Ako chrániť seniorov pred nástrahami finančných podvodníkov? Hlavnú rolu zohrávajú blízki.

21.10.2022 (15:00)

Na Slovensku žije takmer 1 mil. občanov starších ako 65 rokov. V rámci finančnej bezpečnosti tvoria jednu z najzraniteľnejších skupín. Podľa prieskumu Poštovej banky však až 50 % respondentov nepokladá za dôležité svojich blízkych v staršom veku upozorňovať na finančné podvody a vzdelávať ich v tejto problematike. Pritom skúsenosť s nejakým typom finančného podvodu malo podľa prieskumu už takmer 28 % starších respondentov.

Odborníci však upozorňujú, že bez medzigeneračnej podpory sa môžu stať seniori ľahkou obeťou pre finančných podvodníkov. Preto aj Poštová banka posilňuje komunikáciu o finančných podvodoch prostredníctvom nového projektu NENALEŤME, ktorého cieľom je informovať o hrozbách finančných podvodov a vzdelávať starších ľudí v rámci ich prevencie.

Národná banka Slovenska poukazuje na to, že finančná gramotnosť Slovákov v kategórii nad 60 rokov sa rapídne zhoršuje s pribúdajúcim vekom. To má priamy vplyv aj na to, ako sa seniori dokážu vysporiadať s rizikom finančného podvodu. Situácia je o to alarmujúcejšia, že podľa údajov Výskumného demografického centra bude v roku 2050 na Slovensku starších ako 60 rokov viac než tretina všetkých obyvateľov.

Finančné podvody na senioroch sú pritom čoraz trúfalejšie a majú stúpajúcu tendenciu. Podvodníci sa neváhajú vydávať dokonca aj za príslušníkov policajného zboru. Nie je neobvyklé, že obeť príde o svoje celoživotné úspory. Dôvodov, prečo sa seniori stávajú obeťou podvodov, je hneď niekoľko. S pribúdajúcim vekom sa totiž zhoršujú kognitívne schopnosti, schopnosť správne vyhodnotiť situáciu a vo veľkej miere k tomu prispieva aj určitá dávka dôverčivosti a spoločenská izolácia. Efektívnym riešením tohto problému je prevencia a vzdelávanie. „V Poštovej banke už dlhodobo intenzívne upozorňujeme na problémy finančných podvodov medzi seniormi. Často je však veľmi náročné doručiť im potrebné informácie v takej podobe, aby bola pre nich zrozumiteľná. Problematika podvodov je komplikovaná a finanční podvodníci využívajú veľmi sofistikované a presvedčivé metódy, ktoré seniori nedokážu rozpoznať,“ vysvetľuje Lenka Kalafut Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky. Práve preto Poštová banka spustila nový projekt „NENALEŤME“, ktorého cieľom je informovať verejnosť o problematike finančných podvodov, pomôcť ľudom rozpoznať nekalé praktiky a ponúknuť možnosti, ako sa pred nimi chrániť. Na jednom mieste tak nájdu návštevníci relevantné informácie a nechýba ani sekcia o aktuálne prebiehajúcich podvodných praktikách či rady, ako sa zachovať, ak sme sa už obeťou finančného podvodu stali. „Sme skutočne radi, že sa nám podarilo v spolupráci s renomovanými odborníkmi pripraviť sériu podcastov, ktoré sa venujú téme finančných podvodov a veľmi zrozumiteľne sa prihovárajú práve seniorom. K dispozícii sú už rozhovory s Luciou Kurilovskou, rektorkou Akadémie policajného zboru a profesorkou trestného práva Univerzity Komenského, so psychologičkou Líviou Osvaldovou Matulovou aj s Katarínou Révayovou, lektorkou IT centra informačných technológií Univerzity Komenského. Sú nielen v audio, ale aj video formáte a zároveň sú preklopené aj do písomnej podoby, aby si naozaj každý mohol zvoliť formu, ktorá mu vyhovuje,“ dopĺňa Lenka Kalafut Lendacká. Ďalšie podcasty budú na web nenaletme.sk postupne pribúdať.

Poštová banka zároveň apeluje na mladšiu generáciu, aby pomohla chrániť svojich blízkych vo vyššom veku pred finančnými podvodníkmi, pretože bez ich pomoci to bude pre nich veľmi náročné. „Treba si uvedomiť, že rozprávať sa o rizikách spojených s finančnými podvodmi so svojimi blízkymi je skutočne dôležité. Vymieňajte si informácie, skúsenosti a novinky v tejto oblasti. Byť informovaný je jedinou účinnou zbraňou v boji s finančnými podvodníkmi,“ pripomína Lenka Kalafut Lendacká

(Tlačová správa)
 
Zdroj: Poštová banka, Foto: Poštová banka