Ako banka posudzuje bonitu klienta?

Autor: redakcia
14.06.2024 (15:00)

Každého žiadateľa o úver si banka preverí, aby zistila, či bude schopný úver splácať. Pozrite si, čo vašu bonitu z pohľadu banky zvyšuje a čomu by ste sa mali vyhnúť.

Bonita je ukazovateľ, ktorý vypovedá o dôveryhodnosti klienta, o jeho schopnosti splácať svoje záväzky. Inak povedané, ide o pomyselnú stupnicu, na základe ktorej si banka povie, či vám žiadosť o úver schváli (alebo zamietne), v akej výške a s akou splatnosťou. Čím lepšie miesto na stupnici, tým má klient vyššiu šancu dostať úver s lepšími podmienkami.

Čo banka posudzuje pri hodnotení bonity klienta

Každá banka prepočítava bonitu klientov svojou vlastnou metodikou. Preto sa môže stať, že banka, ktorá posudzuje klientov prísnejšie, úver neschváli a v inej, viac benevolentnej banke, úver schválený bude.

Toto sú všeobecné faktory, ktoré posudzujú banky:
 • Demografické a sociálne kritériá – vek, vzdelanie, rodinný stav, počet detí, bývanie
 • Pracovné kritériá – zamestnávateľ, dĺžka zamestnania, pracovná pozícia, pracovný úväzok, miesto výkonu práce, typ príjmu
 • Výška a pravidelnosť príjmov
 • Výška výdavkov – iné záväzky: úvery, hypotéky, lízingy, výživné,...
 • Úverová história – existujúce aj vyplatené úvery, počet žiadostí o úver, omeškania, platobná disciplína (údaje z bankového a nebankového registra),
 • Majetková a finančná situácia – majetok, úspory, exekúcie

Čo zvyšuje bonitu klienta

Žiadateľ o úver môže vylepšiť svoj rating dlhodobým, stabilným, vysokým príjmom a vedľajším príjmom.

Bonitu zvyšuje aj dobrá úverová história. Pokiaľ ste doteraz žiaden úver nemali, a teda nemáte žiadnu úverovú históriu, nevadí, nie je to prekážka. Plusové body získate aj keď si pravidelne sporíte a máte vytvorenú finančnú rezervu.

Bonitu vám môže zvýšiť aj vlastníctvo nehnuteľnosti, manželský zväzok, spoludlžník či ručiteľ.

Čomu je potrebné vyhnúť sa

Toto sú faktory ktoré znižujú vašu bonitu:
 • nízky zostatok na účte
 • nízky alebo nepravidelný príjem
 • ste vo výpovednej lehote
 • nezamestnanosť
 • hazardné hry
 • blokácie na účte – nepovolený debet/prečerpanie, omeškané splátky úverov, exekúcie, bankrot
 • vysoké existujúce záväzky (zadlženosť)
 • meškanie so splácaním pôžičiek (negatívne zápisy v registroch)
 • ručiteľstvo na úvere inej osobe
 • vyšší počet nezaopatrených detí

Zdroj: VÚB, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com