Americká hypotéka. V čom sa líši od obyčajnej?

Autor: redakčne upravené
31.03.2022 (13:00)

Americká hypotéka je úver so založením nehnuteľnosti bez potreby dokladovať banke účel použitia požičaných peňazí. Ale pozor: Aj pri americkej hypotéke je vždy nutné banke dokladovať príjmy.

Tento typ úverového produktu je stále klientmi často využívaný, pretože nie vždy majú možnosť zdokladovať banke účel úveru.

Čím sa americká hypotéka líši od klasickej hypotéky?

Bezúčelová, tzv. americká hypotéka sa od účelových hypoték líši hlavne tým, že banke nemusíte doložiť účel použitia úveru, čiže napríklad kúpnu zmluvu, faktúry a bločky, stavebné povolenie či pôvodné úverové zmluvy. Ďalšími odlišnosťami sú:
  • Maximálna doba splatnosti – vo väčšine bánk je maximálna doba splatnosti 20 alebo 25 rokov oproti 30-ročnej splatnosti pri účelových hypotékach

  • Úroková sadzba – v niektorých bankách dostanete úrok taký istý ako pri účelových hypotékach, v iných bankách sú pri americkej hypotéke úrokové sadzby podstatne vyššie.

  • Predmet zabezpečenia – vo väčšine bánk môžete pri americkej hypotéke založiť len skolaudovanú nehnuteľnosť určenú na bývanie, čiže byt alebo rodinný dom (nie pozemok alebo rozostavenú stavbu).

  • Maximálne LTV – niektoré banky vám bez dokladovania účelu, teda formou americkej hypotéky požičajú maximálne do 60 – 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Kedy je možné využiť americkú hypotéku?

Americkú hypotéku môžete použiť na kúpu nevysporiadaného pozemku, stavbu domu alebo rekreačnej nehnuteľnosti, vysporiadanie súkromných dlhov, vysporiadanie majetku v rámci rozdelenia BSM alebo dedičstva, či zaplatenie školného na drahej škole. Výhodou tohto typu hypotéky je možnosť založiť nehnuteľnosť a získať potrebné peniaze za oveľa nižšie úroky s dlhšou dobou splatnosti, ako poskytujú banky pri spotrebnom úvere.

Aké sú obmedzenia americkej hypotéky?

Banky neodporúčajú použiť peniaze z americkej hypotéky na riskantné transakcie, ktorými sú napríklad kolektívne investovanie, alebo špekulácie na burze. Neprípustným je tiež oficiálne použitie prostriedkov úveru do podnikateľskej činnosti. Buďte tiež pripravený na to, že americkú hypotéku v budúcnosti nebudete môcť refinancovať do niektorých bánk klasickou refinančnou hypotékou so zvýhodnenými podmienkami.

Príbeh klienta, ktorému americká hypotéka pomohla postaviť vlastný dom

Americká, čiže bezúčelová hypotéka stále ostáva vhodnou alternatívou riešenia vlastného bývania pre niektorých klientov. Prípad z praxe opisuje hypotekárna špecialistka zo spoločnosti Hypoconsulting: „Jednalo sa o mladého muža s dostatočným príjmom, ktorý si chcel kúpiť pozemok na stavbu domu, ktorý nebol vysporiadaný a nebolo možné v rýchlej dobe tento pozemok preklasifikovať ako stavebný. Keďže klient vedel, že v budúcnosti bude možné pozemok aj dom, ktorý na ňom bude chcieť postaviť, zapísať na list vlastníctva ako rodinný dom spĺňajúci potrebné kritériá, navrhli sme mu riešenie práve formou bezúčelovej hypotéky.

Klientovi rodičia vlastnili rodinný dom s dostatočnou hodnotu a boli ochotní tento dom založiť v prospech synovej hypotéky. Banka mu požičala do 70% z hodnoty domu rodičov bez nutnosti preukázať použitie účelu. Klienta sme však upozornili nato, že keď bude chcieť po čase preniesť záložné právo z domu rodičov na svoj nový dom, bude musieť splniť podmienku, aby aktuálny zostatok jeho úveru nepresiahol tiež 70% z hodnoty jeho novostavby, pretože tak boli nastavené podmienky hypotéky. Klient si postavil vlastný dom a mal dostatok času na vyriešenie právneho stavu jeho pozemku i domu. Navyše v jeho prípade mal splatnosť hypotéky 30 rokov a úrok rovnako výhodný, ako keby žiadal o hypotéku na výstavbu."

Informácie uvedené v tomto článku sú aktuálne v čase jeho vydania. Upozorňujeme čitateľov, že číselné údaje, ako aj niektoré špecifické informácie, sa môžu časom zmeniť. Ak chcete mať stále aktuálne informácie, obráťte sa na špecialistov.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia