Od budúceho roka budú nové pravidlá pre poskytovanie úverov

07.09.2022 (18:20)

Ak úver presahuje do dôchodku, teda jeho splatnosť nastane po 65. roku veku klienta, bude mať upravený limit na celkovú zadlženosť k príjmu.

Národná banka Slovenska (NBS) čiastočne upravuje ukazovateľ celkovej zadlženosti k príjmu (DTI) pre úvery zasahujúce do dôchodku. Cieľom je, aby ľudia neodchádzali do dôchodku s príliš veľkými hypotékami. Centrálna banka na tzv. strieborné hypotéky upozorňovala už viackrát a aktuálne už je novela opatrenia zverejnená vo vestníku NBS. Nové pravidlá sú účinné od 1. januára 2023.

Ak úver presahuje do dôchodku, teda jeho splatnosť nastane po 65. roku veku klienta, bude mať upravený limit na celkovú zadlženosť k príjmu. No podľa národnej banky sa nezavádza žiadny vekový strop a ani sa nezakazuje poskytovanie úverov na dôchodku. Ak je napríklad klient vo veku 45 rokov s mesačným čistým príjmom 1 000 eur, tak ten si môže zobrať podľa vzorca maximálny úver vo výške 6,75 krát 12 mesiacov krát 1 000 eur, teda 81 000 eur. Ak o ten istý úver žiadajú dvaja klienti, maximálna zadlženosť sa vypočíta pre každého z nich samostatne.

Existujúce výnimky zostávajú nezmenené. Naďalej zostáva v platnosti výnimka, ktorá umožňuje poskytnúť 5 % úverov s DTI nad hlavným limitom. Zachováva sa aj dodatočná výnimka pre mladých klientov do 35 rokov. Poskytovanie výnimiek je podľa Národnej banky Slovenska v kompetencii bánk.

Na bežné spotrebiteľské úvery to podľa NBS prakticky nebude mať vplyv. Pre obchádzanie pravidiel však bolo potrebné rovnako upraviť pravidlá pre úvery na bývanie a aj pre spotrebiteľské úvery. „V praxi budú zmeny mať vplyv len na hypotéky, prípadne dofinancovanie hypoték spotrebiteľskými úvermi. Spotrebiteľské úvery, ktoré nepresahujú do dôchodku, nebudú dotknuté vôbec,“ informuje centrálna banka.

NBS zároveň opatrením uvoľňuje podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, ktoré sú určené na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Pri týchto úveroch bude možné zohľadniť úspory v nákladoch na energie na získanie vyššieho objemu úveru a zároveň aj s dlhšou splatnosťou. Cieľom je zvýšenie dostupnosti financovania obnovy domov a podpora transformácie na zelenú ekonomiku.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia