Finančná poradňa

Autor: redakcia
05.05.2020 (08:00)

OTÁZKA:  Mám hypotéku a kvôli koronavírusu som sa ocitol v situácii, keď mi klesol príjem. Aktuálne splácam hypotéku z úspor, ktoré mi však už dlho nevydržia. Vážne uvažujem nad odkladom splátok, no keďže neviem, kedy sa opäť vrátim späť do práce, neviem sa rozhodnúť, na koľko mesiacov mám o odklad žiadať. Ak by som využil 9 mesačný odklad a moja finančná situácia sa medzitým zlepší, môžem začať so splácaním skôr? Alebo následne môžem urobiť mimoriadnu splátku? Ďakujem za radu.

Odpovedá Martin Podolák, riaditeľ úverových produktov mBank:
Ak si klient nie je istý obdobím, počas ktorého sa nebude môcť vrátiť do práce, odporúčame mu požiadať o odklad splátok na 9 mesiacov. V prípade, že by sa jeho situácia zmenila, je totiž možné požiadať banku o zrušenie odkladu splátok. Banka klientovi následne predĺži splatnosť úveru o obdobie odkladu a vyčísli splátku. Existuje teda možnosť začať splácať už skôr a nie je potrebné čakať 9 mesiacov. V prípade, že by sa klientovi podarilo po návrate do práce uhradiť aj mimoriadnu splátku, zníži tak svoje celkové preplatenie úveru.

Nastavenie odkladu však odporúčame dobre zvážiť. Touto zmenou dochádza k predĺženiu splatnosti úveru a zároveň sa počas trvania odkladu úver neprestáva úročiť. Po skončení odkladu teda dôjde k navýšeniu mesačných splátok.

Na záver by sme ešte chceli oceniť zodpovedný prístup, ktorý ste preukázali vytvorenou rezervou. Ideálna výška rezervy je v rozmedzí od troch do šiestich celkových mesačných výdavkov. To znamená, že v rezerve nie je zahrnutá len splátka úveru, ale aj všetky ďalšie nevyhnutné výdavky, ktoré vás bežne počas mesiaca čakajú – napr. nájomné, splátky úverov, strava, atď.

Prečítajte si aj ďalšie otázky čitateľov súvisiace s úvermi a hypotékami.


Foto: redakcia