Ako presťahovať účet do inej banky

Autor: Mário Skyba
03.02.2016 (14:15)

Pri sťahovaní účtu si dajte pozor na dochádzajúce platby

Na zmenu banky a presun účtu majú klienti rôzne dôvody. Zvyčajne je to nespokojnosť so službami starej banky alebo úver v novej banke, ku ktorému je nutný aj nový účet. „Starý“ potom ostáva nevyužitý. Dôvodom na zmenu môžu byť aj nižšie poplatky za účet v inej banke, či lepšia dostupnosť bankovej pobočky.

Dve možnosti presunu

Pri prenose účtu do inej banky máte dve možnosti, ako to urobiť. Buď o presun požiadate novú banku, alebo zájdete osobne do svojej starej banky a o sťahovanie a zrušenie účtu požiadate tam.

Ak sa rozhodnete pre prvú možnosť, musíte novej banke predložiť notársky overenú žiadosť o presun účtu, na základe ktorej ona bude komunikovať s vašou starou bankou. Vaša pôvodná banka spolu s účtom prenesie do tej novej aj všetky nastavené trvalé príkazy a inkasá. Táto operácia by mala byť bez poplatkov.

Ak ste ochotní zájsť osobne do starej banky, ušetríte náklady na overenie podpisu notárom, ale nevyhnete sa chodeniu na pobočku a možno nepríjemným otázkam, prečo z banky odchádzate a prípadnému presviedčaniu na zotrvanie.

Ešte pred presunom účtu je vhodné si overiť, či vaša nová banka spolupracuje s firmami, v prospech ktorých ste mali zriadené súhlasy s inkasom či trvalé príkazy. Platí, že čím sú služby podobnejšie, tým je presun bežného účtu jednoduchší.
 

IBAN, SEPA a prevody medzi účtami – máte otázku? Poradíme!

Pozor na neuhradené platby

Pri presune účtu si dávajte pozor na svoje záväzky voči starej banke. Ak ste v mínuse na povolenom prečerpaní, na kreditke alebo nemáte zúčtované všetky transakcie debetnou platobnou kartou, presun účtu vám banka nedovolí. Mali by ste si preto zabezpečiť aj dostatočný zostatok na účte v starej banke, aby vám boli zrealizované všetky trvalé, inkasné a platobné príkazy.

Svoju starú platobnú kartu musíte v niektorých bankách ako je Tatra banka odovzdať osobne alebo poštou na pobočku, aby ju fyzicky zničili. Iné banky, ako napríklad Sberbank či Prima banka, vám kartu zrušia a zablokujú aj bez jej vrátenia.  

 Neprehliadnite

Presun trvá viac ako mesiac

Presun účtu aj s prevodnými príkazmi by mal trvať zhruba mesiac, prípadne aj dva. Čas prenosu závisí najmä od toho, kedy si vysporiadate záväzky na starom účte.

Postup je taký, že stará banka vám vypracuje informáciu o platobných príkazoch do týždňa od doručenia žiadosti o presun, ale zruší vám ich až k poslednému dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste žiadosť podali. Teda ak o presun požiadate na začiatku februára, platobné príkazy vám budú zrušené ku koncu marca.

Náklady na sťahovanie

O zjednodušený presun účtu sa postaral ešte Zákon o platobných službách z roku 2009. Banky si zvyčajne za samotný presun nič neúčtujú, ale môžete platiť za zrušenie trvalých príkazov či inkás. Za tie si banky môžu účtovať 50 centov cez internet a niekoľko eur v pobočke.

Pri podaní žiadosti o presun účtu v novej banke je potrebné počítať s poplatkom za notárske overenie podpisu na žiadosti o presun účtu. Poplatok za overenie podpisu je u notára 2,87 eur a na matrike len 1,50 eura.

Banky zvyčajne karty zlikvidujú bezplatne, ale nemusí to byť pravidlo. Ak je karta vydaná menej ako 1 kalendárny rok, zaúčtujú si za to poplatok aj päť eur.

Po presunutí účtu nahláste jeho zmenu všetkým inštitúciám, kde máte platobné povinnosti, ako sú plynárne, elektrárne, váš mobilný operátor. Zmenu účtu tiež oznámte zamestnávateľovi, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam v podobe meškania výplaty.

Postup na presun účtu

  1. Vysporiadajte si všetky záväzky na účte v pôvodnej banke
  2. Nájdite si účet v novej banke, ktorý vyhovuje Vašim potrebám
  3. Vyplňte žiadosť o Presun účtu a odovzdajte ju v banke
  4. Nechajte banky pracovať za Vás
Podrobnejšie informácie o presune účtu nájdete na webe Slovenskej bankovej asociácie. Tá upozorňuje, že na základe novely zákona o platobných službách z minulého roka budú mať klienti možnosť od 15.3.2016 uskutočniť aj zákonný presun účtu bez poplatkov.


 
Foto: redakcia