Aká je primeraná výška vreckového pre deti?

Autor: redakcia
10.09.2019 (09:45)

Začiatok školského roka je tým správnym časom, kedy je vhodné začať s poskytovaním vreckového u detí. Aká je vhodná suma?

Aby si dieťa vybudovalo prirodzený vzťah k peniazom, je nevyhnutné ho k tomu viesť už odmalička. Popri rozhovoroch rodičov s deťmi o hodnote peňazí a ako s nimi narábať je pomerne efektívnym nástrojom, ako nadobudnúť zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti, vreckové
.
Pre deti vo veku od 6 rokov až 10 rokov by sa mohla pohybovať výška vreckového v hodnote 3 až 5 EUR. Vreckové by malo byť poskytované v pravidelnom týždennom intervale.

U detí vo veku 11 až 15 rokov by výška vreckového mohla byť na úrovni 10 až 15 EUR. Vhodné je zriadiť deťom bankový účet a k nemu platobnú kartu. Rodič môže posielať dieťaťu peniaze priamo na účet a dieťa sa zároveň učí zaobchádzať s platobnou kartou. Rodič má okrem toho nepretržitý prehľad o tom, načo dieťa svoje vreckové míňa. Deťom v tomto veku je rovnako nutné vštepovať zásady efektívneho hospodárenia s peniazmi, najmä, dôležitosť tvorby finančnej rezervy minimálne vo výške 10% z týždenného vreckového. U starších detí v stredoškolskom veku je režim v poskytovaní vreckového odlišný. Vreckové by sa malo pohybovať v rozpätí od 30 do 50 EUR v intervale jeden krát mesačne na bankový účet dieťaťa. Bankový účet s kartou je pre dieťa v tomto veku už nevyhnutnosťou a môže mu slúžiť napríklad aj pre účely poukázania výplaty z brigády. Navyše dieťa nemusí nosiť so sebou hotovosť, čím sa znižuje riziko krádeže. „Keďže pre túto vekovú skupinu sa už stáva platobná karta aktívnym platobným nástrojom je nesmierne dôležité, aby rodič poučil dieťa o zásadách bezpečného používania platobnej karty najmä, že PIN kód sa nemôže nikde zapisovať, ani ukladať ani sa nesmie nikomu oznamovať, že pri výbere z bankomatu je potrebné zadávať PIN kód tak, aby bola zakrytá klávesnice platobného terminálu a nebola viditeľná zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám, že citlivé údaje o platobnej karte sa nesmú nikomu oznamovať, nikam posielať a že porušením týchto základných pravidiel môže dôjsť k riziku ich zneužitia a porušeniu bezpečnostných predpisov banky,“ radí Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Aj pri poskytovaní vreckového je potrebné dodržiavať základné pravidlá. Najčastejšou chybou je dávať deťom peniaze, kedy si o ne zažiadajú. „Najdôležitejším pravidlom ako naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi je dodržiavať pravidelnosť a stabilnosť v poskytovaní vreckového. Samozrejme, výška vreckového závisí od majetkových pomerov tej ktorej rodiny, avšak je nevyhnutné ju stanoviť triezvo a uvážene. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vreckové plní výchovnú a nie vyživovaciu a motivačnú funkciu.“ dopĺňa S. Ďatelinková.

Dieťaťu vopred vysvetlite pravidlá poskytovania vreckového, ako často ho bude dostávať a na čo ho môže míňať. Taktiež je vhodné vopred dohodnúť "postih", ak pravidlá poruší. Dôležité je vymedziť si pravidlá vopred, nemeniť ich a dodržiavať oboma stranami. Vreckové by nemalo byť naviazané na prospech v škole.

Pokiaľ dieťa túži po niečom finančne náročnejšom, je vhodné motivovať ho k tomu, aby si postupne na želanú vec odkladalo peniaze, prípadne sa s ním dohodnúť na spolufinancovaní takejto veci. Ide o to, aby dieťa pochopilo, že ak je niečo nad rámec jeho možností nemôže to mať hneď, ale môže si na danú vec postupne našetriť. Takto sa dieťa naučí aj šetriť, aj efektívne hospodáriť.
 
Zdroj: Slovenská banková asociácia, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com