Investičná firma sa po udelení pokuty rozhodla ukončiť spornú činnosť, no v ostatných aktivitách bude pokračovať

15.03.2024 (16:30)

Investičné družstvo Salus Populi, ktoré dostalo od Národnej banky Slovenska (NBS) 20-tisícovú pokutu, sa voči rozhodnutiu neodvolalo.

„Uhradili sme finančnú pokutu a napokon sme aj ukončili nepovolenú činnosť,“ povedal pre agentúru SITA predseda predstavenstva spoločnosti Matej Puček. Družstvo bude podľa jeho slov pokračovať v činnosti v rozsahu aktivít, na ktoré je oprávnené v zmysle jeho predmetu podnikania.

NBS uložila firme pokutu, pretože podľa jej vyjadrení porušovala zákona o kolektívnom investovaní. Družstvo podľa národnej banky neoprávnene vykonávalo činnosť bez jej povolenia. Zároveň družstvu vo svojom rozhodnutí nariadila ukončiť nepovolenú činnosť. Centrálna banka na aktivity tohto družstva upozorňovala už skôr, v lete 2021. Už vtedy informovala, že družstvo nemá od banky povolenie, ktoré by ho oprávňovalo k činnosti. Investičná spoločnosť vtedy však tvrdila, že povolenie od NBS nepotrebuje.

„Konanie pred NBS sa tiahlo približne tri roky, počas ktorých sme si niekoľkokrát vymenili vzájomné protichodné postoje k tomu, ako má byť naša činnosť právne a regulačne posudzovaná. Napriek nášmu prvotnému presvedčeniu, že všetky aspekty našej činnosti sú v súlade s platnými právnymi predpismi, sme po spätnej väzbe NBS na naše aktivity identifikovali a uznali, že niektoré naše aktivity vykazovali znaky kolektívneho investovania,“ pokračoval Matej Puček. Tomu podľa jeho slov aj dopomohlo, že NBS vydala k posudzovaniu kolektívneho investovania metodické usmernenie, ktoré túto hranicu medzi kolektívnym investovaním a neregulovanou činnosťou jasnejšie vymedzilo a zodpovedalo mnohé nejednoznačné otázky.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na jej internetovej stránke. Centrálna banka odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.

Spoločnosť Salus Populi bola do Obchodného registra SR zapísaná vo februári 2020. Ide o FinTech platformu, na ktorej môžu ľudia získať prístup k investičným nástrojom. Majetok družstva je tvorený vkladmi jeho členov, pričom sa každý z nich podieľa na hospodárskom výsledku alikvotne na základe výšky svojho členského vkladu. Ako podielnik sa teda člen podieľa na výnosoch, avšak aj na stratách obchodnej spoločnosti Salus Populi.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia