Finančná poradňa

Autor: redakcia
17.05.2019 (09:30)

OTÁZKA: Oslovila ma inštitúcia Klientské servisné centrum ohľadom 2. dôchodkového piliera. Z názvu som mala pocit, že to patrí pod štátnu správu, no ešte pred stretnutím som zistila, že je to súkromná spoločnosť venujúca sa investovaniu, čo ma trochu zarazilo. Neviem, či je bezpečné spolupracovať na investovaní mojich peňazí s takouto menšou firmou - hoci ponúkajú vyššie výnosy ako banky. Čo by ste mi odporučili si overiť, predtým, ako začnem s akoukoľvek menšou finančnou spoločnosťou spolupracovať?

Odpovedá Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku riadenia investícií PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol. a. s.:
Čo sa týka uzavretia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ak ste si vybrali preferovaného správcu dôchodkových fondov, môžete tak učiniť prostredníctvom agenta / sprostredkovateľa, alebo na pobočkách banky podľa toho, o ktorú DSS ide. V konečnom dôsledku po uzavretí zmluvy, rieši zasielanie peňazí na váš dôchodkový účet vo vybranej DSS Sociálna poisťovňa a agent už vo vzťahu medzi vami a DSS nezohráva ďalšiu úlohu. Úspory sa zhodnocujú na vašom dôchodkovom účte vo vybranej DSS.
 

Pýtať sa môžete aj vy, alebo si pozrite ďalšie rady ako úspešne investovať a zarobiť.

 
Zdroj: PPSS, Foto: redakcia