Národná banka Slovenska upozorňuje na družstvo Salus Populi

20.07.2021 (18:20)

Firma nedisponuje povolením zo strany centrálnej banky.

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity družstva Salus Populi. Neudelila mu povolenie, ktoré by ho oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti centrálnej banky. Zároveň družstvo nie je zapísané v žiadnom registri vedenom národnou bankou.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na jej internetovej stránke. Centrálna banka odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Spoločnosť Salus Populi bola do Obchodného registra SR zapísaná vo februári 2020. Ide o FinTech platformu, na ktorej môžu ľudia získať prístup k investičným nástrojom. Majetok družstva je tvorený vkladmi jeho členov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Ako podielnik sa teda člen podieľa na výnosoch, avšak aj na stratách obchodnej spoločnosti Salus Populi.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák