100 %-ná hypotéka

Autor: Viera Schleifová
27.03.2019 (09:00)

Zlaté časy, kedy 100%-ná hypotéka takmer nebola problémom, sú za nami. Našťastie, dnes sú banky vyzbrojené aj možnosťami dofinancovania hypotéky iným typom úveru, aby žiadatelia mali k dispozícií plnú výšku kúpnej ceny.


Z dielne našej najvyššej finančnej inštitúcie vzišli požiadavky na banky, aby si prísnejšie strážili svoje pohľadávky a nedovolili obyvateľstvu zadlžovať sa vo vyššej miere, ako by to bolo aj do budúcnosti únosné. V súčasnosti úrokové sadzby dosahujú historické dno a preto sú splátky hypoték relatívne prijateľné pre všetkých zárobkovo činných občanov.

100%-ná hypotéka a jej koniec

Čo by sa stalo, keby začali úrokové sadzby rapídne rásť? Splátky hypoték by začali stúpať a veľká časť tých, ktorí dnes svoju hypotéku splácajú v pohode, by mohli mať problém. Jedným z následkov tohto javu by mohol byť zároveň pokles cien nehnuteľností. A už by mali problém nielen klienti, ktorí hypotéku splácajú, ale aj banky. Pôvodné hodnoty nehnuteľností, ktoré prijali do zabezpečenia k hypotékam, by klesli a v prípade nesplácania úverov by nebolo z čoho uspokojiť pohľadávky banky v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorou na hypotéke ručili.

Limitované 100%-né hypotéky

Od NBS dostali banky odporúčania, ktoré musia striktne dodržiavať, aby väčšina hypoték, ktoré občanom poskytnú, bola do 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Pri prípadnom poklese ich cien by stále mohla byť situácia pre všetky zúčastnené strany zvládnuteľná. V rámci financovania do 100% môže existovať už len refinančná hypotéka.

Odporucame

Hypotéka nad 80% a úroková prirážka

Musím vás ale upozorniť, že pri hypotéke nad 80% z hodnoty nehnuteľnosti nedostanete najnižšiu možnú úrokovú sadzbu. Banky majú pri úveroch nad 80% tzv. LTV úrokové prirážky, čiže prirážky za vyšší pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti. Je to preto, že pre banku je väčším rizikom poskytnúť 90%-nú hypotéku ako napríklad 70%-nú. Rozdiel v úrokovej sadzbe oproti najnižším je od 0,5% až do 2%, je závislý od konkrétnej banky a jej cenovej politiky.

Ako získať čo najviac z hodnoty nehnuteľnosti, ak nemáte nasporených dosť vlastných peňazí?

Možnosti dofinancovania iným typom úveru

Spotrebný úver

Našťastie, dnes sú banky vyzbrojené aj možnosťami dofinancovania hypotéky iným typom úveru, aby žiadatelia mali k dispozícií plnú výšku kúpnej ceny. Väčšina bánk ponúka spotrebné úvery, ktorými je možnosť doplniť schválenú hypotéku do 100% kúpnej ceny. Nevýhodou tohto riešenia je, že oproti hypotéke, ktorú môžete splácať v niektorých prípadoch aj 40 rokov, je maximálna splatnosť spotrebného úveru 8 rokov. Tým pádom budete mať prvých 8 rokov oveľa vyššie mesačné zaťaženie splátkami. Predpokladom tohto riešenia je teda aj váš dostatočný príjem.

Stavebný úver

Inou vhodnou alternatívou je dofinancovanie či už 80 alebo 90%-nej hypotéky medziúverom zo stavebnej sporiteľne. Táto alternatíva je z hľadiska mesačných splátok a finančného zaťaženia výhodnejšia, pretože stavebné sporiteľne ponúkajú medziúvery na dofinancovanie hypotéky so splatnosťou 15 až 20 rokov, čo znamená, že vaša splátka na dlhšiu dobu bude výrazne nižšia.

Dofinancovanie hypotéky – spotrebný úver v banke alebo medziúver zo stavebnej sporiteľne?

Pokiaľ ale chcete na úveroch preplatiť čo najmenej, kombinácia hypotéky a stavebného medziúveru je o niečo drahšia ako keď hypotéku dofinancujete spotrebným úverom s kratšou dobou splatnosti. Lebo matematika nepustí – čím máte kratšiu dobu splatnosti úveru, tým menej zaplatíte na úrokoch. Ešte by som rada pripomenula, že úrokové sadzby na spotrebných úveroch v bankách a medziúveroch v stavebných sporiteľniach sú na približnej rovnakej úrovni. Odlišujú sa ale princípom fungovania týchto produktov, spôsobom splácania a dosť výrazne aj poplatkami.

100%-ná hypotéka a refinancovanie

Pokiaľ máte hypotéku s financovaním vyšším ako 80% a máte záujem ju refinancovať do inej banky, niektoré banky v rámci zjednodušeného refinancovania vašu nehnuteľnosť budú akceptovať automaticky bez ohľadu na % financovania. Je to tak preto, že produkt zjednodušeného refinancu majú banky nastavené na všetky LTV, ak doba splácania hypotéky trvá už určitú dobu, na splátkach nie sú omeškania, do novej hypotéky vstupujú tí istí žiadatelia a založená bude tá istá nehnuteľnosť, rovnako, čiže môžete pri splnení týchto podmienok dostať najnižšiu možnú úrokovú sadzbu. Takúto výhodnú refinančnú hypotéku ale nemajú všetky banky.

100%-ná hypotéka a konsolidácia

Iná situácia je už ale pri konsolidácii úverov, čiže zlúčení viacerých úverov do jedného. Vzhľadom k tomu, že sa mení výška úveru, čiže aj splátka, sú takéto hypotéky posudzované štandardne ako iné účely. Je nutné doložiť príjmy, znalecký posudok a nová úroková sadzba sa bude odvíjať od aktuálneho pomeru výšky úveru k hodnote zabezpečenia.

Ak si neviete rady, ako spočítať výhodnosť jednotlivých riešení, čo vôbec nie je jednoduché, obráťte sa na hypotekárnych špecialistov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia