Najlacnejšie účty pre podnikateľov - živnostníkov

20.03.2024 (15:00)

Mnoho ľudí je zamestnaných na základe živnosti. Raz mesačne vystavia faktúru za svoje služby a majú pár vyšlých platieb. Banky.sk sa pozreli na ponuku živnostenských účtov. Ktoré z nich sú najvýhodnejšie?

Na založenie podnikateľského účtu budete potrebovať občiansky preukaz a doklad o povolení k podnikateľskej činnosti. Niektoré banky majú v ponuke viacero podnikateľských účtov, zamerali sme sa na najlacnejšie.
 
Banky Mesačný poplatok za živnostenský účet Zľava
Fio banka 0 Eur -
mbank - male 0 Eur -
UniCredit bank 5 Eur áno
Prima banka 6,9 Eur -
SLSP 7 Eur áno
Tatra banka 7 Eur áno
CSOB 7 Eur áno
VUB 8 Eur áno
365.bank 8 Eur -
 

Fio podnikateľský účet – 0 eur

Služby zadarmo k podnikateľskému účtu:
 • založenie a vedenie účtu
 • platby v rámci banky
 • platby v EUR v rámci SEPA, trvalé príkazy a inkasá
 • platby v CZK z/do banky v ČR
 • platobná karta Visa alebo Mastercard + platobná karta pre ďalšiu osobu, online zmeny limitov karty
 • výbery z bankomatov Fio banky
 • neobmedzené výbery z ľubovoľného bankomatu v SR i zahraničí s kartou Visa
 • internetbanking a smartbanking
 • API Bankovnictvo a Fio API Plus
 • nastavenie oprávnení k účtom
 • výber hotovosti na pokladni (nad 50 €) a vklad EUR v hotovosti na pokladni
Viac informácií nájdete tu

mBank – mKonto biznis – 0 eur

Služby zadarmo k podnikateľskému účtu:
 • založenie a vedenie účtu
 • všetky odchádzajúce a prichádzajúce domáce aj zahraničné SEPA platby
 • trvalé príkazy a inkasá
 • platobná karta Mastercard (ak objem zaúčtovaných platieb je min. 70 eur mesačne, inak za poplatok 1,50 eur)
 • výber hotovosti z bankomatu (pri výberoch nad 70 eur, inak za poplatok 1,30 eur)
 • vydanie/obnovenie plastovej /virtuálnej platobnej karty pre majiteľa
 • povolené prečerpanie k účtu
Viac informácií nájdete tu

UniCredit Bank – Business Start – 5 eur/mesiac

V mesačnom poplatku sú zahrnuté tieto služby:
 • vedenie účtu
 • neobmedzené SEPA transakcie
 • internetbanking a Smartbanking
 • platobná karta Visa Business Standard
 • výbery z bankomatov UniCredit v SR i zahraničí
 • výbery z ostatných bankomatov pri sume nad 80 eur
ZĽAVY
UniCredit Bank nebude podnikateľom účtovať poplatok za vedenie účtu, ak ich kreditný obrat je vo výške min. 400 eur mesačne.

Viac informácií nájdete tu

Prima banka – Podnikateľský účet pre živnostníkov – 6,9 eur

V mesačnom poplatku sú zahrnuté tieto služby:
 • vedenie účtu
 • neobmedzený počet transakcií (prijaté úhrady, odoslané príkazy na úhradu zadané elektronicky, zriadenie trvalých príkazov, inkasa ako aj zmena a zrušenie trvalých príkazov cez Internet banking).
 • mesačný výpis v elektronickej podobe
 • platobná karta Debit Mastercard
 • bezplatné výbery z bankomatov Prima banky
 • platby kartou u obchodníkov
 • jeden bezplatný vklad v hotovosti, ak ho uskutočníte v deň zriadenia účtu
Viac informácií nájdete tu

Slovenská sporiteľňa – Podnikateľský účet - 7 eur/mesiac

V mesačnom poplatku sú zahrnuté tieto služby:
 • všetky došlé platby
 • všetky odchádzajúce platby (zadané elektronicky) vrátane okamžitých
 • zriadenie, zmena, zrušenie a realizácia trvalého príkazu alebo inkasa
 • platba platobnou kartou doma a v zahraničí
 • výbery eurohotovosti z bankomatov SLSP a z bankomatov skupiny ERSTE
 • 1x platobá karta Visa Business, 1x vkladová Business karta
 • George alebo Business24
 • elektronický výpis, push notifikácie
ZĽAVY
Sporiteľňa vám nebude účtovať mesačný poplatok po dobu 12 mesiacov, ak si nový účet zriadite elektronicky alebo ste začínajúci podnikateľ.

Existujúcim klientom zníži poplatok na 0 eur v prípade, ak vykonajú mesačne min. 25 transakcií (bezhotovostné vklady, prevodné príkazy zadané elektronicky vrátane trvalých príkazov/inkás, platby platobnými kartami, výbery z bankomatov).

Viac informácií nájdete tu

Tatra banka - Živnostenský účet – 7 eur/ mesiac

V mesačnom poplatku sú zahrnuté tieto služby:
 • neobmedzené množstvo automatizovaných transakcií (prijaté platby, SEPA platby cez internetbanking/apku, trvalé platby a inkasá, platby kartou)
 • e-mailové a push notifikácie o pohyboch na účte,
 • neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky v SR a v zahraničí z bankomatov Raiffeisen Bank,
 • neobmedzené platby cez Internet banking v mene CZK v prospech klientov Raiffeisenbank ČR,
 • vydanie jednej firemnej kreditnej karty na prvých 6 mesiacov bez poplatku,
 • debetná karta
ZĽAVY
Tatra banka vám nebude účtovať mesačný poplatok po dobu 12 mesiacov, ak si nový účet zriadite cez mobilnú apku. Následne, ak váš kreditný bezhotovostný obrat na účte bude vyšší ako 500 eur mesačne, budete môcť i naďalej využívať živnostenský účet bezplatne.

Viac informácií nájdete tu

ČSOB – Podnikateľské konto – 7 eur/mesiac

V mesačnom poplatku sú zahrnuté tieto služby:
 • Internetbanking a SmartBanking
 • 35 x došlá platba v EUR
 • platba, zriadenie a zmena SEPA trvalých príkazov a inkás (iba elektronicky)
 • odoslané platby v EUR elektronicky
 • platby platobnou kartou v SR a zahraničí
 • 1x VISA Business / Mastercard Business, 1x vkladová karta
 • hotovostný vklad cez bankomat ČSOB
 • výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a KBC Group
ZĽAVY
ČSOB poskytne začínajúcim podnikateľom s obratom do 1,5 M EUR Podnikateľské konto na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie účtu. Živnostníci majú možnosť získať 50% zľavu z poplatku, ak splnia 2 podmienky: 5 platobných operácií mesačne (platby kartou, výbery z bankomatu, elektronické platby) a ich mesačný kreditný obrat je min. 3 000 eur.

Viac informácií nájdete tu

VÚB – Biznis účet Štandard - 8 eur/mesiac

V mesačnom poplatku sú zahrnuté tieto služby:
 • elektronický výpis
 • SMS správy o vašich transakciách
 • 15 elektronických transakcií
 • debetná karta VISA
ZĽAVY
VÚB vám nebude účtovať mesačný poplatok po dobu 12 mesiacov, ak ste začínajúci podnikateľ. Všetkým ostatným odpustia poplatok za novootvorený účet na 6 mesiacov.

Viac informácií nájdete tu

365 banka – Výhodný balík – 8 eur/mesiac

 • založenie a vedenie účtu
 • mesačný výpis z účtu e-mailom/poštou
 • internet banking
 • 10 x výber hotovosti kartou v bankomatoch 365
 • neobmedzené bezhotovostné platby kartou
 • jednu platobnú kartu Mastercard Debit
 • 2 x vklad na účet a 1 x výber z účtu v pobočke
 • 10x došlá platba
 • zriadenie trvalých príkazov / inkasa a realizácia: 5 x trvalý príkaz a 5 x inkaso
 • 100 príkazov na úhradu zadaných elektronicky
Viac informácií nájdete tu
 
Foto: redakcia