NBS opäť upozorňuje na firmu bez povolení, ktorá ponúka investičné služby

04.03.2024 (18:25)

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity družstva AGF COMMUNITY. Ako ďalej informovala banka, spoločnosť nemá žiadne povolenie a nie je ani zapísaná v žiadnom registri vedenom NBS.

Družstvo ponúka a propaguje svoje služby prostredníctvom svojho webového sídla www.agf.community a rovnako prostredníctvom sociálnych sietí, napríklad www.instagram.com/agf_community a facebook.com/AGFcommunity.

„Družstvo nemá oprávnenie napríklad na poskytovanie investičných služieb ani na zhromažďovanie peňažných prostriedkov do fondov kolektívneho investovania,“ varuje centrálna banka. NBS má limitované právomoci pri výkone dohľadu nad subjektmi, ktoré nemajú udelené povolenie. Klienti týchto subjektov majú podstatne nižšiu ochranu zabezpečenú výkonom dohľadu ako v prípade subjektov, ktorým bolo udelené príslušné povolenie.

Zverené alebo investované finančné prostriedky nespadajú pod žiadnu garančnú schému, ktorá chráni finančné prostriedky klientov v prípadoch, keď subjekt nie je schopný plniť svoje záväzky, a teda nie sú kryté Fondom ochrany vkladov a ani Garančným fondom investícií. NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke národnej banky.

Národná banka Slovenska odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty. Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný a NBS preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „Vo všeobecnosti však chceme verejnosť ubezpečiť, že NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom,“ uviedla banka.
 
Zdroj: SITA, Foto: NBS