Prečo vaša finančná rezerva má byť vo výške 3-6 mesačných výdavkov?

Autor: redakčne upravené
01.08.2022 (09:00)

O finančnej rezerve sa veľa píše hlavne v spojení so správne nastavenými rodinnými financiami. O jej dôležitosti sa mnohí presvedčili v čase pandémie, keď zo dňa na deň sa zatvorilo veľa prevádzok a nikto nevedel, čo nás čaká. Ako odborníci vlastne dospeli k optimálnej výške rezervy?

Dôvodom dostatočnej finančnej rezervy je nemať starosti a môcť si dovoliť žiť život podľa vlastných predstáv. Ten môže byť ohrozený v prípade poklesu či výpadku pravidelného príjmu. Úlohou rezervy však nie je nahradiť príjem, ale náklady potrebné na udržanie životného štandardu.

„Príjem býva väčšinou vyšší ako výdavky, preto je pri stanovení výšky finančnej rezervy potrebné orientovať sa práve na mínusové položky. Veď pri výpadku príjmu nie je potrebné pokračovať v sporení, ale dôležité je nevymeškať povinné platby,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Ak stratíte zamestnanie a teda aj príjem, je dôležité čo najrýchlejšie nájsť si novú prácu. Rýchlosť, ako sa vám podarí nájsť si nové zamestnanie, závisí od vášho veku, kvalifikácie, regiónu, ochoty hľadať ale aj ekonomickej situácie v krajine.

Presné štatistiky trvania hľadania zamestnania nie sú. Niekto si hľadá nové miesto už počas výpovednej lehoty, niekto ho má isté ešte pred tým. Hrubý odhad z roku 2016 hovorí, že tri štvrtiny hľadajúcich sú úspešní do troch mesiacov. O čosi ľahšie sa hľadá nová práca v Bratislave než v Rimavskej Sobote. Aj mesiac, resp. ročné obdobie má vplyv na počet pracovných ponúk. Nehovoriac o samotných profesiách, pretože o niektoré je väčší záujem než o iné. Podobne je to aj s vekom uchádzača, keďže tridsiatnici si nájdu prácu skôr než mladší či starší od nich.

Čas hľadania práce skráti aj aktivita nezamestnaného, resp. nespoliehanie sa výlučne na schopnosti a ochotu úradníkov na úrade práce.

„V neposlednom rade je dôležitá aj psychická vyrovnanosť človeka na pohovore. Čím skôr potrebuje získať nový príjem, tým viac bude pod psychickým tlakom. To sa môže odzrkadliť na vnímaní uchádzača hodnotiacou komisiou,“ upozorňuje Škriniar.

Existencia a výška finančnej rezervy ovplyvňuje, či človek musí zobrať prvú ponuku práce alebo bude mať možnosť vyberať si z viacerých ponúk, resp. bude mať čas hľadať ďalej. Čím dlhšie je človek bez zamestnania, tým ťažšie sa mu hľadá nová práca.

Prečo teda tri až šesť mesiacov? Vo všeobecnosti trvá väčšine ľudí najviac tri mesiace, kým si nájdu nový zdroj príjmu. Menšej časti to trvá najviac šesť mesiacov. Rezerva od troch do šiestich mesiacov tak pokrýva väčšinu ľudí.

Ak ste vo veku 30 až 40 rokov, ovládate cudzie jazyky i počítač, máte vodičský preukaz na niekoľko kategórií, žiadanú kvalifikáciu a vo vašom regióne je o taký typ zamestnanca záujem, vaša rezerva nemusí byť na 6 mesiacov, postačí vám aj nižšia, pretože zrejme nebudete mať problém zamestnať sa. Ak vaša kvalifikácia, odvetvie alebo región neposkytuje veľa možností na zamestnanie, vaša rezerva by mala byť vyššia, možno aj na 12 mesiacov.

Znie to paradoxne, no práve tí najmenej zarábajúci potrebujú mať finančnú rezervu vybudovanú na dlhšie obdobie, než nadpriemerne zarábajúci. „Výška mzdy totiž súvisí aj so záujmom o schopnosti človeka. Nadpriemerne zarábajúci navyše môže vždy poľaviť zo svojich výdavkov, kým človek s nízkym príjmom už nemá veľký priestor na výdavkové úspory,“ uzatvára analytik.
 
Zdroj: Swiss Life Select, Foto: redakcia