Hypotéka na rekonštrukciu

Autor: redakčne upravené
14.03.2022 (09:30)

Rekonštrukcia navyšuje hodnotu nehnuteľnosti, takže vždy sa jedná o investíciu, ktorá má svoj význam. Ak nemáte dosť vlastných zdrojov na rekonštrukciu, máte niekoľko možností, ako ju financovať.

1. Hypotéka na rekonštrukciu nehnuteľnosti

Na rekonštrukciu domu alebo bytu je možné využiť hypotéku, ktorej účelom je práve rekonštrukcia. Tento typ úveru je najvýhodnejší, pretože pri možnosti založiť nehnuteľnosť klienti môžu získať najnižšie úroky a vzhľadom k dobe splatnosti aj najnižšiu splátku. Vo väčšine bánk dnes už nie je potrebné rekonštrukčné práce dokladovať žiadnymi faktúrami ani bločkami, pri vyšších sumách bankám postačuje súpis vykonaných prác a fotodokumentácia, čiže fotky rekonštruovanej nehnuteľnosti pred a po rekonštrukcii.
 
BannerHC-banky.sk

Rekonštrukcia rodinného domu vs. bytu

Pri rozsiahlejších rekonštrukciách, ktoré zmenia napr. pôdorys rodinného domu, musia jeho vlastníci požiadať o stavebné povolenie, pri menších úpravách nie je potrebné. Pri rekonštrukcii bytov je zase v niektorých prípadoch potrebné ohlásiť stavebné práce správcovi bytového domu, ak vlastník plánuje napríklad zbúrať niektoré múry, musí si vyžiadať súhlas a vyjadrenie odborníka na statiku budov. Hypotéku na rekonštrukciu alebo ako ju inak voláme aj na údržbu nehnuteľnosti je možné v bankách získať s 30-ročnou splatnosťou. Niektoré banky dokonca pri splnení určitých podmienok nepožadujú žiadne preukazovanie použitia peňazí, tzn. že takúto hypotéku je možné čerpať aj ako bezúčelovú.

2. Spotrebný úver na rekonštrukciu

Pokiaľ nie je možné, aby klient zaťažil svoju nehnuteľnosť hypotékou na rekonštrukciu, napríklad z dôvodu, že na nehnuteľnosti už je záložné právo banky, alebo na liste vlastníctva sú ťarchy, ktoré banka neakceptuje a nepotrebuje vysokú sumu, je možné rekonštrukciu financovať aj spotrebným úverom. Dnes všetky banky poskytujú bezúčelové spotrebné úvery, tzn. že klienti nemusia preukazovať žiadny účel. Doba splatnosti na takýchto úveroch je najviac 8 rokov a úrokové sadzby sa pohybujú priemerne v rozmedzí 5% až 9% ročne.

3. Úver zo stavebnej sporiteľne

Úver na údržbu / rekonštrukciu bývania je možné získať aj v stavebnej sporiteľni. Tieto úvery majú prísne pravidlá a použitie každého eura je potrebné stavebnej sporiteľni preukázať. Výhodou úveru zo stavebnej sporiteľne je, že žiadateľ môže dostať vyššiu sumu ako z banky pri spotrebnom úvere bez založenia nehnuteľnosti, dokonca so splatnosťou až 30 rokov. Úrokové sadzby na stavebných úveroch alebo medziúveroch sa pohybujú na podobných úrovniach ako sadzby na spotrebných úveroch, čiže v priemere 5% až 7%. Aj napriek tomu, že preplatenosť úverov zo stavebných sporiteľní je podstatne vyššia, pre mnohých žiadateľov môže byť táto forma financovania rekonštrukcie zaujímavá hlavne z dôvodu nižších mesačných splátok, keďže sa rozrátajú na dlhé obdobie.

4. Ďalšie možnosti

K peniazom na rekonštrukciu sa klienti vedia dostať aj pri refinancovaní a navýšení už existujúcej hypotéky. Niekedy zase hypotéku na rekonštrukciu kombinujú s konsolidáciou ďalších úverov či už formou hypotéky, spotrebného úveru alebo stavebného úveru bez založenia nehnuteľnosti.

Najvýhodnejšie spôsoby financovania rekonštrukcie

Prax ukazuje, že najjednoduchšie je požiadať o bezúčelovú tzv. americkú hypotéku bez dokladovania účelu, pretože v tomto prípade nie je potrebné banke predkladať faktúry, bločky, netreba sa starať o vypracovanie rozpočtu alebo robiť fotky nehnuteľnosti pred a po samotnej rekonštrukcii. Niekoľko bánk poskytuje bezúčelovú hypotéku so štandardnými podmienkami, čiže s dobou splatnosti 30 rokov i úrokom rovnakým ako pri účelovej hypotéke. Takto je možné získať od 70% hodnoty nehnuteľnosti, dokonca až do 90% LTV. Čo sa týka ostatných poplatkov, sú tiež rovnaké ako pri účelovej hypotéke, čiže treba počítať s poplatkom sa vedenie účtu, poplatkom za spracovanie, ak ho banka účtuje, ako aj za vklad na kataster prípadne znalecký posudok.

Hypotéka na rekonštrukciu s daňovým bonusom pre mladých

Jednou z možností, ako mať úver na rekonštrukciu bytu alebo domu lacnejší, je požiadať o hypotéku s účelom údržba nehnuteľnosti. Ak majú žiadatelia menej ako 35 rokov a ich hrubý priemer za predchádzajúci rok nepresiahol 1,3-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR, môžu na tomto type hypotéky ušetriť a to formou daňového bonusu. Daňová povinnosť dlžníkov tak bude počas 5 rokov nižšia o polovicu zaplatených úrokov do výšky najviac 400 eur. V prípade účelovej hypotéky na rekonštrukciu resp. údržbu nehnuteľnosti je banke potrebné účel použitia peňazí z úveru zdokladovať, a to buď faktúrami a bločkami alebo predložením položkového rozpočtu a fotodokumentáciu nehnuteľnosti pred a po jej realizácií.
Je na vašom rozhodnutí, ktorú možnosť financovania rekonštrukcie si vyberiete. Stačí splniť základnú podmienku: mať dostatočný príjem na získanie nového úveru.

Informácie uvedené v tomto článku sú aktuálne v čase jeho vydania. Upozorňujeme čitateľov, že číselné údaje, ako aj niektoré špecifické informácie, sa môžu časom zmeniť. Ak chcete mať stále aktuálne informácie, obráťte sa na špecialistov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia