Úverový register

Banka predtým ako vám úver schváli, si dôsledne preverí vašu aktuálnu finančnú bonitu (príjem) a rovnako aj finančnú históriu. Zistí si, aké úvery splácate alebo ste v posledných piatich rokoch splácali, či ste uhrádzali splátky včas, prípadne či ste mali problémy so splácaním. Všetky tieto informácie sú uložené v úverovom registri.

Ako mi vznikne záznam v úverovom registri?

Register obsahuje informácie o všetkých osobách, ktoré podpísali úverovú zmluvu s bankou, stavebnou sporiteľňou alebo inou finančnou inštitúciou. To znamená, že do bankového úverového registra sa dostanete, ak: Ako vidno, v úverovom registri máte záznam, aj keď úver nečerpáte, len ste v pozícii ručiteľa.

Je dôležité, všetky úvery splácať riadne a včas, pretože negatívne záznamy môžu byť príčinou neschválenia ďalšieho úveru. Prvým krokom ako si vylepšiť svoju pošramotenú povesť neplatiča je zaplatenie všetkých záväzkov, s ktorými ste v omeškaní. Následne je potrebné, aby ste všetky svoje úverové záväzky splácali riadne a načas. Je dôležité, aby ste pri splácaní boli dôslední a nedostali sa ani do krátkeho omeškania.
 
>> TIP Banky.sk: Urobte si poriadok vo svojich financiách. Zrušte zmluvy, ktoré nepotrebujete a obmedzte zbytočné výdavky. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne.<<
Do úverového registra sa zapisujú aj všetky zamietnuté žiadosti o úver. Preto sa niekedy neoplatí žiadať o úver vo viacerých bankách a čakať, kde žiadosť prejde. V takomto prípade vám odporúčame, aby ste po schválení žiadosti o úver v jednej banke, informovali ostatné banky, že žiadosť o úver odvolávate.

Bankový a nebankový register

V skutočnosti existujú dva registre: Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI). Čiže aj keď si zoberiete úver v nebankovej spoločnosti, banka si to vie overiť, lebo oba registre si informácie vymieňajú. Ani jeden z registrov neeviduje iné dlžoby, napríklad neuhradené splátky za telefón či elektriku.

Každý má právo informovať sa, aké údaje o ňom registre evidujú. Ak o tieto informácie máte záujem, treba požiadať o výpis priamo prevádzkovateľa registra. Následne obdržíte úverovú správu z príslušného registra. Pokiaľ údaje v registri nezodpovedajú skutočnosti, máte právo požiadať o ich opravu.
 
>> TIP Banky.sk: Možno sú na trhu aj lacnejšie hypotéky ako je tá vaša. <<

Poplatok

Výpis z bankového i nebankového úverového registra je spoplatnený. Výška poplatkuje 14 EUR.

Ako dlho sa informácie archivujú?

Informácie obsiahnuté v registroch sa aktualizujú mesačne a uchovávajú sa v nich počas celej doby splácania úveru a následne po dobu piatich rokov po jeho splatení. Vylepšiť si povesť neplatiča trvá dlho...