Kedy vám banka môže zosplatniť úver? Ako sa tomu môžete vyhnúť?

Autor: redakcia
05.06.2023 (14:00)

V čase keď sa úroky na hypotékach zvyšujú, začínajú mať mnohí dlžníci obavy, či dokážu splácať svoje úvery. Pri vysokej hypotéke môže mesačná splátka pri náraste úroku o tri percentá stúpnuť aj o niekoľko stoviek eur mesačne.

To môže byť pre niektorých dlžníkov neúnosné. Ak by prestali splácať úver, hrozí im jeho zosplatnenie. BANKY.sk sa pozreli na to, kedy banka pristúpi k zosplatneniu úveru a ako sa tomu dá vyhnúť.

Čo je to zosplatnenie úveru

Zosplatnenie úveru je jednostranný úkon veriteľa. Ide o to, že veriteľ požiada dlžníka splatiť svoje záväzky predčasne a naraz. Je to vždy dôsledok toho, že dlžník nejakú dobu úver nespláca. Preto sa stáva pre veriteľa, teda banku, rizikovým klientom.

Veriteľ musí spotrebiteľovi zosplatnenie oznámiť vopred aspoň 15 dní. V praxi toto upozornenie banky nazývajú ako "Posledná výzva pred zosplatnením úveru". V oznámení o zosplatnení úveru banka spravidla vyčísli dlh, teda sumu, ktorú je dlžník povinný zaplatiť a stanoví aj lehotu na jeho splatenie.

Podmienky zosplatnenia

Základnou podmienkou pre zosplatnenie úveru je, že táto možnosť je v úverovej zmluve. “Bez toho, aby takéto právo veriteľovi vyplývalo zo zmluvy, nebude oprávnený zosplatniť úver,” vysvetľuje právnik Václav Duska v blogu. Aj preto je táto možnosť súčasťou každej zmluvy o hypotéke či spotrebnom úvere. Druhou podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohol veriteľ zosplatniť úver je to, aby pred poskytnutím úveru posúdil schopnosť spotrebiteľa splácať úver. Na to slúžia úverové dotazníky a ratingy klientov. Ak klient ratingom prejde a je poučený o podmienkach splácania úveru a podpíše zmluvu, nemôže sa potom vyhovárať a brániť, že o podmienkach úveru nevedel.

“Ak by veriteľ porušil svoju povinnosť posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať úver hrubým spôsobom, tak okrem toho, že by nemohol požadovať zosplatnenie úveru, by bol úver zároveň bezúročný a bezpoplatkový,” upozorňuje Duska. Tretia podmienka na zosplatnenie je omeškanie s úhradou splátky po dobu aspoň troch mesiacov. “Banka môže vyhlásiť mimoriadnu splatnosť úveru už vtedy, ak je klient v omeškaní aspoň s tromi splátkami istiny,” potvrdzuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Najčastejším dôvodom, keď banka pristúpi k zosplatneniu úveru je omeškanie so splácaním. Existujú však aj iné dôvody: „Omeškanie klienta so splácaním úveru je najčastejším dôvodom, pre ktorý banka vyhlasuje mimoriadnu splatnosť úveru. Popri tomto dôvode existujú aj ďalšie dôvody, ako je napríklad zánik či zničenie predmetu, ktorý slúži ako zabezpečenie úveru," dodáva Marta Cesnaková.

Pozor na úroky z omeškania

Ak spotrebiteľ po zosplatnení úveru neuhradí veriteľovi svoj dlh, môže veriteľ od spotrebiteľa požadovať nielen celú dlžnú sumu, ale aj úroky z omeškania. Tie sú napríklad v Slovenskej sporiteľni vo výške 5 % ročne. Okrem tejto “pokuty” musí dlžník aj naďalej platiť úrok z poskytnutého úveru. Veriteľ si svoj nárok musí uplatniť v premlčacej dobe. Tá už plynie odo dňa splatnosti tej splátky úveru, kvôli ktorej došlo k zosplatneniu úveru.

Ako sa zosplatneniu vyhnúť

V prvom rade treba myslieť na zadné dvierka a mať k dispozícii úspory aspoň na pol roka, ktoré by vykryli splátky úveru. Ak rezervu človek nemá, mal by komunikovať s bankou už pred začiatkom nesplácania úveru. Vyhne sa tak problémom a banka mu môže pomôcť nájsť riešenie. Častokrát je to možné najmä vďaka individuálnej úprave splátkového kalendára alebo odkladu splátok. “Pred vyhlásením mimoriadnej splatnosti má možnosť dohodnúť si splátkový kalendár na riešenie omeškaného dlhu, prípadne sa dohodnúť aj na znížení budúcich splátok na určité obdobie,” radí Cesnaková.
 
Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com