NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

06.06.2023 (11:00)

Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s.

Ako informuje NBS, od právoplatnosti tohto rozhodnutia, teda od dnešného dňa, spoločnosť nemôže vykonávať poistnú činnosť, okrem činností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie jej pohľadávok a vyrovnanie záväzkov. Uzatvárať nemôže ani nové poistné zmluvy.

Odobratie povolenia nemá vplyv na trvanie existujúcich poistných zmlúv. Do začatia likvidácie majú klienti poistné krytie, nárok na vyplatenie poistného plnenia a ostatné nároky vyplývajúce z poistných zmlúv. „NBS podá návrh na súd na zrušenie a na začatie likvidácie spoločnosti Novis a na vymenovanie likvidátora a po jeho vymenovaní začne likvidácie spoločnosti Novis , ktorej účelom je uspokojenie nárokov klientov a iných veriteľov," uvádza ďalej NBS. 

Aktualizácia o stanovisko poisťovne NOVIS:

NOVIS nesúhlasí s rozhodnutím NBS a obráti sa na súd
Dňa 5.6.2023 bolo NOVIS-u doručené rozhodnutie NBS o odobratí poistnej licencie. NOVIS si doručené rozhodnutie podpísané guvernérom NBS p. Petrom Kažimírom preštudoval a je prekvapený množstvom v ňom obsiahnutých chýb. Naviac, všetky dôkazy, ktoré NOVIS doručil NBS boli odignorované. A to dokonca aj znalecký posudok súdneho znalca z Viedne, ktorý konštatuje, že NBS pre účely tohto rozhodnutia skreslila Solvency súvahu NOVIS-u do takej miery, že znalec v súvislosti s postupom NBS použil pojem falzifikácia.

NOVIS je presvedčený, že rozhodnutie NBS je nesprávne a založené na chybnom vyhodnotení faktov a nesprávnom uplatnení príslušných zákonov. Poisťovňa preto pripravuje správnu žalobu a požiada súd o odklad účinnosti rozhodnutia. NOVIS očakáva od súdu spravodlivý proces aj z dôvodu, že v rámci konania pred NBS, mu zámerne neboli  sprístupnené viaceré dôležité dokumenty. NOVIS opakovane a dlhodobo poukazoval na preukázanú zaujatosť a protizákonné konanie konkrétnych úradníkov NBS a preto sa obrátil aj na Generálnu prokuratúru.

NOVIS nie je v zmysle tohto rozhodnutia oprávnený uzatvárať nové poistné zmluvy, ale pre existujúcich klientov sa nič nemení, naďalej majú platné dohodnuté poistné krytie ako aj povinnosť platiť poistné. Pritom poisťovňa má v prípade slovenských klientov vyššie technické rezervy, než sú ich odkupné hodnoty.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia