Aký je rozdiel medzi výpovednou dobou a viazanosťou vkladu?

Autor: redakcia
21.11.2022 (15:00)

S výpovednou dobou a viazanosťou sa stretávame pri vkladových produktoch. Vysvetlíme vám, aký je medzi nimi rozdiel.

Na peniaze ktoré máte uložené na bežnom účte sa nevzťahujú žiadne lehoty ani viazanosti, máte ich k dispozícii kedykoľvek 24/7.

S výpovednou lehotou a viazanosťou sa stretávame najmä pri vkladných knižkách, pri termínovaných vkladoch a aj pri sporiacich účtoch. Vkladné knižky v dnešnej dobe patria medzi zastaralejšie produkty a veľa bánk ich zo svojho portfólia úplne vypustilo. Vkladné knižky nahradili sporiace účty.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota je doba, ktorá musí uplynúť odkedy nahlásite výber v banke až po fyzické vybratie peňazí resp. ich bezhotovostný prevod na bežný účet. Môže sa pohybovať od niekoľkých dní až do niekoľkých rokov. Klient si výpovednú lehotu zvolí pri zriadení vkladového produktu. V praxi to vyzerá takto: Ak máte vkladnú knižku s výpovednou lehotou 14 dní, a dnes nahlásite banke výber, s peniazmi môžete disponovať o 2 týždne. Pri dlhých výpovedných lehotách musíte myslieť na výber v dostatočnom predstihu.

Viazanosť

Viazanosť je lehota, po uplynutí ktorej vám banka vyplatí vopred dohodnutý úrok a s vkladom i úrokmi môžete voľne disponovať. Viazanosť si vyberáte pri zriadení vkladu a môže byť od mesiaca až po niekoľko rokov. Predpokladá sa, že počas viazanosti peniaze nebudete potrebovať. Ak by ste chceli úspory vybrať predčasne (pred skončením viazanosti), banka vám to umožní, no penalizuje vás. Pri predčasnom výbere zvyčajne prijdete o všetky zarobenené úroky alebo o ich časť. Banke nemusíte vopred hlásiť, že úspory si chcete vybrať.
 

Výpovedná lehota

Viazanosť

- banke musíte vopred ohlásiť výber
- s úsporami môžete disponovať až po uplynutí výpovednej lehoty
- vklad nemusí byť viazaný
- po dodržaní viazanosti vám banka vyplatí vopred dohodnutý úrok
- výber nemusíte oznámiť banke s predstihom
- pri nedodržaní viazanosti (=predčasný výber) vám banka umožní vybrať si úspory, no penalizuje vás nevyplatením úrokov
Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com