania či prenájmu, invalidný dôchodok, prídavky na deti,... Uzná vám banka všetky príjmy, alebo len niektoré?


 

Čo vám vlastne banka do príjmov počíta a čo nie?

Základnou podmienkou poskytnutia hypotéky sú vaše príjmy. Bez dostatočnej výšky vašich príjmov v drvivej väčšine prípadov žiadny úver nedostanete. Banka totiž musí mať istotu, že svoj záväzok budete mať z čoho splácať pravidelne a v potrebnej výške. Podľa praxe hypotekárnych špecialistov sa príjmy delia na hlavné a doplnkové.
 

Hlavné príjmy

K hlavným príjmom patria mzda zamestnanca, príjem z podnikania SZČO alebo iných typov spoločností, napríklad s.r.o., príjmy z výkonu slobodných povolaní, príjem z prenájmu a starobný alebo výsluhový dôchodok. Za hlavné príjmy ich považujeme preto, lebo bez nich vám banky nebudú akceptovať doplnkové príjmy. Ich dôležitým atribútom tiež musí byť to, že sú overiteľné či už v Sociálnej poisťovni, podľa daňového priznania prípadne podľa Potvrdenia o príjme, ak sa jedná napríklad o mzdy policajtov alebo vojakov v kombinácií s doložením výpisov z účtu, na ktoré sú poukazované alebo výplatných pások. V niektorých prípadoch banky akceptujú ako hlavný príjem aj štipendiá.
 

Spôsoby výpočtu priemerného hlavného príjmu

Štandardne banky posudzujú vaše príjmy tak, že urobia aritmetický priemer za posledných 6 mesiacov, minimálne ale za 3 mesiace. Základné typy príjmov a spôsob ich výpočtu v prípade podnikania a príjmov z prenájmu banky posudzujú rôznymi spôsobmi. Buď vychádzajú z daňového priznania, kedy základ dane po odpočítaní daňovej povinnosti vydelia 12 alebo vychádzajú z ročných obratov vašej firmy a určité % vydelia 12. Individuálne banky posudzujú príjmy z podnikania na základe mandátnych zmlúv, kde je už vopred stanovená odmena za vykonanie pravidelných prác. Samozrejme, vždy sa musí jednať o príjmy oficiálne a riadne zdokladovateľné.
 

BannerHC-banky.sk
 

Doplnkové príjmy

K doplnkovým príjmom patria rodičovský príspevok, invalidný, sirotský a vdovský dôchodok, výživné, diéty, opatrovateľský príspevok, príspevok na náhradnú starostlivosť , prídavky na deti. Základnou vlastnosťou doplnkových príjmov je to, že nemôžu byť jediným príjmom žiadateľov o úver. Je možné akceptovať ich ako jediný zdroj príjmu jedného žiadateľa iba vtedy, ak do úveru vstupuje aj ďalší spoludlžník so svojim príjmom
 
Neprehliadnite  

Akceptácia doplnkových príjmov je v bankách rôzna

Niektoré banky napríklad vôbec neakceptujú diéty, iné len stanovenú časť z nich a aj to vymedzujú, z akého dôvodu sú diéty vyplácané a či sú žiadateľovi vyplácané na účet spolu so mzdou. Takisto rôzne druhy dôchodkov každá banka akceptuje iným spôsobom. Často sa stretávame s klientmi, ktorí majú príjmy na základe dohody o vykonaní práce. Žiaľ, keďže sa tento typ príjmu z princípu nedá považovať za stabilný, banky vám ich väčšinou akceptovať nebudú. V hypotekárnom centre vám poradíme, ktorá banka sa ku ktorým príjmom ako staví a pomôžeme vám vhodnú banku nájsť.
 

Doba poberania príjmov

Dôležitým aspektom akceptácie príjmov je aj doba ich poberania. Banky určite nebudú akceptovať príjmy žiadateľov, ktorí sú v rámci zamestnania v skúšobnej alebo vo výpovednej dobe. Vo väčšine prípadov vedia akceptovať aj dobu určitú, ale musí trvať stanovenú dobu, prípadne v niektorých bankách už musí byť aspoň raz obnovená. V iných bankách zase od vás môžu požadovať vyjadrenie zamestnávateľa, že vás bude zamestnávať aj po skončení doby určitej. Väčšinou ale stačí, keď mzda zamestnanca na Slovensku je vyplácaná aspoň 3 mesiace, v prípade príjmov zo zahraničia minimálne 6 mesiacov. Pre banky je dôležité aj to, či sa jedná o prvé zamestnanie žiadateľa, alebo je pracovná história klienta už dlhšia. Skúsený hypotekárny špecialista vám okrem iného pomôže aj s naplánovaním vhodného okamihu pre žiadosť o hypotéku.
 

Dĺžka podnikania a akceptácia príjmov z neho

Čo sa týka podnikania, minimálna doba, za akú banky sledujú príjmy, je 6 mesiacov predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, niektoré banky vyžadujú, aby podnikanie trvalo aspoň 2 roky. Posudzovanie dôchodkov a rôznych sociálnych príspevkov a jeho doba sú väčšinou bankami posudzované individuálne s ohľadom aj na budúci predpoklad poberania toho – ktorého typu príjmu.
 

Odporúčanie

Banky posudzujú vaše príjmy rôzne. Niekedy sa stáva, že aj napriek viacerým zdrojom príjmov banky akceptujú len niektoré z nich, v iných prípadoch je zase možné napočítať rôzne typy príjmov. Ak ste v súčasnosti bez prímov, prípadne ich máte nižšie, odborníci z hypotekárneho centra vám odporučia konkrétne kroky a pomôžu správne načasovať riešenie vašej hypotéky.


Zdroj: Hypo Consulting – hypotekárne centrum, Foto: redakcia