Poklesy na finačných trhoch prajú pravidelným investorom

Autor: redakčne upravené
01.07.2022 (13:00)

Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World klesá a tento pokles možno nie je konečný. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie? Odborníci v tom majú jasno.

Pre tých, ktorí sa obávajú pokračovania poklesu, no vidia, že investovanie sa skutočne oplatí, je riešením pravidelné investovanie. Nejde teda o vystihnutie toho správneho momentu na nákup, ale o priebežné nakupovanie pri rôznych cenách.

Budúci vývoj akciových trhov je veľkou neznámou, no ten minulý je veľmi dobre zmapovaný. V minulosti sa dajú nájsť dekády s rôznym vývojom. Napríklad najprv rast a potom pokles, prípadne sa rast s poklesom vymenia, je tam aj stagnácia, neustály rast ale už nie neustály pokles.

„Nepretržitý pokles cien akcií vydržal doteraz najviac tri roky. Bolo to v čase veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1929 až 1932. Išlo o zatiaľ najvýraznejší pokles cien amerických akcií,“ pripomína Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select. Ako by vyzeral výsledok pravidelného investovania, ak by jeho začiatok bol práve na začiatku poklesu?

investovanie_1

„Prvé mesiace by pre investora znamenali prehlbovanie straty, teda hodnota účtu by bola nižšia ako objem vkladov, ale beztak by jeho hodnota pre pokračovanie vkladania postupne rástla. Investor by v tomto prípade po troch rokoch sporenia potreboval ustáť, že stav jeho účtu je iba 33,3 % hodnoty vložených príspevkov. Vytrvalosť by sa mu však odmenila nárastom hodnoty účtu a to až na 1,65 násobok všetkých vkladov. Uvedený príklad je z doteraz jedinečného a neopakovaného vývoja na akciovom trhu. Trh totiž v období od 1929 do 1932 klesol až o 86 %. Pri postupnom investovaní by strata bola síce tiež výrazná, no nie až tak veľmi. Pravidelné investovanie má výhodu v priemerovaní nákupnej ceny. Postupným znižovaním ceny investičného nástroja sa znižuje priemerná nákupná cena. Na zisk v takom prípade stačí, aby sa cena dostala nad jej úroveň,“ vysvetľuje analytik.

Inak tomu nebolo ani v čase internetovej bubliny (2000-2003) či finančnej krízy (2007-2009). Návrat na pôvodné cenové úrovne znamenal zisk v desiatkach percent.

investovanie_2

Prvotný pokles môže byť pre bežného investora demotivujúci, ale vždy treba mať na pamäti, že investícia je dlhodobá záležitosť. Pravidelné investovanie na začiatku poklesu je výhodnejšie, ako na začiatku rastu. Ako je to však v čase dlhodobej stagnácie? Obdobie od 1966 až 1982 skončilo tak, ako začalo. Teda na približne tej istej cenovej úrovni. Vďaka kolísavému vývoju na finančnom trhu je aj takéto obdobie vhodné na pravidelné investovanie.

investovanie_3

Naakumulovaný majetok síce menil svoju výšku od straty takmer 33 % po zisk presahujúci 23 %, no po skončení stagnácie sa prejavil efekt priemerovania nákupných cien v podobe zisku v desiatkach percent.

Pravidelné investovanie má zmysel z viacerých dôvodov. Menej miniete na nepotrebné nákupy v obchode a zvyknete si na nižší rozpočet. To sa vám vyplatí v časoch nižšieho príjmu, pričom vtedy zároveň môžete čerpať z už vytvorenej rezervy.

Pravidelné investovanie je menej rizikové ako jednorazové práve pre priemerovanie nákupnej ceny. Jedinou podmienkou úspechu je vytrvať dostatočne dlhý čas a potom nezáleží na tom, či ste začali v čase rastu, poklesu alebo stagnácie.
 
Zdroj: Swiss Life Select, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com