Aj stavebné sporenie je cestou k vlastnému bývaniu

Autor: Katarína Macková
24.03.2016 (15:00)

Má v dnešnej dobe nízkych úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch stavebné sporenie a stavebný úver ešte nejaký význam?

Stavebné sporenie je popri hypotéke ďalší spôsob, ako sa priblížiť k vlastnému bývaniu. Či už ide o financovanie kúpy nehnuteľnosti alebo ďalších potrieb, ktoré s bývaním ako takým súvisia. Sporenie je týmto spôsobom výhodnejšie ako klasické formy zhodnocovania financií, avšak peniaze sa počas prvých šiestich rokov sporenia dajú využiť iba na tento účel. Po uplynutí tohto obdobia ich však už majiteľ môže použiť aj na čokoľvek iné.

Sporenie a stavebný úver

Stavebné sporenie je špeciálny finančný systém, ktorý funguje v dvoch fázach: prvou je sporenie, ku ktorému sa pridáva štátna prémia - a druhou je stavebný úver, kedy má klient po splnení podmienok zo zákona nárok na stavebný úver s úrokovou sadzbou nemennou počas celej doby splácania. „Sporiť si možno začať kedykoľvek. Keďže možností „nastavenia“ stavebného sporenia je viac, vhodné je navštíviť pobočku stavebnej sporiteľne a nechať si poradiť formu sporenia na mieru klientovi. A aj na mieru jeho zámerov - či chce predovšetkým efektívne zhodnotiť svoje vklady, alebo uvažuje o zabezpečení vlastného bývania v budúcnosti, respektíve potrebuje finančné prostriedky v krátkom čase. A tiež aké sú jeho disponibilné zdroje – možnosti periodicity a výšky vkladov, resp. splátok v prípade čerpania úveru,“ vysvetľuje Daniela Vlčková, hovorkyňa Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Čo ste nevedeli o hypotékach

Stavebný úver a medziúver – aký je medzi nimi rozdiel?

„Stavebný úver je úver zo zákona – má naň nárok každý klient stavebného sporenia, ktorý splní podmienky. Na získanie stavebného úveru musí klient minimálne 24 mesiacov sporiť, nasporiť minimálne 25 % z cieľovej sumy a získať hodnotiace číslo 64. Ak nie sú splnené tieto tri podmienky, o stavebný úver žiadať nemôže.“ hovorí Radovan Slobodník, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.
Na rozdiel od stavebného úveru, medziúver je možné získať aj bez predchádzajúceho sporenia a počiatočného vkladu.

Kedy začať sporiť

So stavebným sporením je možné začať už pri narodení dieťaťa. „V dnešnej dobe je stále jednou z najvýhodnejších foriem sporenia pre deti stavebné sporenie, preto nie je nikdy neskoro začať im sporiť na budúcnosť práve touto formou,“ tvrdí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny. „Čím skôr rodičia začnú sporiť (najlepšie už pri narodení), tým je väčší predpoklad, že im vytvoria v budúcnosti slušný základ v podobe nasporenej sumy, ktorú môžu okrem iného spolu so stavebným úverom využiť na bývanie.“

Štátna prémia: koľko musíte nasporiť a koľko od štátu dostanete?

Stavebné sporenie robí špeciálnym štátna prémia. „Aktuálna výška maximálnej štátnej prémie zostala aj v tomto roku nezmenená – predstavuje 66,39 eur,“ hovorí Radovan Slobodník. „Na základe výpočtu podľa objektívneho matematického vzorca, ktorý je uvedený v prílohe zákona o stavebnom sporení, sa zmenila percentuálna hodnota štátnej prémie – tá je v tomto roku 5 % z ročných vkladov,“ hovorí ďalej Slobodník. Na to, aby klient získal v tomto roku maximálnu štátnu prémiu, potrebuje na svoj účet stavebného sporenia vložiť minimálne 1 327,80 eur. „Ak tak neurobí, neznamená to, že stráca nárok na štátnu prémiu. Na ňu má totiž nárok každý klient. Výška jeho štátnej prémie bude závislá od výšky jeho ročných vkladov – v prípade, že vloží menej ako je optimálny ročný vklad, získava alikvotnú časť štátnej prémie. Napríklad, ak ročné vklady klienta budú v tomto ro ku predstavovať 800 eur, výška jeho štátnej prémie bude predstavovať 5 % z týchto vkladov, čo je 40 eur.“

Neprehliadnite

Plusy a mínusy stavebného sporenia

Výhod, ktoré ponúka stavebné sporenie na financovanie akéhokoľvek účelu spojeného s bývaním, je niekoľko.
  • Je pre každého – pre deti, dospelých v aktívnom veku, no i pre seniorov (jediný systém, v ktorom aj človek nad 60 rokov môže získať úver na bývanie)
  • Štátna podpora pre všetkých – na rozdiel od hypotekárneho úveru, kde štátnu bonifikáciu majú možnosť získať iba mladí ľudia do 35 rokov a rolu zohráva aj výška ich príjmu
  • Garantovaný úrok na stavebný úver – na rozdiel od hypotekárneho úveru, kde je úroková sadzba fixovaná na určité obdobie (spravidla 1, 3, 5 alebo 7 rokov). A hoci v súčasnej dobe je úrok na stavebnom úvere v porovnaní s úrokmi na hypotékach vyšší, situácia o pár rokov môže byť úplne iná.
  • Spôsob ručenia – do určitej výšky je možné stavebný úver zabezpečiť aj iným spôsobom ako založením nehnuteľnosti (ručiteľ, banková zábezpeka), kým pri hypotekárnych úveroch je založenie nehnuteľnosti jedinou možnosťou zabezpečenia
  • Možnosť predčasného splatenia – úver zo stavebného sporenia je možné predčasne splatiť bez sankcií v prípade stavebného úveru (čiastočne alebo úplne) a tiež v prípade mimoriadnych splátok medziúveru (úplné splatenie v štádiu medziúveru je sankcionované)
Stavebné sporenie nemá veľa nevýhod. Z pohľadu sporenia sem môžeme zaradiť nutnosť využiť nasporené prostriedky účelovo počas prvých 6 rokov sporenia a taktiež pri čerpaní úveru je opäť možné využiť prostriedky iba na financovanie bývania a toto tiež zdokladovať, keďže sa jedná o účelový úver.


Foto: redakcia