Aké možnosti financovania má startup?

Autor: redakčne upravené
23.09.2021 (17:00)

Viac ako 90% novo-založených startupových projektov skončí už v prvom roku. Jedným z najčastejších dôvodov zlyhania je nedostatok finančných zdro-jov. Okrem dobre načasovaného biznis nápadu sú finančné zdroje nevyhnutnosťou, ktorá je kľúčová pre úvodný, ako aj nasledujúci rozvoj startupu.

Dnešný svet ponúka startupovým projektom viaceré možnosti ich financovania. V praxi sa stretávame s týmito piatimi najbežnejšími formami financovania novo-založených a rýchlo rastúcich spoločností:

1) Financovanie z vlastných zdrojov (=bootstrapping)

Financovanie z vlastných zdrojov je efektívny spôsob financovania startupu, najmä keď sa ešte len začína s podnikaním. Začínajúci podnikatelia majú často problémy so získaním financovania bez toho, aby najprv preukázali určitú hybnú silu a plán možného úspechu. Môžu investovať z vlastných úspor, alebo môžu presvedčiť svoju rodinu a priateľov, aby im prispeli.Bez nejakých zložitejších formalít a dodržiavania predpisov sa takto dajú ľahko získať financie, čo znamená obvykle aj nižšie náklady,” hodnotí Peter Víglaský, partner advokátskej kancelárie HKV. Ak zakladatelia investujú vlastné peniaze, sú osobne zaangažovaní a motivovaní podnikať. Zároveň, v neskoršej fáze fungovania startupu to investori zvyčajne považujú za výborný signál.

2) Crowdfunding (kolektívne/ skupinové financovanie)

Crowdfunding je jedným z novších spôsobov financovania startupu, ktorý si v poslednej dobe získal veľkú popularitu. Je to niečo ako vziať si pôžičku, získať predbežnú objednávku, príspevok alebo investíciu od viac ako jednej osoby súčasne.

Podnikateľ zvyčajne na začiatku uvedie podrobný opis svojho podnikania na platforme crowdfundingu. Predstaví ciele svojho podnikania, plány na dosiahnutie zisku, koľko finančných prostriedkov potrebuje, atď. Ak sa tento nápad ľuďom páči, môžu ho finančne podporiť. Klienti prispievajúci peniazmi sa zvyčajne zaviažu online prísľubom, že si vopred kupujú produkt alebo poskytujú dar. Startupu môže pomocť každý, kto danému subjektu naozaj dôveruje.

Najlepšie na crowdfundingu je to, že sa prostredníctvom neho môže iniciovať záujem o produkt, a teda popri financovaní pomáha aj pri marketingu produktu. Ak už preukázateľne existuje dopyt po produkte, na ktorom startup pracuje a ak bude mať startup mimoriadne úspešnú kampaň, mohlo by to postupom času prilákať výrazne vyššie investície rizikového kapitálu.

Pozrite si zoznam crowdfundingovych platforiem

3) Získanie investície od tzv. podnikateľských anjelov

Anjelskí investori sú osoby, ktoré majú prebytočnú hotovosť a záujem investovať do vznikajúcich startupov. Pred investovaním si preskúmajú potenciál i podmienky kapitálového vstupu. Súčasne s kapitálom anjelskí investori zvyknú ponúkať aj určitý mentoring alebo poradenstvo v biznise.

Anjelskí investori pomohli založiť mnoho významných spoločností vrátane spoločností Google, Yahoo a Alibaba. Táto alternatívna forma investovania sa zvyčajne vyskytuje v počiatočných fázach rastu startupov. Anjelskí investori uprednostňujú podstupovanie väčších rizík pri investíciách s vyššou návratnosťou.

4) Získanie rizikového kapitálu

V tomto prípade ide o veľkú stávku. Fondy rizikového kapitálu sú profesionálne spravované fondy investujúce do spoločností, ktoré majú obrovský potenciál. Zvyčajne investujú do cieľovej spoločnosti kúpou obchodného podielu (investovaním do vlastného imania) a subjekt opúšťajú uskutočnením verejnej ponuky (IPO) alebo pri akvizícii. Poskytujú priebežne aj odborné znalosti, mentorstvo, hodnotia podnikateľský subjekt z hľadiska udržateľnosti a možnosti ďalšieho rozširovania.

Investície do rizikového kapitálu môžu byť vhodné pre malé podnikateľské subjekty, ktoré už majú počiatočnú fázu za sebou a ktoré už generujú príjmy.

Fondy rizikového kapitálu sú opatrnejšie pokiaľ ide o lojalitu spoločnosti a často sa snažia získať svoje investície späť do troch až piatich rokov. Ak má startup produkt, ktorý potrebuje dlhší čas na prerazenie na trhu, investori rizikového kapitálu sa oň asi nebudú veľmi zaujímať.

5) Financovanie od podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov

Startupy môžu zvážiť programy financovania od inkubátorov a akcelerátorov, ako jednu z možností financovania. Tieto programy skutočne pomáhajú stovkám začínajúcich startupov každý rok.

Hoci sa tieto dva pojmy často zamieňajú, existuje medzi nimi niekoľko zásadných rozdielov. Inkubátory sú ako rodič dieťaťa, starajú sa o podnikateľský subjekt poskytovaním zastrešenia činnosti a školení, ako aj sietí pre podnikanie. Akcelerátor pomáha podnikateľskému subjektu rozvíjať sa rýchlym tempom/ urobiť obrovský skok.

Tieto programy zvyčajne trvajú maximálne 12 mesiacov. Pomocou inkubátorov alebo akcelerátorov sa dajú často nadviazať aj dobré vzťahy s inými mentormi, investormi a ďalšími začínajúcimi startupmi.

Finančné potreby startupov by sa mali riešiť už v podnikateľskom zámere a pri tvorbe biznis modelu. V opačnom prípade sa problém s financiami zvyčajne prejaví hneď v začiatočnej fáze projektu. Podnikateľské požiadavky sa môžu diferencovať, z čoho vyplývajú aj odlišné preferencie financovania. Investori si pred vstupom do projektu vykonávajú hĺbkovú previerku budúceho podnikania, preto očakávania podnikateľov vzhľadom k návratnosti projektu musia byť realistické.
 
Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com