Aké zmeny prinesie rok 2016 v hypotékach?

Autor: redakcia Banky.sk
28.10.2015 (16:00)

Ten, kto sleduje hypotekárny trh vie, že v súčasnosti sú hypotéky poskytované za veľmi výhodných podmienok. Pred 17 rokmi, keď sa na trhu objavila prvá hypotéka, úrokové sadzby začínali na najnižšej úrovni 13,5 % a potrebovali sme zhruba jeden mesiac na jej vybavenie.

Dnes najnižšie úroky začínajú tesne pod 2%, hypotéku vybavíme za pár dní a potrebujeme k tomu oveľa menej dokladov ako kedysi. Podľa Andreja Aradyho, analytika VÚB banky, „v súčasnosti sú hypotéky historicky najlacnejšie a dobrou správou je, že rok 2016 by na tom nemal veľa zmeniť.“ Na našom trhu aktuálne existuje 8 bánk, ktoré poskytujú hypotekárne úvery.

Zadajte otázku do poradne o hypotékach


Rok 2016 prinesie niekoľko zmien v podobe novej legislatívy. Rámcové mantinely určuje Národná banka Slovenska tak, aby sa hypotekárny trh neprehrial, inak povedané, aby banky poskytovali hypotekárne úvery obozretne.

Národná banka Slovenska stráži 3 základné oblasti:

1. LTV

Pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (LTV = loan to value). Banky v súčasnosti nemôžu poskytovať hypo úvery s LTV nad 100%. Postupne klesá aj počet nových hypoték s LTV medzi 90% a 100%. V praxi to znamená, že banka vám neposkytne vyššiu hypotéku ako je hodnota nehnuteľnosti, ani hypotéku, ktorá je v rovnakej výške ako vaša nehnuteľnosť. Pri kúpe nehnuteľnosti na hypotéku budete musieť mať našetrené zhruba 30% ceny nehnuteľnosti a zvyšok vám požičia banka.

2. Limit na splatnosť

Maximálna splatnosť úverov zabezpečených nehnuteľnosťou (hypotéky, medziúvery a stavebné úvery) je 30 rokov. Pri ostatných úveroch je maximálna splatnosť 9 rokov a od 1.1.2016 sa ešte o rok zníži, čím sa dostane na úroveň 8 rokov.

3. Stresové testovanie klientov

Banky budú posudzovať klienta nie len z aktuálnej schopnosti splácať úver, ale aj z pohľadu, či bude schopný splácať úver aj pri zvýšení úrokovej sadzby o 2%.

Neprehliadnite

Čo nás ešte čaká v roku 2016

Pripravuje sa nová legislatíva - Zákon o úveroch na bývanie. Schválenie sa očakáva v I. kvartáli 2016. Zákon by mal priniesť tieto zmeny:
  • zjednotenie legislatívneho rámca pre úvery zabezpečené nehnuteľnosťou - akýkoľvek úver zabezpečený nehnuteľnosťou sa už nebude riadiť zákonom o spotrebiteľských úveroch (bez ohľadu na splatnosť, typ...)
  • povinnosť informovať klienta vopred o postupe poskytovania, riadenia dlhu, doplniť informácie o sprostredkovateľovi
  • zmena výšky odplaty za predčasné splatenie úveru alebo jeho časti
  • úprava reportovania do spoločných registrov
  • povinnosť overovať výdavky klienta pri všetkých typoch úverov a ich navýšení
  • klient dostane informáciu o odmene pre externého partnera, ktorý sprostredkuje hypotéku

Zdroj: VÚB, Foto: Ivan Sedlák