Ktoré sporenie pre deti sa oplatí? Nepodceňujte skutočnosť, na čie meno bude sporiaci účet zriadený!

Autor: redakcia
23.06.2022 (09:00)

Sporenie pre deti môže mať rôznu formu. Ak neviete, či zriadiť sporenie pod svojim menom, alebo na meno dieťaťa, poradíme vám.

Banky na Slovensku už dlho povzbudzujú klientov, aby sporili nielen na vlastných účtoch, ale aj na detských kontách. To však nie je jediný spôsob ako odkladať peniaze bokom pre dieťa. Navyše, obyčajný bežný či sporiaci účet, alebo sporenie v stavebnej sporiteľni nie je vždy najvýhodnejšia cesta budovania majetku pre potomkov, pretože úroky sú veľmi nízke.

Niektoré finančné firmy napríklad Portu či Finax ponúkajú detské investičné účty, ktoré sú založené na princípe investovania do ETF fondov. Kalkulačka na portáli Portu.sk ukazuje, že ak vložíte na detský účet 1000 eur a mesačne naň budete vkladať po 100 eur pri optimistickom scenári na trhu a stredne rizikovom investičnom profile, môžete dieťaťu nasporiť od narodenia do dospelosti až 67-tisíc eur. Pri pesimistickom scenári to bude 22-tisíc eur. Celkom dosť, však? V kalkulačke zároveň vidíte, ako sa mení výnos v závislosti od rizikového profilu.

Nezabudnite, že žiaden sporiaci ani investičný produkt nemôže súčasne spĺňať parametre: vysoký výnos (úrok), nízke riziko a krátka viazanosť (vysoká likvidita).

Kedy začať

Mnohí odborníci odporúčajú rodičom, aby začali pre dieťa sporiť/investovať od útleho veku. Čím dlhšie sa peniaze zhodnocujú, tým lepšie. Za 18 rokov by rodičia mohli potomkom našetriť na bývanie, štúdium či svadbu. A to aj odkladaním niekoľko desiatok eur mesačne. Dôležitý je aj účel sporenia, pretože od toho bude závisieť jeho forma.

Sporiaci účet pre dieťa - čo ponúka trh

Sporiaci účet v banke

Jednou z možností je sporiť dieťaťu v banke na sporiacom účte, ktorý je pridružený k bežnému účtu rodiča. Sporiace konto je zvyčajne bezplatné, ale veľmi nízko úročené (od 0 až 1 %). Výnimkou je Prima banka, ktorá ponúka úročenie 5%, no atraktivitu tohto sporenia kazí niekoľko obmedzujúcich kritérií. Výška vkladov je obmedzená na max. 20 eur mesačne (sporenie k detskému účtu) a dlžka sporenia je limitovaná 5 rokmi. Ak by ste chceli vkladať sumu do 50 eur/mesiac, potom je výhodnejšie zriadiť si sporiaci účet k Osobnému účtu a nie detskému, tu je však doba sporenia obmedzená na 2 roky.  Po uplynutí tejto doby, vám banka prevedie celú nasporenú sumu na bežný účet. A opäť môžte začať sporiť od začiatku....
Kvôli nízkym úrokom sa sporiace produkty sa nepovažujú za vhodné na dlhodobé sporenie.

Termínovaný vklad

Bezpečnou alternatívou k sporiacemu účtu je termínovaný vklad. S termínovaným vkladom nie sú spojené žiadne poplatky, avšak úroky, rovnako ako pri sporiacich účtoch sú žalostne nízke. Najvyššie úroky na termínovaných vkladoch aktuálne ponúkajú J&T BANKA, Privatbanka, Fio banka a 365 banka (s podmienkami).

Stavebné sporenie

Pri stavebnom sporení má dieťa nárok na štátnu prémiu vo výške 2,5% z vkladov, max. 70 eur ročne. Pre získanie prémie v plnej výške, by rodič musel vkladať až 233,3 eur mesačne, čo je vysoká suma. Úroky z vkladov na stavebnom sporení sú okolo 1 %, čo je na úrovni sporiacich účtov v banke. Nezabúdajte, so stavebným sporením sú spojené poplatky za uzavretie zmluvy (približne 0,9% z cieľovej sumy) a za vedenie účtu. Navyše, úspory môžete minúť len na stavebný účel. Ak ich nebudete vedieť vydokladovať, štátnu prémiu nedostanete. Aktuálne na trhu pôsobí len jedna stavebná sporiteľňa PSS, na jej webovej stránke nájdete kalkulačku, ktorá vám vypočíta, aký výnos dosiahnete.

Investičné životné poistenie

Ďalšou možnosťou je investičné životné poistenie. Tento produkt kombinuje dve rôzne služby - poistenie a investovanie. Na konci poistnej doby sú mnohí klienti sklamaní, ako málo sa im podarilo našetriť, pretože si neuvedomujú, že veľká časť vkladov smerovala práve na poistenie. V posledných rokoch je trend riešiť poistenie a sporenie zvlášť.

Detský investičný účet

V porovnaní so spomenutými možnosťami je dlhodobé investičné sporenie vo forme investovania do ETF fondov výhodnejšie. Keďže výsledok investovania závisí od diania na finančných trhoch, treba počítať s tým, že obdobia rastu sa striedajú s obdobiami prepadov. Pri dodržaní dlhodobého horizontu, čo pri sporení pre deti sa dá ľahko dodržať, s najväčšou pravdepodobnosťou skončíte v pluse. Priemerné ročné zhodnotenie pri správne zvolenej investičnej stratégii bude vyššie, ako všetky iné spomínamé formy sporenia pre deti.

Sporiť si na vlastnom či detskom účte?

Buď vy, ako zákonný zástupca, zriadite dieťaťu sporiaci účet na jeho meno, alebo budete dieťaťu sporiť na svojom účte. Tomuto rozhodnutiu venujte náležitú pozornosť. Toto sú fakty, ktoré berte do úvahy:

Sporiaci účet na meno dieťaťa

  • založiť ho môže len zákonný zástupca/rodič. Nemôžu ho založiť napríklad starí rodičia.
  • disponentom je rodič do času, kým dieťa nedosiahne plnoletosť
  • výnosy z majetku dieťaťa získané pri jeho spravovaní môžu rodičia použiť najmä na uspokojovanie potrieb dieťaťa
  • dieťa môže žiadať rodiča o vyúčtovanie
  • keď dieťa dosiahne plnoletosť, môže úspory použiť na čokoľvek (napríklad aj na alkohol) a vy mu v tom nebudete môcť zabrániť
  • pri prípadnom rozvode rodičov, peniaze ostávajú majetkom dieťaťa a nemôžu byť použité iným spôsobom

Sporiaci účet na meno rodiča

  • majiteľom je rodič a môže nakladať s účtom ako uzná za vhodné
  • rodič rozhoduje o nasporenej sume aj keď dieťa dosiahne plnoletosť
  • v prípade rozvodu je tu riziko, že úspory budú použité na iný účel
  • v prípade exekúcie, môže exekútor siahnuť aj na tieto úspory
Pre mnohých môže byť desivá predstava, že 18 rokov budú šetriť dieťaťu na štúdium, alebo na štart do života a dieťa po dovŕšení plnoletosti nasporené peniaze minie na hlúposti - alkohol, drogy, večierky,... aj to sa môže stať.

Ak sporíte dieťaťu pod svojim menom, tak v prípade rozvodu, si druhý partner môže nárokovať na polovicu nasporenej sumy, pretože tá je súčasťou bezpodielového vlastníctva manželov. Ešte horší prípad by bolo exekučné konanie.

Pri takýchto obavách je vhodné zriadiť dieťaťu 2 účty - jeden, na ktorom mu rodič bude pod svojím menom šetriť na budúcnosť a druhý, na meno dieťaťa, ktorom si môže potomok šetriť peniaze, ktoré dostane za vysvedčenie, na narodeniny, či za brigádu.

Na mladšie deti netreba zabúdať

Čo však robiť v prípade, ak už staršiemu dieťaťu sporíte a do rodiny pribudne ďalší potomok, ktorému už niet z čoho odkladať? Keďže deťom je najlepšie investovať dlhodobo a pravidelne, je lepšie príspevok pre prvé dieťa znížiť a ušetrenú sumu posielať na účet druhému dieťaťu. „Je to spravodlivejšie a lepšie, než peniaze posielať iba jednému dieťaťu, alebo na spoločný účet a výslednú sumu potom medzi deti deliť. Tento prístup umožňuje investičnú stratégiu flexibilne prispôsobovať. Napríklad, ak sa jedno z detí blíži k plnoletosti a chcelo by ísť do zahraničia študovať, dá sa portfólio preniesť do konzervatívnejších fondov a tým ho viac chrániť pred výkyvmi. Stratégia mladšieho dieťaťa zostane nedotknutá," vysvetľuje Marek Malina zo spoločnosti Portu.
Samostatné účty zároveň umožňujú deťom rozdielne pristupovať k svojim peniazom. Jedno si môže na účet prispievať napríklad z vreckového, druhé nie. Vždy je pritom lepšie investovať pre všetky deti menej, než niektorému z nich neodkladať nič.
Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com